caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/220889/062501_CapaSol_RapidGrund.png

CapaSol RapidGrund

Īpaša, dziļas iedarbības, nepiloša grunts, labi piemērota uzklāšanai ar rullīti.

Pielietojums

Caurspīdīga grunts stingrām, porainām pamatnēm stipras vai nevienmērīgas uzsūktspējas izlīdzināšanai.
Lieliski piemērota porainu, uzsūcošu apmetumu, ķieģeļu mūra, gāzbetona, dabīgo akmeņu, ģipša plākšņu (ģipškartona plākšņu), betona, vieglbetona, javas un špakteļmasu apstrādei.

CapaSol RapidGrund īpaši racionāli iestrādājama ar rullīti.

Īpašības

  • Uzklājama ar rullīti vai izsmidzinot, nepiloša
  • Nesatur konservantus
  • Ļoti labi nostiprina virsmu
  • Palielina pārklājuma materiālu iestrādes laiku
  • Atšķaidāma ar ūdeni

Materiāla bāze

Modificēta mākslīgo sveķu dispersija uz ūdens bāzes pēc DIN 55945

Iepakojums

2,5 l, 10 l

Krāsu toņi

Caurspīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,1 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt sausai, bez netīrumiem un atdalošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363. Dažādām pamatnēm un to sagatavošanai skat. Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana".

Pamatnes sagatavošana

Norāde Q2/Q3 špaktelēšanai / plānas ģipša kārtas < 0,5 mm:
Uz ģipša bāzes, hidrauliski cietējošām Q2/Q3 kvalitātes špakteļmasām ieteicams lietot caurspīdīgu ūdens bāzes grunti. Šajā gadījumā ievērot Federālās krāsu un īpašuma vērtību aizsardzības komitejas un Federālās krāsu, dizaina, ēku aizsardzības asociācijas Krāsotāju&lakotāju atgādni Nr. 2 -9/2020 "Traucēta saķere klājumiem uz špaktelētām ģipša (ģipškartona) plāksnēm". Kā alternatīva Q3 špaktelēm uz ģipša bāzes izrādījusies efektīva špaktelēšana ar pastveida špaktelēm.

Uzklāšanas metode

Ļoti labi piemērota uzklāšanai ar rullīti. Uzklājama arī ar otu, birsti vai izsmidzinot. Pirms iestrādes izmaisīt.

Atšķaidīšana

Ja nepieciešams, atšķaidīt ar maks. 2 daļām ūdens.
Atšķaidītu grunti nav ieteicams uzklāt ar rullīti.

Pārklājuma uzbūve

Vislabāk uzklāt neatšķaidītu ar rullīti.

Atšķaidītu uzklāt "slapjš slapjā" ar birsti vai ar plakano vai apaļo otu līdz pilnīgam piesātinājumam.
Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti.

Patēriņš

Apm. 50–200 ml/m2, atkarībā no virsmas īpašībām un uzsūktspējas.
Precīzam patēriņa veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā:
temperatūra materiālam, pamatnei un apkārtējam gaisam: min. +8 °C, maks. +30 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pārklājama pēc apm. 12 stundām.

Strādājot zemākās temperatūrās, ievērot garākus žūšanas starplaikus.

Darbarīki

Poliamīda rullītis (13-15 mm), ota vai birste.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīgus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

Izsmidzināšanas leņķis: 60°
Sprausla: 0,029"
Izsmidzināšanas spiediens: 50 bar

Norāde

CapaSol RapidGrund nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. 
Aizsardzības pasākumi: rūpīgi nosegt blakusesošās virsmas, īpaši stiklu, keramiku, klinkeru, jo produkta iedarbības rezultātā tās var tikt bojātas.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izsmidzinot valkāt sejas aizsargmasku ar filtru P2. Papildus par produktu un tā iestrādi skatīt aktuālo Tehnisko informāciju, kas pieejama www.caparol.de.

Likvidācija

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Šis produkts satur maks. < 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

Giskods: BSW10

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Saskaņā ar Vācijas krāsu un laku rūpniecības apvienības direktīvu 01: kālija šķidrais stikls, poliakrilāta sveķi, ūdens, piedevas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)