caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/234320/064262_AmphiSilan-plus_UA.png

AmphiSilan-plus

Hidrofoba, silikona sveķu bāzes minerāli matēta fasādes krāsa.
 • Pateicoties jaunajai izstrādātajai silikona sveķu kombinācijas/saistvielas un   nanostrukturētās pigmentu kombinācijas un pildvielu kombinācijai, būtiski samazinās virsmas nosliece uz piesārņošanos. Produkts paredzēts ūdeni atgrūdošu fasādes pārklājumu uzklāšanai ar augstu tvaiku caurlaidību uz apmetuma un minerālām virsmām, kā arī atjaunojošu pārklājumu uzklāšanai uz izturīgiem pārklājumiem, silikāta un matētām dispersijas krāsām, apmetumiem uz sintētisko sveķu bāzes un siltumizolācijas sistēmām, kas ir labā stāvoklī.

  Pielietojums

  AmphiSilan-Plus apvieno   priekšrocības, kas piemīt sevi apliecinājušām dispersijas krāsām un klasiskajām silikāta krāsām. AmphiSilan-Plus ir minerāla pamata struktūra, neveido plēvīti, ir laba ūdens tvaiku un ogļskābās gāzes caurlaidība un veido minerāli matētu  virsmu, kas ir līdzīga pārklājumiem no kaļķa krāsām. Šīs īpašības ļauj izmantot AmphiSilan-Plus, strādājot ar objektiem, kam ir arhitektūras pieminekļu statuss, kā arī  darbā ar kaļķi saturošiem apmetumiem.

  Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni, videi draudzīga, ar vāju aromātu
  • izturīga pret atmosfēras iedarbību
  • augsta ūdens atgrūšanas pakāpe
  • ar nelielu spriegumu
  • nav termoplastiska
  • samazina fasādes noslieci uz piesārņojumu
  • neveido plēvīti
  • mikroporaina
  • veido kapilāri aktīvu sauso zonu
  • CO2 caurlaidīga
  • laba segtspēja
  • izturīga pret agresīvu, kaitīgu vielu iedarbību gaisā
  • vienkārša un ērta iestrāde
  • piešķir virsmai elegantu izskatu
  • satur īpašus fotokalītiskus pigmentus

  Materiāla bāze

  Silikonsveķu emulsija

  Iepakojums

  2,5l; 10l

  Krāsu toņi

  Bāze 1: balta
  Bāze 2: transparenta
  AmphiSilan-Plus tonējama automātiski ar ColorExpress sistēmā visos aktuālajos krašu toņu kolekcijas toņos.
  AmphiSilan-Plus Bāze 1 tonējama manuāli ar AmphiSilan pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām.

  Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus.

  Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Matēta, G3.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

   

  Maksimālais grauda lielums

  <100 µm S1

  Blīvums

  Apm. 1,5 g/cm³

  Sausā slāņa biezums

  100–200 µm, E3

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  (sd-vērtība): d): ≤ 0,08 (augsta), V1

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w-vērtība): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (zema), W3

  Papildinošie produkti

  OptiSilan Tiefgrund
  Dupa-Putzfestiger
  CapaGrund Universal
  Minera Universal

  Norāde

  Tonēšanas rezultātā iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm ir jābūt tīrām, sausām, un brīvām no atgrūdošām vielām.

  Piemērotība saskaņā ar TI Nr. 606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ---++
  (-) nav piemērots / (○ ) ir nosacīti piemērots / (+) ir piemērots

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas un esošas, nebojātas siltumizolācijas sistēmas ar mākslīgo sveķu, silikāta, silikona sveķu, kaļķa (PIc), kaļķa cementa apmetuma (PII) virsmām saskaņā ar EN 998-1 min. 1N/mm2:
  Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Tīrot ar augstspiediena ūdens strūklu, temperatūra nedrīkst būt augstāka kā 60 °C un spiediens – ne lielāks kā 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekami ilgu žūšanas laiku. Atkarībā no esošā nobeiguma apmetuma veida uzklāt atbilstošu AmphiSilan produktu.

  Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi un silikātapmetumi, saskaņā ar EN 998-1 min. 1N/mm2:  :
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izsvīdumu risks sārmainām apmetumu grupu PIc, PII vai PIII apmetumu virsmām, tādējādi pārklāt virsmu iespējams jau pēc 7 dienu cietēšanas laika.

  Veci apmetumi:

  Apmetuma atjaunotajām vietām jābūt ar labu saķeri un sausām. Rupji porainas, uzsūcošas, viegli birstošus apmetumus gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund. Stipri uzsūcošus, krītojošus apmetumus gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Jauni silikāta apmetumi: Krāsojiet ar Sylitol grupas produktiem.

  Vecassilikātakrāsas:
  Noturīgus pārklājumus tīrīt mehāniski vai ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Nenoturīgus, laika apstākļu ietekmē bojātus pārklājumus norīvēt, noslīpēt vai nokasīt. Gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger

  Mākslīgo sveķu vai silikona sveķu apmetuma pārklājumi ar labu nestspēju:
  Vecu apmetumu notīrīt ar piemērotu metodi. Pielietojot mitrās tīrīšanas metodi, pirms tālākas apstrādes ļaut virsmai kārtīgi nožūt. Uzklāt gruntkārtu ar CapaGrund Universal vai Dupa-Putzfestiger. Jaunus apmetumus uz mākslīgo sveķu vai silikona sveķu bāzes pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz minerāliem struktūrapmetumiem uzklāt gruntskārtu ar Capagrund Universal.

  Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Viegli spīdīgus pārklājumus uzraupināt. Netīrus, krītojošus vecus pārklājumus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstuss. Uzklāt gruntkārtu ar AmphiSilan-Grundierfarbe.

  Dispersijas krāsu un laku pārklājumi un apmetumi uz mākslīgo sveķu bāzes ar vāju nestspēju:
  Pilnībā noņemt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar ķīmiska šķīduma palīdzību. Notīrīt virsmu ar karstu ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uzklāt gruntskārtu ar CapaGrund Universal. Uz uzsūktspējīgām virsmām un birstošām virsmām uzklāt gruntskārtu ar Dupa-Putzfestiger. Uzklāt starpklājumu ar Minera Universal.

  Mūraķieģeļi:
  Pārklājumu veikt tikai uz salizturīgām akmens vai klinkera ķieģeļa pamatnēm bez pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām un sāļiem. Uzklāt gruntskārtu ar Dupa-Putzfestiger. Gadījumā, ja pēc starpklājuma uzklāšanas ar AmphiSilan-Plus vai Minera Universal parādās brūni pleķi, uzklāt nobeiguma pārklājumu ar Duparol.

  Silikāta ķieģeļu mūris:
  Pārklājumu var veikt tikai uz salizturīgiem ķieģeļiem, kas nesatur krāsvielas, piemēram smiltis, mālus utt. Savienojuma šuvēs nedrīkst būt plaisas. Birstošas virsmas jānotīra. Sāls izsvīduma vietas notīrīt sausas ar birsti. Ievērot BFS atgādni Nr. 2. Uzklāt gruntskārtu ar OptiSilan Tiefgrund, starpklājumu - ar Minera Universal.

  Virsmasar sēnīšu un aļģu apaugumu:
  Uzklāt speciālu krāsu ThermoSan, kam piemīt fungicīdās un algicīdās īpašības.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Izsvīduma vietas notīrīt sausas ar birsti. Uzklāt gruntskārtu ar Dupa-Putzfestiger. Uzklājot uz virsmām ar sāls izsvīdumiem, nesniedzam garantiju pārklājuma ilgstošai saglabāšanai un tam, ka neradīsies jauni sāls izsvīdumi.

  Defekta vietas:
  Nebūtiskas defekta vietas izlabot ar fasādes špakteli Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielām defektu vietām līdz 20 mm ieteicams izmantot Histolith-Renovierspachtel vai Capalith Fassadenspachtel P. Aizšpaktelētas vietas nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Uzklājams ar otu, rullīti vai Airless izsmidzināšanas ierīcēm.

  Pārklājuma uzbūve

  Grunts pārklājums saskaņā ar TI "Pamatnes un to sagatavošana"

  Grunts vai starpkārta:
  AmphiSilan-plus krāsa, kas atšķaidīta ar ne vairāk kā 5% ūdeni vai OptiSilan TiefGrund.

  Noslēguma slānis:
  AmphiSilan-plus krāsa, kas atšķaidīta ar ne vairāk kā 5% ūdens vai OptiSilan TiefGrund

  Patēriņš

  Apm. 150 - 200 ml/m2  vienā kārtā uz gludas virsmas. Uz raupjas virsmas patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

  Iestrādes nosacījumi

  Temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā+5°C līdz max +30°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20°C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma atkārtoti pārkrāsojama pēc 12 stundām, pilnībā nožuvusi pēc 2-3 dienām. Ja gaisa temperatūra zemāka, žūšanas laiks attiecīgi pieaug.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

  Fasāžu virsmām, ko noteiktos objekta apstākļos vai dabisku laika apstākļu dēļ mitrums iespaido stiprāk nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks. Šādām virsmām mēs reklomendējam izmantot mūsu īpaši piemēroto produktu ThermoSan. Šis produkts satur vielas, kas aizkavē aļģu un sēnīšu veidošanos uz virsmas.

  Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu fasādes krāsu produktu specifiskā īpašība.

  Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi,
  mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānomazgā. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.


  Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un
  tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Drošības norādes

  Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. 
  Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. 
  Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē.
  Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo var tikt bojāta gremošanas sistēma. 
  Uzklāt tikai ar otu vai rullīti. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkts satur maks. 20 g/l GOS.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Silikoni, poliakrila sveķi, polisiloksāni, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, ūdens, glikolēteri, palīgvielas, konservanti, pārklājuma konservanti

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

  Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

  Dzīvojamā māja, Kalnciema iela 32a, Rīga

  Dzīvojamā māja - Zaļā harmonija,…

  Viesnīca Līva, Liepāja

  Kadrioru parks, Tallina, Igaunija

  Alberta iela 13, Rīga

  Klusā iela 11, Rīga

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris