caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218916/062072_Muresko_10_L_NE.png

Muresko

Universāla silikona sveķu fasādes krāsa uz SilaCryl®-bāzes, ar minerālu raksturu, augstu gaisa tvaika caurlaidību un ļoti labu mitruma atgrūšanu.

 • Pielietojums

  Augstvērtīga fasādes krāsa uz gludām un strukturētām virsmām.  Silikona sveķu fasādes krāsa  ar ļoti labu aizsardzību pret mitrumu, pateicoties materiāla augstai ūdens tvaiku un pietiekošajai CO2 caurlaidībai. Turklāt SilaCryl®-bāze nodrošina to pašu krāsu toņu daudzveidību, izturību pret atmosfēras ietekmi, noturību pret virsmas noārdīšanos un saķeres spēju kā augstvērtīgas tīrakrilāta krāsas. Uz raupjiem apmetumiem Muresko veido virsmu saglabājošu vai izlīdzinošu funkciju atkarībā no atšķaidījuma pakāpes. Tāpat pielietojama, renovējot vecus gāzbetona pārklājumus ar labu nestspēju uz gāzbetona montāžas būvdetaļām.

  Īpašības

  - atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  - izturīga pret atmosfēras ietekmi
  - ūdeni atgrūdoša saskaņā ar DIN 4108
  - izturīga pret sārmu
  - viegli iestrādājama
  - teicami noklāj asas malas
  - Muresko ir aizsargāta pret aļģu un sēnīšu apaugumu

  Materiāla bāze

  Silikonsveķu un tīrakrilāta dispersija.

  Iepakojums

  • 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l
  • ColorExpress: 2,35 l, 4,7 l, 9,4 l

  Krāsu toņi

  Bāze 1: Balts.
  Bāze 3: transparents, pielietojams tikai tonēts

  Muresko ir tonējama manuāli ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.
  Muresko ir tonējama automātiski ColorExprss sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir mazāka  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26
  Klase: B
  Grupa: 1-3, atkarībā no krāsu toņa

  Spīduma pakāpe

  Matēta G3.

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar  DIN EN 1062.

  Maksimālais grauda lielums

  < 100 µm  S1

  Blīvums

  Apm. 1,5 g/cm3

  Sausā slāņa biezums

  100 – 200 µm  E3

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  Klase V1, < 0,14 m (augsta)

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w-vērtība): < 0,1[kg/(m2- h0,5)] (zems), klase W3

  Papildinošie produkti

  Caparol Trocknungsbeschleuniger (žūšanas paātrinātājs).
  Ziemas piedeva Muresko paātrinātas izturības pret lietu iegūšanai, pastāvot
  temperatūrai no +1°C līdz +10°C. Iestrāde, skatīt Caparol Trocknungsbeschleuniger etiķeti.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas un esošas, nebojātas siltumizolācijas sistēmas ar mākslīgo sveķu, silikāta, silikona sveķu, kaļķa cementa apmetuma (PII) virsmām:
  Vecos apmetumus notīrīt, izmantojot piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Veicot tīrīšanu ar ūdens spiediena strūklām, ievērot maks. temperatūru 60 °C un maks spiedienu 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekošu žūšanas laiku. Veikt pārklājumu ar Muresko atbilstoši esošajam apmetuma virsmas veidam saskaņā ar sekojošajiem pamatnes datiem.

  Javu grupu PII un PIII apmetumi un silikātapmetumi:
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi  ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izsvīdumu risks sārmainām apmetumu grupu PII vai PIII apmetumu virsmām tā, ka pārklāt iespējams jau 7 dienu cietēšana slaika.

  Veci apmetumi
  :
  Uzlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un izkaltušām. Uz rupji porainām, uzsūcošām, viegli drūpošām apmetuma virsmām uzklāt gruntējumu ar OptiSilan Tiefgrund. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām - gruntējumu ar Dupa-Putzfestiger. 

  Gāzbetons ar veco pārklājumu ar labu nestspēju:
  Nebojātas virsmas notīrīt. Gruntējums ar CapaGrund Universal. Bojātu poraino pārklājumu gadījumā iesakām izmantot Disbon programmu.

