Tartu Universitātes Klīnikas Apvienotais laboratorijas ģenētikas centrs