caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/237562/064907_Capasol_Konzentrat_LT.png

Capasol LF Konzentrat

Ar ūdeni atšķaidāms, nepigmentēts, speciāls koncentrēts gruntēšanas līdzeklis iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 • Pielietojums

  Speciāls izlīdzinošs gruntēšanas līdzeklis uz stingrām, porainām stipri vai nevienmērīgi uzsūcošām virsmām. Lieliski piemērots porainu, uzsūcošu virsmu, tādu kā. apmetumu, nededzinātu ķieģeļu, gāzbetona, dabiskā akmens, ģipškartona, kā arī betona, vieglā betona, špakteļmasu, anhidrīta un cementa izlīdzinošo masu apstrādei. Visas blīvās, gludās virsmas, tādas kā, vecas krāsas vai būvelementi no tīra ģipša, atkarībā no virsmas īpatnībām, vispirms apstrādāt ar Caparol-Tiefgrund TB, Capagrund Universal vai Caparol-Haftgrund.

  Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Ļoti koncentrēts
  • Gandrīz bez smaržas
  • Nesatur šķīdinātājus
  • Ekonomisks

  Materiāla bāze

  Modificēta mākslīgo sveķu dispersija uz ūdens bāzes.

  Iepakojums

  10l

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  apm. 1,0 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez krāsu atgrūdošām vielām un sausām. 
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

  Pamatnes sagatavošana

  Atiiecībā uz piemērotību dažādām virsmām un to nepieciešamo sagatavošanu skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana”.

  Atšķaidīšana

  Ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Uz normāli uzsūcošām virsmām uzklāt, atšķaidot ar 3- 4 daļām ūdens. Uz stipri uzsūcošām virsmām uzklāt ar 4-5 daļām ūdens atšķaidītu Capasol-Konzentrat LF un nepieciešamības gadījumā izmantot metodi "slapjš slapjā”, līdz virsma ir pilnībā piesātināta. Parasti pietiek ar vienu kārtu. Betona, vieglā betona, cementu saturošu Disbocret javu un špakteļmasu, cementa un anhidrīta izlīdzinošo grīdu gruntēšanai Capasol-Konzentrat atšķaidīt ar 2 daļām ūdens. Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti.

  Patēriņš

  50 – 200 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Precīzam patēriņam veiciet paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: + 5°C pamatnei un gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma, virsma pārklājama pēc apm. 12 stundām. Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks atbilstoši pieaug.

  Darbarīki

  Klājot biezā kārtā un rūpīgi iestrādājot ar otu vai birsti, tiek iegūts pilnīgs virsmu nostiprinošs efekts. Uzklāšana ar rullīti vai izmantojot augstsprieguma tehniku ir mazāk piemērota šim produktam. Ir iespējama uzklāšana Airless tehnikā.

  Norāde

  Capasol Konzentral LF nav pielietojams uz horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no tvaiku, aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iekaltušus materiāla atlikumus nodot kā vecu krāsu vai sadzīves atkritumus. Šķidrus materiālu atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atlikumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat A/h): 30g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-GF01

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

  Daugavpils Universitāte, Daugavpils

  Jelgavas Valsts ģimnāzija

  Staļģenes vidusskola

  Skrundas muiža

  Dzīvojamā māja Rīgā

  Latvijas Nacionālā bibliotēka