caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218917/062073_Sylitol_Finish_130_10_L_NE.png

Sylitol-Finish

Krāsa laikapstākļu izturīgiem fasādes un egalizācijas klājumiem uz silikāta bāzes.

Pielietojums

Iestrādei gatava krāsa uz kālija šķidrā stikla bāzes ar organiskajiem stabilizatoriem.
Sylitol® Finish veido pret laikapstākļu ietekmi izturīgu pārklājumu, tai ir laba segtspēja, augsta baltuma pakāpe, noturīgs pigmentējums un augsta difūzijas spēja.
Tā ir piemērota neapstrādātu minerālo apmetumu, cietu dabīgo akmeņu bez sāls izdalījumiem, kaļķa smilšakmens mūra pārklāšanai un vecu silikāta krāsu un apmetumu ar labu nestspēju renovācijai, kā arī egalizējošiem klājumiem uz tonētiem apmetumiem Sylitol® Fassadenputz un Capatect minerāliem produktiem ēku siltināšanas sistēmu ietvaros.

Īpašības

 • izturīga pret nelabvēlīgo ārējo ietekmi
 • tonēta ar gaismas noturīgiem pigmentiem
 • hidrofoba
 • ar augstu difūzijas spēju
 • nekrītoša
 • ar zemu iekšējo spriegumu
 • augsti sedzoša
 • CO2 caurlaidīga
 • ar augstu saķeri ar minerālām pamatnēm, pateicoties dubultai silicēšanai – satur kvarcu
 • sārmu noturīga
 • viegli uzklājama
 • videi draudzīga

Iepakojums

Standarta: 1,25l, 2,5l, 10l, 15 l
ColorExpress: 1,175 l, 2,35 l, 9,4 l

Krāsu toņi

Balta

Sylitol® Finish tonējama manuāli ar Histolith pilntoņa krāsām un automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir vāja segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

Krāsu toņu izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Klase: B
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Matēta G3

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Aizsāktus spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus.
Glabāšanas laiks apm. 12 mēneši.

Tehniskie dati

Parametri atbilstoši DIN EN 1062:

Maksimālais grauda lielums

< 100 µm, S1

Blīvums

Apm. 1,5 g / cm3

Sausā slāņa biezums

100-200 µm, E3

Ūdens caurlaidības daudzums

(w vērtība): ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2   · h0,5)] (zema), W3

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

(sd vērtība): < 0,14 (0,02) m (augsta), V1
Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Papildinošie produkti

Sylitol Konzentrat 111
Sylitol Minera

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1

iekšdarbi 2

iekšdarbi 3

ārdarbi 1

ārdarbi 2

+

+

+

+

+

(–)nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.
Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām un sausām.

Pamatnes sagatavošana

Lai panāktu klājumu vienmērīgā krāsas tonī, pamatnei jābūt ar vienmērīgu uzsūktspēju. Laikapstākļu bojātus apmetumus gruntēt ar Sylitol® Konzentrat 111 un struktūras izlīdzināšanai ar rullīti uzklāt starpklājumu ar Sylitol® Minera. Uz stipri labotām, viegli ieplaisājušām virsmām uzklāt aizpildošu starpklājumu 1 vai 2 kārtās ar Sylitol® Minera. Uz gludām virsmām Sylitol® Minera ieteicams klāt ar birsti, uz raupjām virsmām – ar rullīti. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot lielākas platības, piesaistīt pietiekoši daudz strādnieku un krāsojot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Tonējot manuāli, samaisīt uzreiz visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām.