  Betons:
  Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz vāji uzsūcošām vai gludām virsmām uzklāt gruntējumu ar CapaGrund Universal. Uz rupji porainām, viegli drūpošām vai uzsūcošām apmetuma virsmām uzklāt gruntējumu ar OptiSilan Tiefgrund. Uz birstošām virsmām - gruntējums ar Dupa-Putzfestiger.

  Ar cementu saistītas koka skaidu plāksnes
  :
  Izteiktās ar cementu saistīto koka skaidu plākšņu sārmainības dēļ nepieciešams gruntējums ar Disbon 481 EP-Uniprimer, lai izvairītos no kaļķa parādīšanās no grunts klājuma.

  Ķieģeļu mūris:
  Krāsojumiem piemēroti tikai pret salu izturīgi mūri vai klinkeri bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt sausam, bez plaisām un bez sāļu izdalījumiem. Gruntējums ar Dupa-Putzfestiger. Ja starpklājumā parādās brūni plankumi, tad tālāk krāsot ar ūdeni nesaturošo fasādes krāsu Duparol.

  Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntējums ar CapaGrund Universal. Izmantojot citu tīrīšanas metodi (mazgāšanu, noslaucīšanu ar birsti, apsmidzināšanu), gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Mākslīgo sveķu vai silikona sveķu apmetuma pārklājumi ar labu nestspēju:
  Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt.

  Veci minerālie krāsojumi ar vāju izturību:
  Pilnībā notīrīt, noslīpējot, noslaukot ar birsti, nokasot, nomazgājot ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus, vai izmantojot citu piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt. Gruntējums ar Dupa-Putzfestiger.

  Uzklāšanas metode

  Iestrādāt ar otu vai rullīti.

  Pārklājuma uzbūve

  Virsmas ar aļģu vai sēnīšu bojājumiem notīrīt, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmas  nomazgāt ar Capatox un ļaut labi nožūt.

  Gruntējuma klājums vai starpklājums:
  Muresko, kas ir atšķaidīts ar maks. 10% ūdens.
  Nobeiguma pārklājums:
  Muresko, kas ir atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Struktūras saglabāšanai uz raupjā apmetuma virsmām gruntējumu atšķaidīt ar maks. 15-20 % un finiša klājumu ar maks. 10 % ūdens.

  Patēriņš

  Apm. 200 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

  Veicot pārklājumu uz esošas, nebojātas  gāzbetona pārklājuma virsmas, krāsu toņa gaišuma pakāpei būtu jābūt lielākai par 30, siltumizolācijas sistēmām - lielākai par 20. Fasāžu virsmām, ko noteiktos objekta apstākļos vai dabisku laika apstākļu dēļ mitrums iespaido stiprāk nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks. Muresko saturā ir viela, kas veido aizsargkārtu. Šī aizsargkārta aizsargā materiālu ilgstoši, tomēr laikā ierobežoti, pret apaugumu, aizsardzības ilgums atkarīgs no objekta situācijas, piemēram, no kaitīgo vielu iedarbības aktivitātes un mitruma ietekmes. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama. Gruntējumiem, ko ir bojājušas aļģes vai sēnīte, pēc bojāto vietu notīrīšanas var izmantot FungiGrund OptiSilan Tiefgrund vietā.

  Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu fasādes krāsu produktu specifiskā īpašība.

  Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi,
  mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus (emulsijas izdalījumus). Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta.

  Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un
  pēc neilga laika jānomazgā. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.

  Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un
  tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Palīgvielu (emulsijas) izdalījumi/ notecējumi netiek uzskatīti par produkta defektu un nevar kalpot par pamatu reklamācijām.

  Drošības norādes

  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-ons, oktilizotiazolinons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239- 6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts nav biocīdu produkts, bet saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” un satur
  sekojošas biocīdu aktīvās vielas: oktilizotiazolinons (CAS Nr. 26530-20-1), Cinka piritions (CAS Nr. 13463-41-7), terbutrīns (CAS Nr. 886-50-0). Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar
  lielu daudzumu ūdens.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 20 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01 F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi/ polisiloksāns, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi, biocīda piedeva.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Dzīvojamais kvartāls Lindeholma, Mārupe

  Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

  Daugavpils promenāde pie Daugavpils…

  Stāmerienas pils, Vecstāmeriena

  Lāčplēša iela 48, Rīga

  Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

  Grand Hotel Kempinski Riga