caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218709/062031_Minera_Universal.png

Minera Universal

Pildošs, kvarcu saturošs struktūrklājums uz silikona sveķu modificētas minerālvielas bāzes ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību.

Pielietojums

Labi pildoši, struktūru piešķiroši un plaisas izlīdzinoši pārklājumi iekšdarbiem un ārdarbiem. Piemērots kā grunts-, starpklājums vai nobeiguma klājums. Pildošs pārklājums fasādēm uz apmetuma, matētām silikāta, silikona sveķu un dispersijas krāsām ar labu nestspēju, nebojātām siltumizolācijas sistēmām. Minera Universal piemērots kā virsmas aizsargklājums uz gāzbetona sienu paneļiem un atbilst gāzbetona paneļu ražotāju prasībām.

Veido strukturētu virsmu, optiski izlīdzina nevienmērīgi uzklātus minerālos apmetumus un pielīdzina akārtoti apmestas vietas. Labi piemērots smalku plaisu aizpildīsanai apmetumā. Īpaši piemērots kā starpklājums zem dispersijas, silikona sveķu vai dispersijas silikāta krāsām.

Iekšdarbos Minera Universal var tik lietots kā smalkas struktūras starpklājums zem dekoratīvām silikāta lazūras tehnikām.

Īpašības

  • veido struktūru
  • ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību
  • silicējošs pirms dispersijas silikātkrāsu uzklāšanas
  • aizpilda smalkas plaisas

Materiāla bāze

Kālija silikāts ar organiskām piedevām atbilstoši DIN 18363, 2.4.1. punktam.

Iepakojums

  • Standarta iepakojums: 8 kg, 22 kg

Krāsu toņi

Balts 

Tonējot ar Histolith pilntoņa krāsām (maks. 10%), produkts saglabā savu dabisko īpašību - tā sastāvā nav konservantu. Pievienojot vairāk, netiks iegūta vēlamā struktūra un pildspēja. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām.

Minera Universal tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos aktuālajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz toņa gaišuma pakāpei 70. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot tikai viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Pārklājot gāzbetonu, krāsu toņa gaišuma pakāpei (refleksijas līmenim) būtu jābūt lielākai par 30.

Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu, uz baltas bāzes tonētu pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26: Klase B Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala. Aizsāktus spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas iepakojumā.

Tehniskie dati

Tehniskie dati atbilstoši DIN EN 1062:

Maksimālais grauda lielums

< 1500 µm S3

Blīvums

apm. 1,6 g/cm3

Sausā slāņa biezums

200–400 µm, E4

Ūdens caurlaidības daudzums

(w-vērtība): ≤ 0,1 [kg/(m2 ·h0,5)] (zema), W3. Tonēšanas rezultātā iespējamas nelielas izmaiņas parametros.

Plaisu klases

Plaisu aizpildīšanas klājuma uzbūve: 2 x 400 g/m2 Minera Universal, Klase: A1 (> 100 µm)

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

(sd-vērtība): < 0,14 m (0,03) m (augsta), V1. Tonēšanas rezultātā iespējamas nelielas izmaiņas parametros.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemeŗots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, bez atgrūdošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu. Attiecībā uz piemērotību dažādām pamatnēm un to iepriekšēju sagatavošanu ievērot tehniskās
informācijas Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana" noteikumus.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes ārdarbos

Javu grupu MG, PIc, PII un PIII apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1N/mm2:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma parasti pēc 7 dienām. Ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks. Netīras virsmas notīrīt manuāli vai mehāniski, ievērojot likumīgos priekšrakstus, piemēram, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai augstspiediena ūdens strūklu ar smilšu piedevu. Mitrās smilšu strūklas izmantošana ir iespējama tikai uz javu grupu PII un PIII apmetumiem.

Apmetums un saistvielas plēvīte:
Krītainas vai miltainas virsmas, tā saucamo saistvielas plēvīti, kas mazina saķeri, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith Fluat, un nomazgāt.

Apmetums ar cieto kalcītu kārtu:
Cieto kalcītu kārta, ko var atpazīt pēc tās viegli spīdošā izskata, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Virsmas ar drūpošu apmetumu:
Noslaucīt sausu ar birsti un visu virsmu notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.

Gāzbetona sienu plāksnes:
Gāzbetona virsmas pamatīgi noslaucīt ar birsti: Pilnībā noņemt netīrumus. Lūzumu un defektu vietas līdz 5 mm dziļas izlabot ar Disbofein 331 Reparaturmörtel, rukuma dobumus un ražošanas procesā radušos nelīdzenumus, kā arī  lūzumu un defektu vietas līdz 5 mm dziļumam izlabot ar Disbofein 332.

Apmetuma labošana:
Veicot atvērtu plaisu un bojātu apmetuma virsmu izlabošanu, ievērot, lai labošanai izmantotā java atbilstu esošā apmetuma cietībai un struktūrai. Apmetuma izlabošanai īpaši labi piemērotas ir gatavās javas uz Trassa-kaļķa/ Trassa-cementa bāzes. Pirms krāsošanas izlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un sausām, tās jāfluatē ar Histolith® Fluat un jānomazgā. Turklāt jāievēro, ka fluatēšana vienmēr notiek 1-2 birstu platumā pāri uzlabošanas vietai. Lielāku apmetuma uzlabojumu gadījumā vienmēr jāfluatē visa kopējā virsma (vecais un jaunais apmetums).

Veci minerālie krāsojumi:
Stingrus vecos krāsojumus notīrīt mitrā vai sausā veidā. vājus, atmosfēras ietekmes rezultātā cietušus minerālos pārklājumus noņemt, slīpējot, nokasot vai noskrāpējot, un visu virsmu labi noskalot ar ūdeni. Gruntēt ar Sylitol RapidGrund 111.

Veci dispersijas krāsu klājumi ar vāju nestspēju:
Noņemt bez atlikuma ar krāsas noņēmēju un izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Beicētu, neuzsūcošu pamatni gruntēt ar Minera Universal. Uz virsmas, kas apstrādāta ar krāsas noņēmēju, stipri uzsūcošas pamatnes cietināšanai gruntēt ar Sylitol RapidGrund 111.

Veci dispersijas krāsu klājumi ar labu nestspēju:
Netīrumus un vieglu krītošanos noņemt, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai citas piemērotas metodes, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Starpklājums vai nobeiguma klājums ar Minera Universal.

Silikātķieģeļu mūris:
Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi mūrēšanas ķieģeļi, kuros nav migrējošu vai krāsojošu ieslēgumu, tādu kā smilts vai māls. Šuvēm jābūt aizpildītām bez plaisām, un tās nedrīkst saturēt saķeri samazinošus blīvēšanas materiālus vai ko tamlīdzīgu. Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti. Krītainas/drūpošas virsmas gadījumā visu virsmu apstrādāt ar Histolith® Fluat un nomazgāt. Jumtu, logu un grīdas pieslēgumi jāveido ievērojot vadlīnijas Silikātu ķieģeļa apstrādei.


Akmens apstrāde:
Dabīgajiem akmeņiem jābūt cietiem, sausiem un brīviem no izsvīdumiem. Uz virsmas esošos atmosfēras ietekmes rezultātā cietušos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt, vairākkārt apstrādājot ar Histolith® Steinfestiger. Netīrus akmeņus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Akmens uzlabojumus neveikt ar apmetuma javu, bet gan ar akmens aizvietotājmateriāliem. Izlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām, pirms krāsošanas tās jāfluatē.

Kapilārais mitrums:
Kapilārā mitruma ietekmē pārklājumi priekšlaicīgi bojājas. Ilgtermiņa efektu iespējams panākt tikai ar horizontālas hidroizolācijas palīdzību. Labu un ilgstoši noturīgu risinājumu piedāvā Histolith Trass-Sanierputz sistēma. Īpaši vecākām būvēm ieteicams izveidot sausās jeb iztvaikošanas zonas, starp cokolu un zemi iepildot filtrējošu grants kārtu.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīdumu vietu izolācija.

Pamatnes iekšdarbos

Minerālas pamatnes ar cieto kalcītu kārtu, miltainu vai  noberztu virsmu:
Notīrīt tīras mehāniski vai fluatējot un nomazgāt ar ūdeni.

Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1N/mm2:
Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Izlabotās vietas pēc nožūšanas fluatēt ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni. 

Javu grupas PIV ģipša apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 13279 S2 vismaz 2 N/mm2:
Stingri apmetumi: gruntēt ar Caparol Haftgrund EG. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Caparol Dupa Putzfestiger. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Caparol Dupa Putzfestiger. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Caparol Haftgrund EG.

Ģipškartona plāksnes:
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol Dupa Putzfestiger. Gruntēt ar Caparol Haftgrund. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntsklājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund un uzklāt starpklājumu ar Caparol Haftgrund EG (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

Ģipša būvniecības plātnes
Gruntēt ar Caparol HaftGrund EG.

Betons:
Notīrīt gružus un citus netīrumus. Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG.

Silikāta ķieģeļu mūris:
Sāļu izdalījumus noņemt sausus ar birsti.

Ķieģeļu mūris
Gruntēt ar Caparol-Haft­Grund EG.

