caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/279775/074018_Caparol_Capatect_605_20230621_LV.png

Caparol Putzgrund 605

Ar ūdeni atšķaidāma dispersijas, saķeri veidojoša, speciāla gruntskrāsa ar minerālām piedevām iekšdarbiem un ārdarbiem uz minerālām virsmām ar labu nestspēju.

Pielietojums

Labi sedzošiem, saķeri veidojošiem gruntsklājumiem uz nestspējīgām minerālām virsmām -
minerāliem apmetumiem  ārdarbos un iekšdarbos. Lietojot uz ģipša plāksnēm, ievērojami samazina plānā kārtā klātas gipša špakteles atlupšanas risku.
Īpaši pielietojama, kā saķeri veidojoša grunts zem sekojošiem mākslīgo sveķu, silikona sveķu,
dispersijas – silikāta, minerālā apmetuma pārklājumiem, kas uzlabo apmetumu uzklāšanu, strukturēšanu un produktivitāti.
Īpaši piemērota Capatect STANDARD A un B siltumizolācijas sistēmai. Papildus tiek samazināta pamatapmetuma ūdens uzsūktspēja, jo gruntējums aizkavē ūdeni, kas iekļūst caur struktūrapmetuma defekta vietām.

Īpašības

 • Ekoloģiski tīra, atšķaidāma ar ūdeni
 • Viegli uzklājama 
 • Laba adhēzija ar pamatnēm ar zemu absorbētspēju 
 • Izlīdzina pamatnes uzsūktspēju
 • Laba adhēzija ar nākamajiem minerālu vai dispersijas materiālu kārtām

Iepakojums

25kg spainis

Krāsu toņi

Dabīgi balta. Tonējama ColorExpress sistēmā.

Uzglabāšana

Sausā, vēsā telpā uz paletēm. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Glabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.

Blīvums

1.6 g/cm³

Piemērotas pamatnes

 • kaļķa-cementa apmetumi
 • ģipša apmetumi un špakteles 
 • silikātķieģeļi 
 • keramikas ķieģeļi
 • betons
 • dispersijas krāsas un apmetumi
 • ģipškartona plāksnes
 • veci pārklājumi ar labu nestspēju 

Pamatnes sagatavošana

Pēc tīrīšanas pamatnei jābūt stingrai, tīrai, ar labu nestspēju un bez saķeri samazinošām vielām.

Apmetums, špaktele:

Apmetumi uz kaļķa un cementa bāzes: uz stabila apmetuma ar normālu uzsūktspēju pārklājums uzklājams bez iepriekšējas gruntēšanas. Poraini apmetumi un apmetumi ar augstu uzsūktspēju iepriekš jānogruntē ar silikāta grunti.

Ģipša apmetums un ģipškartona plāksnes: pirms  Putzgrund 605 uzklāšanas aizpildiet plākšņu salaiduma vietas ar špakteli, noslīpējiet apmetuma un špaktelēšanas nelīdzenumus, notīriet putekļus un uzklājiet dziļumgrunti.

Betons:
Gadījumā, ja uz virsmas ir saķeri kavējošas, irstošas un drūpošas vielas, virsma iepriekš jānotīra.

Keramika vai apdares ķieģelis:
Uzklājiet  Putzgrund 605 bez iepriekšējas virsmas sagatavošanas.

Pamatnes ar defektiem:
Salabojiet pamatni, izmantojot piemērotu javu.

Lakas, emaljas un dispersijas krāsas pārklājumi ar labu nestspēju:
Apstrādājiet matētas pamatnes ar zemu uzsūktspēju bez to iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas, lakas un emaljas pārklājumi jāraupjina izmantojot piemērotus instrumentus.

Pārklājumi ar sliktu nestspēju:
Lakas, emaljas un dispersijas krāsas pārklājumi, kā arī apmetumi uz sintētisko sveķu bāzes, līmes krāsas un atlupušas tapetes ar sliktu nestspēju jānotīra/jānoņem pilnībā.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturs rūpīgi jāsajauc, izmantojot lēnu maisītāju. Materiāla konsistenci var regulēt, atšķaidot tikai un vienīgi ar ūdeni.

Uzklāšanas metode

Var uzklāt, izmantojot otu vai krāsošanas rullīti.

Patēriņš

~ 250 g/m2,  vienā kārtā uz gludas virsmas, atkarībā no pamatnes īpašībām un pielietojuma
veida.
Precīzu patēriņu var noteikt uzklājot paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro lai
augstākminētās prasības tiktu ievērotas vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma virsma var tikt tālāk apstrādāta pēc 12 stundām. Gadījumā, ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas ilgums attiecīgi pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz etiķetes. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Satur benzizotiazolinonu, metilizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējuša materiāla atliekas var tikt likvidētas kā celtniecības atkritumi.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrila kopolimēra dispersija, pigmenti, minerālu pildvielas, ūdens, piedevas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga

Klaipēdas valsts koledža, Klaipēda,…