caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206852/060180_DisboCRET_Disbon_515_15L.png

Disbocret 515 Betonfarbe

Augstvērtīgs, plaisas pārsedzošs aizsargklājums ar ļoti labu segtspēju, speciāli betonam - arī ar vecu pārklājumu.

Pielietojums

Pārklājums aizsardzībai pret kaitīgo vielu un ūdens iekļūšanu un lielām slodzēm uz jauna, veca un remontēta betona un tēraudbetona virsmām.

Īpašības

- ideālas iestrādes īpašības
- izturīgs pret atmosfēras ietekmi
- izturīgs pret sārmu
- izturīgs pret UV staru iedarbību
- plaisas pārklājošs virsmai tuvu plaisu gadījumā < 0,1 mm
- ūdens tvaiku difūziju caurlaidīgs
- aiztur CO2 un SO2 kaitīgās gāzes
- ar labu aizpildīšanas un izlīdzināšanas spēju
- atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmu aizsardzības sistēmas

 

Materiāla bāze

Stiroakrilāta-dispersija.

Iepakojums

Standarta:15 I PVH spainis
ColorExpress: 12 I spainis

Krāsu toņi

Balts.
Pēc pieprasījuma iespējami speciāli krāsu toņi. Samaisāma ColorExpress iekārtās 3 D sistēmā celtniecības krāsām.
Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr.26
Pigmentējums: Grupa 1-3, atkarībā no krāsu toņa
Saistviela: Klase A

Spīduma pakāpe

Matēta saskaņā ar  DIN EN 1062.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā garantija vismaz 1 gadu.

Blīvums

Apm. 1,4 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

Apm. 65% svara

Sausā slāņa biezums

Apm. 40-50 µm/100 ml/m2

Difūzijas pretestība µH2O

5.500

Difūzijas pretestība µCO2

2.300.000

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

Apm. 0,88 m (pastāvot 160 µm sausā slāņa biezumam)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

Apm. 368 m (pastāvot 160 µm sausā slāņa biezumam)

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

< 0,02 kg/(m2 ■ h0,5) Klase W3 (zema) saskaņā ar DIN EN 1062 

Piemērotas pamatnes

Normālais un smagais betons,  Disbocret®-špakteles masas, minerālie apmetumi un vecie pārklājumi. Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt > 1,0 N/mm2, mazākā atsevišķā vērtība 0,5 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Minerālas pamatnes: Pamatnei jābūt tīrai un brīvai no atlupušām daļām. Vielas ar atgrūdošu iedarbību (piem., eļļa,tauki) noņemt, izmantojot piemērotu metodi. Stipri netīras virsmas, piem., sūnām un aļģēmklātas un ar stiklveida cementa akmens kārtu klātas virsmas ar vāju nestspēju noņemt, piem., apstrādājot ar cietu smilšu strūklu. Pamatnei jābūt  brīvai no rūsu veicinošām daļām (piem., hlorīdiem).

Pamatnes ar pārklājumu:
Vecajiem klājumiem pārbaudīt to saķeri ar pamatni. Vecos klājumus ar vāju saķeri un elastīgus, plaisas sedzošus dispersijas klājumus noņemt, piem., izmantojot atbilstošu abrazīvo materiālu. Cieti turošās nekrītojošas vecas pārklājuma virsmas ar labu nestspēju notīrīt, izmantojot, piem., ūdens vai tvaika strūklu. Tā kā praksē nākas saskarties ar dažādiem vecajiem klājumiem, pirms plānotās pārklājuma konstrukcijas veidošanas jāpārbauda tās funkcionalitāte, veicot izmēģinājuma klājumu.

Lūzuma vietas, poras un lieli caurumi:
Lai iegūtu vienmērīgu un pietiekoši biezu aizsargklājumu, izdrupumus, plaisas, nelīdzenumus, virsmas raupjumus, poras un rukuma dobumus apstrādāt un izlabot ar Disbocret®- sistēmas materiāliem atbilstoši rūpnīcas priekšrakstiem.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms iestrādes materiālu samaisīt. Atkarībā no uzklāšanas metodes, pamatnes un laika apstākļiem, atšķaidāms ar maks. 5 % ūdens. Uzklāšanai izsmidzināšanas tehnikā nepieciešamības gadījumā sagatavot izsmidzināšanai, pievienojot maks. 1-2 % ūdens.

Uzklāšanas metode

Materiālu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas paņēmienu. Izmantojot Airless ierīci, jāievēro, ka filtri ir jātīra biežāk, lai izvairītos no pildvielu piedevām (sprauslas lielums 0,018-0,021 collas). Materiālu nevajadzētu uzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū vai stipra vēja ietekmē, uz uzkarsētām pamatnēm utt. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargpārsegu.Ievērot VOB, C daļu, DIN 18  363, 3. atk.

Slāņa biezums

Funkcionālai virsmas aizsardzībai nepieciešams vismaz 80 pm slāņa biezums.

Pārklājuma uzbūve

PamatneGruntējums
Uzsūktspējīgas, minerālas pamatnes (piem., betons, apmetums)Disboxan 450 Fassadenschutz
Daļējs špaktelējums ar Disbocret® 506 PlanspachtelCapaSol LF Konzentrat , atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 2
Pilnas virsmas špaktelējums ar Disbocret® 505 FeinspachtelNav
Špaktelējums ar Disbocret® 510 FüllschichtNav
Ciets klājums ar ciešu saķeriCapaGrund Universal
Lakas klājums ar ciešu saķeriDisbon 481 EP-Uniprimer

Horizontālas, nepārklātas dekoratīvas virsmas  gruntēt  ar  Disboxid 420 E.MI Primer un nokaisīt ar Disboxid 942 Mischquarz. Beigās tiek veikts starpklājums un nosedzošais klājums.

Patēriņš

Apm. 200 ml/m2 klājumam.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 5 °C, maks. 40 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 4 stundām virsma putekļus nepiesaista, pēc apm. 6 stundām noslogojama ar lietu un pēc apm. 12 stundām pārkrāsojama.

Uzmanību: Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Atzinums

  • 4-1084: Pārbaude saskaņā ar ZTV-ING, TL/TP, OS B, P 2134/00-71 Polimēra institūts, Flērsheima (Flörsheim)
  • 4-1085: Pārbaude saskaņā ar ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-72 Polimēra institūts, Flērsheima (Flörsheim)
  • 4-1086: Pārbaude saskaņā ar ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-76 Polimēra institūts, Flērsheima (Flörsheim)

 

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens  bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 40 g/l GOS.

CE-apzīmējums

EN 1504-2
EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei. Jomās, kur svarīga ir būves konstrukcijas noturība Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ü zīmi uz iepakojuma. Turklāt to vēl apliecina 2+ atbilstības pierādīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu ārējā dienesta speciālistiem - mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju.

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

RINKTINĖS URBAN, Viļņa, Lietuva

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā

Tartu Universitātes Klīnikas Apvienotais…

Dzīvojamās mājas Paepargi 17, 19, 21,…

Kadrioru parks, Tallina, Igaunija