Matēti dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu klājumi ar labu nestspēju:
Gruntēt ar Caparol-Haft­Grund EG.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund EG. 
Vecus minerālkrāsu pārklājumus ar vāju saķeri mehāniski noņemt. Gruntēt  ar Sylitol® RapidGrund 111.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol Dupa Putzfestiger un starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund EG.

Sienas ar pelējumu:
Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntēt ar FungiGrund, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Ja virsma no pelējuma ir ļoti cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. To veicot, ievērot likumīgos un institūciju priekšrakstus (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

Uzklāšanas metode

Uz gludām virsmām Minera Universal ieteicams iestrādāt ar birsti, savukārt uz strukturētām pamatnēm uzklāt ar rullīti. Tāpat iespējama uzklāšana ar ķelli vai jaudīgu Airless smidzināšanas iekārtu.

Uz gāzbetona plāksnēm Minera Universal kā gruntsklājumu uzklāt ar rullīti. Kā nobeiguma kārtu uzklāt ar rullīti un tūlīt pēc tam vienā virzienā vienmērīgi, bez redzamām salaiduma vietām pārrullēt ar raupju porainu rulli (piem., Moltropren).

Atšķaidīšana

Atšķaidāms līdz maks. 10 % ar Sylitol RapidGrund 111 un ūdens maisījumu attiecībā 1:1.

Pārklājuma uzbūve

Minera Universal gruntsklājumam atšķaidīt līdz maks. 10 % ar Sylitol® RapidGrund 111 un ūdens maisījumu attiecībā 1:1, starpklājumam un nobeiguma klājumam atšķaidīt līdz maks. 5 % ar Sylitol® RapidGrund 111 un ūdens maisījumu attiecībā 1:1. Uzklāt, piesūcinot. Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes vispirms gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111 un ūdens maisīumu attiecībā 1:2. Uzklāt bagātīgi ar birsti, ierīvējot.
Izmantojot kā gāzbetona pārklājumu, gruntsklājumam vienu spaini (22 kg) Sylitol-Minera atšķaidīt ar apm. 1,6-2,0 l (8-10 svara %) Sylitol® RapidGrund 111 un ūdens maisījumu attiecībā 1:1, nobeiguma pārklājumam vienu spaini (22 kg) Sylitol-Minera atšķaidīt ar apm. 0,4-0,6 l (2-3 svara %) Sylitol® RapidGrund 111 un ūdens maisījumu attiecībā 1:1.

Patēriņš

400–500 g/m2 vienā kārtā. Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras, patēriņš palielinās. Pirmo reiz pārklājot gāzbetona plāksnes, ievērot patēriņu 900 -1000 gm2 gan gruntskārtai, gan nobeiguma kārtai. Šie patēriņa dati ir orientējoši. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. + 8° C, maks. + 30°C. Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, lietū, ekstrēmos gaisa mitruma (migla) apstākļos un vējā. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargpārsegu. Uzmanīties no nakts sala riska.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma ievērot vismaz 12 stundu žūšanas laiku starp atsevišķiem klājumiem. Gāzbetona pirmās pārklāšanas gadījumā - vismaz 24 stundas. Vēsa un mitra gaisa apstākļos žūšanas laiks atbilstoši pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni. Var pievienot mazgāšanas līdzekli. Starplaikos darbarīkus turēt iegremdētus produktā vai ūdenī.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot lielākas platības, iesaistīt pietiekoši darba spēka un ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta Dupa Putzfestiger. Tonētām minerālām virsmām žūstot var veidoties mākoņainuma (plankumu) efekts. Gadījumā, ja tas nav vēlams, virsmai jāuzklāj Sylitol-Finish 130 vēlamajā krāsas tonī. Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, tāpēc ir neizbēgama (BFS atgādne Nr. 25). Uz ģipsi saturošiem materiāliem var veidoties krāsu nospiedumi dažādās uzsūktspējas dēļ. Pilnas virsmas starpklājums ar Caparol Haftgrund EG šo risku samazina.

Saderība ar citiem pārklājuma materiāliem:
Lai saglabātu specifiskās īpašības, Minera Universal nedrīkst samaisīt ar citiem pārklājuma materiāliem.

Pārklāšanas pasākumi:

Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus, dabīgos akmeņus, metālu un koku. Notraipītās vietas nekavējoties nomazgāt ar ūdeni.

Konstruktīvā aizsardzība:
Izbīdītas būvdetaļas, tādas kā dzegas, palodzes, karnīzes utt., pienācīgi jānosedz, lai izvairītos no netīrumu nosēdumu veidošanās vai sienas stiprākas samirkšanas.

Drošības norādes

Ievērot Drošības datu lapas norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

Dzīvojamais kvartāls Lindeholma, Mārupe

Peetri Tuulik, Peetri ciemats, Igaunija