caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/184091/055417_LACU000074_EXL_CapaSol_profil_RU.png

Capasol LF Konzentrat

Ar ūdeni atšķaidāms, nepigmentēts, speciāls koncentrēts gruntēšanas līdzeklis iekšdarbiem un ārdarbiem. 

Pielietojums

Speciāls izlīdzinošs gruntēšanas līdzeklis uz stingrām, porainām stipri vai nevienmērīgi uzsūcošām virsmām. Lieliski piemērots porainu, uzsūcošu virsmu, tādu kā. apmetumu, nededzinātu ķieģeļu, gāzbetona, dabiskā akmens, ģipškartona, kā arī betona, vieglā betona, špakteļmasu, anhidrīta un cementa izlīdzinošo masu apstrādei. Visas blīvās, gludās virsmas, tādas kā, vecas krāsas vai būvelementi no tīra ģipša, atkarībā no virsmas īpatnībām, vispirms apstrādāt ar Caparol-Tiefgrund TB, Capagrund Universal vai Caparol-Haftgrund.

Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Ļoti koncentrēts
  • Gandrīz bez smaržas
  • Nesatur šķīdinātājus
  • Ekonomisks

Materiāla bāze

Modificēta mākslīgo sveķu dispersija uz ūdens bāzes.

Iepakojums

10l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, bez krāsu atgrūdošām vielām un sausām. 
Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

Pamatnes sagatavošana

Atiiecībā uz piemērotību dažādām virsmām un to nepieciešamo sagatavošanu skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana”.

Atšķaidīšana

Ar ūdeni.

Pārklājuma uzbūve

Uz normāli uzsūcošām virsmām uzklāt, atšķaidot ar 3- 4 daļām ūdens. Uz stipri uzsūcošām virsmām uzklāt ar 4-5 daļām ūdens atšķaidītu Capasol-Konzentrat LF un nepieciešamības gadījumā izmantot metodi "slapjš slapjā”, līdz virsma ir pilnībā piesātināta. Parasti pietiek ar vienu kārtu. Betona, vieglā betona, cementu saturošu Disbocret javu un špakteļmasu, cementa un anhidrīta izlīdzinošo grīdu gruntēšanai Capasol-Konzentrat atšķaidīt ar 2 daļām ūdens. Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti.

Patēriņš

50 – 200 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Precīzam patēriņam veiciet paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: + 5°C pamatnei un gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma, virsma pārklājama pēc apm. 12 stundām. Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks atbilstoši pieaug.

Darbarīki

Klājot biezā kārtā un rūpīgi iestrādājot ar otu vai birsti, tiek iegūts pilnīgs virsmu nostiprinošs efekts. Uzklāšana ar rullīti vai izmantojot augstsprieguma tehniku ir mazāk piemērota šim produktam. Ir iespējama uzklāšana Airless tehnikā.

Norāde

Capasol Konzentral LF nav pielietojams uz horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no tvaiku, aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iekaltušus materiāla atlikumus nodot kā vecu krāsu vai sadzīves atkritumus. Šķidrus materiālu atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atlikumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat A/h): 30g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GF01

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils Universitāte, Daugavpils

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Staļģenes vidusskola

Skrundas muiža

Dzīvojamā māja Rīgā

Latvijas Nacionālā bibliotēka