caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264006/070438_Sylitol-Konzentrat_111_10L_EXC_LV.png

Sylitol 111 Konzentrat

Gruntēšanas un atšķaidīšanas līdzeklis iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pielietojums

Minerālu virsmu stiprināšanai un stipri vai nevienmērīgi uzsūcošu virsmu uzsūkšanas spējas izlīdzināšanai. Sylitol fasādes krāsu, Sylitol fasādes apmetumu, Sylitol iekšdarbu krāsu un Capatect-SI-Fassadenfinish atšķaidīšanai. Nav piemērots tīrā silikāta krāsām.

Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Labs iesūkšanās dziļums
  • Koncentrēts
  • Nesatur šķīdinātājus 

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls ar organiskajiem stabilizatoriem atbilstoši DIN 18 363, atk. 2.4.1.

Iepakojums

2,5l, 10l

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala. Bojātus iepakojumus glabāt stingri noslēgtus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas iepakojumā. Garantijas laiks - 12 mēneši.

Blīvums

Apm. 1,1 g/сm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt tīrai, nestpējīgai, bez atgrūdošām vielām un sausai. Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes. 

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās noslogotības. Tas aprakstīts pēc tam izmantojamo Sylitol vai Capatect-SI-Finish materiālos. Ievērot spēkā esošo Tehnisko informāciju.

Uzklāšanas metode

Izmantojot kā atšķaidīšanas līdzekli, ievērot konkrētā atšķaidāmā Sylitol materiāla vai Capatect-SI-Finish Tehnisko informāciju. Gruntējumam vai aizsardzībai pret pārāk ātru krāsas slāņa iesūkšanos un izžūšanu 2 Siylitol-Knzentrat 111 apjoma daļas, atšķaidītas ar 1 apjoma daļu ūdens, uzklāt ierīvējot, izmantojot metodi „slapjš slapjā”, ar birsti vai otu līdz pilnīgai pamatnes piesūcināšanai.

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras apm. 100 - 350 ml/m2 (2:1 atšķaidīts ar ūdeni). Precīzam patēriņam veikt paraugpārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +8˚C pamatnei un gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20˚C un 65% rel. gaisa mitruma pēc 12 stundām virsma apžuvusi un pārklājama. Ja temperatūra zemāka un relatīvais gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks attiecīgi pieaug. 

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni. Var pievienot mazgāšanas līdzekli. Starplaikos darbarīkus turēt iegremdētus gruntī/krāsā vai ūdenī.

Norāde

Produktu neuzklāt tiešu saules staru, stipra vēja vai lietus un palielināta mitruma (miglas) apstākļos. Nepieciešamības gadījumā stalažām izmantot aizsargtīklu. Uzmanīties no nakts sala riska. Nepiemērotas pamatnes ir alkīda/ akrila krāsu krāsojumi, pamatnes ar sāls izdalījumiem, PVH un koks. Horizontālas virsmas ar ūdens noslodzi nav piemērotas. Virsmām ar nelielu slīpumu uzmanīties, lai nav traucēta ūdens notecēšana.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no aerosolu vai tvaiku ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atlikumus, sacietējušus materiāla atlikumus – kā sakaltušu krāsu vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Kālija šķidrais stikls, akrila dispersija, ūdens, piedevas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

LIDL veikals, Lietuva

Sv.Terēzes baznīca, Viļņa, Lietuva

Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo…

Zemgales iela 11, Liepāja

Dzīvojamais kvartāls Live, Viļņā,…

Gogoļa iela 8, Rīga

Bērzaines iela 7, Cēsis

Dzīvojamā māja Strēlnieku iela 5, Rīga

Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

Dzīvojamā māja, Kalnciema iela 32a, Rīga

Talsu Valsts ģimnāzija

Peetri Tuulik, Peetri ciemats, Igaunija

Bāriņu iela 15, Liepāja

Kadrioru parks, Tallina, Igaunija

Jelgavas pils

Baznīcas iela 18, Rīga

Alberta iela 13, Rīga

Alberta ielā 7, Rīga

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Skrundas muiža

Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

Grand Hotel Kempinski Riga

Meitenes dzelzceļa stacija

Dzīvojamā māja Merķeļa iela 21, Rīga

Dzīvojamā māja Elizabetes iela 12, Rīga