caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/70153/030443_WDVS_Verarbeitung_Kantenschutz_02.png

Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657

No iekšpuses stiprināti stiklašķiedras auduma stūru profili.
 • Pielietojums

  Malu aizsargs un apmetuma vadula Capatect A un B fasāžu siltināšanas sistēmās.
  Iegremdēšanai sekojošās armējošajās javās:
  Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
  Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
  Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht
  Capatect-ZF-Spachtel 699
  Capatect-CS-Klebe- und Armierungs­mörtel 850
  Capatect-ArmaReno 700
  CarbonSpachtel
  CarboNit

  Īpašības

  • Stikla šķiedras auduma stūris ar iekšējo PVH stūri
  • Iespējama stūru precīza priekšapstrāde
  • Abu malu stiklašķiedras sieta pārklājums stūrim, nav nepieciešams papildus stūra armējums
  • Ailu slīpumus un logu stūrus iespējams izveidot vienā darba piegājienā
  • Tāds pats audums kā virsmas armēšanai, netiek izmantots neviens sistēmai svešs materiāls

  Krāsu toņi

  Oranžs

  Uzglabāšana

  Sausā vietā, sargāt no mitruma.
  Ruļļa garumsStiklašķidras sieta stūrisIepakojums
  Sieta malas garums: 100 x 150 mm               
  Produkta Nr.
  Sieta malas garums: 100 x 230 mm                 
  Produkta Nr.
  2,5 m656/02657/0240 x 2,5 m = 100 m

  Pamatnes sagatavošana

  Siltumizolācijas stūra malām jābūt taisni nogrieztām, tīrām, sausām, stingrām, izturīgām un bez atdalošām vielām.

  Uzklāšanas metode

  Capatect-Gewebe-Eckschutz uz malām uzklāj pilnībā (nevis punktveidīgi) sistēmai piederošā armēšanas masā. Salaiduma vietas pārklāt pāri apmēram 10 cm. Šajā vietā izņemt PVH stiprinošo stūri.

  Logu ailu izveidei vienu no sieta malām piegriež atbilstoši ailas platumam. Uzklājot armējošās javas kārtu, armējošo stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650/110 noklāt līdz malai, nevis ap malu. Turklāt armējošā stiklašķidras sieta stūra profilu un virsmas audumu pārklāt pāri uz abām pusēm apm. 10 cm.

  Patēriņš

  Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.m

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.

  Likvidācija

  Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 101103 (veci stikla šķiedras materiāli) vai EAK 170704 (jauktie celtniecības un nojaukšanas atkritumi).

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)