Jaunas un funkcionējošas, nebojātas mākslīgo sveķu, silikona sveķu, kaļķa (PIc), kaļķa cementa (PII) apmetuma siltumizolācijas sistēmas, kā arī uz apmetumiem Sylitol® Fassadenputz, Capatect-Mineral-Leichtputz un Capatect Mineralputz atbilstoši DIN EN 998-1 ar 1N/mm2:
Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Tīrot ar augstspiediena ūdens strūklu, temperatūra nedrīkst būt augstāka kā 60 °C un spiediens – ne lielāks kā 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekami ilgu žūšanas laiku. Pārklāt ar Sylitol® Finish atkarībā no esošā nobeiguma apmetuma veida pārklāt atbilstoši norādītajai informācijai par pamatni. Pelējuma vai sēnīšu skartās vietas nomazgāt ar Capatox atbilstoši priekšrakstiem. Ja nepieciešams, uzklāt speciālo algicīdo un fungicīdo krāsu Sylitol® Finish 130-W.

Javas grupu Plc, PII un PIII apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1 N/ mm2:

Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, ne ātrāk par 7 dienām pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Nelabvēlīgu laikapstākļu, piemēram, zemas temperatūras, paaugstināta mitruma gadījumā šis laiks var ievērojami pagarināties.

Netīru vecu, stigru apmetumu virsmu notīrīt manuāli vai mehāniski, ievērojot likumīgos priekšrakstus, piemēram, izmantojot ūdens spiediena strūklas vai augstspiediena ūdens strūklas ar smilšu piedevu. Mitrās smilšu strūklas ir pielietojamas tikai uz javas grupu PII un PIII apmetumiem. Aļģu un sēnīšu bojātus apmetumus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus, un apstrādāt ar Capatox saskaņā ar priekšrakstiem. Nepieciešamības gadījumā uzklāt speciālo algicīdo un fungicīdo krāsu Sylitol® Finish 130-W.

Putekļains apmetums:
No krītainām un putekļainām virsmām noņemt tā saucamo miltu graudu slāni, kas mazina saķeri, izmantojot fluatēšanu ar Histolith Fluat, un nomazgāt.

Apmetums ar cieto kalcītu kārtu:
Cieto kalcītu kārtu, ko var atpazīt pēc tās viegli spīdošā izskata, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Apmetuma uzlabošana:
Veicot atvērtu plaisu un bojātu apmetuma virsmu izlabošanu jāievēro, lai remonta javai pēc tās veida un struktūras atbilst vecajam apmetumam. Apmetuma izlabošanai īpaši labi piemērotas ir gatavās javas uz Trass-Kalk / Trass-Zement bāzes. Apmetuma remonta vietām pirms krāsošanas jābūt labi sasaistītām un sacietējušām, tās jāfluatē ar Histolith® Fluat jānomazgā. Fluatēšanu vienmēr jāveic 1-2 birstu platumā pāri uzlabošanas vietai. Lielāku apmetuma uzlabojumu gadījumā vienmēr jāfluatē visa virsma (vecais un jaunais apmetums) un jānomazgā.

Veci minerālie krāsojumi:

Noturīgus vecus pārklājumus notīrīt sausus vai nomazgāt. Nenoturīgus, laika apstākļu ietekmē bojātus pārklājumus norīvēt, noslīpēt vai nokasīt un visu virsmu kārtīgi noskalot ar ūdeni. Starpklājums ar Sylitol® Konzentrat 111.

Veci dispersijas krāsu pārklājumi ar vāju nestspēju:
Pilnībā notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar krāsas noņēmēju un sekojošu mazgāšanu ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Beicētu, neuzsūcošu pamatni gruntēt ar Sylitol® Minera. Beicētu, stipri uzsūcošu pamatni gruntēt ar Sylitol® Konzentrat 111. Starpklājums ar Sylitol® Minera.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai izmantojot citu piemērotu tīrīšanas metodi, ievērojot likumīgos priekšrakstus.

Apmetums ar drūpošu virsmu:
Notīrīt sausu un visu virsmu notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.

Siltumizolācijas sistēmas apmetumi uz minerālās un silikāta bāzes:
Netīrus vai sēnītes skartus apmetumus nomazgāt ar zema spiediena ūdens strūklu ievērojot likumīgos priekšrakstus, nepieciešamības gadījumā pievienojot tīrīšanas līdzekli. Neveikt tīrīšanu mehāniski. Aļģu un sēnīšu bojātus apmetumus apstrādāt ar Capatox saskaņā ar priekšrakstiem. Nepieciešamības gadījumā uzklāt speciālo algicīdo un fungicīdo krāsu Sylitol® Finish 130-W.

Kaļķa smilšakmens, silikātķieģeļu mūris:
Pārklāšanai piemēroti tikai salizturīgi fasādes ķieģeli, kuru sastāvā nav krāsojoši citu materiālu ieslēgumi, tādi kā smilts vai līme. Salaiduma vietas jānoklāj tā, lai neveidojas plaisas, un tās nedrīkst saturēt saķeri mazinošus blīvmateriālus vai tamlīdzīgus. Sāls izsvīdumus notīrīt sausus ar birsti. Krītainu/putekļainu virsmu gadījumā visu virsmu noklāt ar Histolith® Fluat un nomazgāt. Jumtu, logu un grīdas pieslēgumiem jābūt atbilstoši izpildītiem. Ievērot BFS atgādni Nr. 2.

Akmens apstrāde:
Dabīgajam akmenim jābūt stingram, sausam un bez izsvīdumiem. Laika apstākļu ietekmē bojātu akmens virsmu pirms krāsošanas nostiprināt, vairākkārt apstrādājot ar Histolith® Steinfestiger.Notraipītu akmeni tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Akmens labošanai neizmantot apmetuma javu, bet gan akmens aizstājējmateriālus. Labojumu vietām jābūt labi sacietējušām, un pirms krāsošanas tās tehniski korekti jāfluatē un jānomazgā.

Kapilārais mitrums:
Kapilārā mitruma ietekmē pārklājumi priekšlaicīgi bojājas. Ilgtermiņa efektu iespējams panākt tikai ar horizontālas hidroizolācijas palīdzību. Labs un ilgstošs risinājums panākams, izmantojot remontapmetuma sistēmu, piem., Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. Īpaši vecākās būvēs ieteicams izveidot sausās jeb iztvaikošanas zonas, starp cokolu un zemi iepildot filtrējošu grants kārtu.

Uzklāšanas metode

Sylitol®Finish uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas ierīcēm.

Iestrāde ar airless iekārtu: Izsmidzināšanas leņķis: 50°; Sprausla: 0,023–0,027"; Izsmidzināšanas spiediens: 150–180 bar; Airless izsmidzināšanas gadījumā kārtīgi izmaisīt un izkāst.

Pārklājuma uzbūve

Uz vāji un vienmērīgi uzsūcošiem apmetumiem, Kalksandstein-Sichtmauerwerk un gruntētām pamatnēm:
Pēc pamatnes atbilstošas sagatavošanas gruntskārtai Sylitol® Finish uzklāt atšķaidītu ar maks. 10 % Sylitol® Konzentrat 111, bet nobeiguma klājumam - atšķaidītu ar maks. 3 % Sylitol® Konzentrat 111.

Sylitol® Finish 130 atšķaidīšanai pielietojams neatšķaidīts Sylitol® Konzentrat 111 Gruntēšanas un atšķaidīšanas līdzeklis !

Uz stipri un nevienmērīgi uzsūcošiem apmetumiem un smilšainu apmetumu virsmām:
Pēc pamatnes atbilstošas sagatavošanas to gruntēt ar maisījumu no 1 - 2 masa daļām Sylitol® Konzentrat 111 un 1 masas daļas ūdens, ierīvējot ar birsti. Stipri uzsūcošus apmetumus gruntēt 2 reizes "slapjš-slapjā”. Starpklājumam uzklāt Sylitol® Finish atšķaidītu ar maks. 10 % Sylitol® Konzentrat 111. Nobeiguma klājumam uzklāt Sylitol® Finish atšķaidītu ar maks. 3 % Sylitol® Konzentrat 111.

Egalizācijas klājums:
Egalizācijas klājums veicams ne ātrāk kā pēc struktūrapmetuma 7 dienu cietēšanas laika. (atkarībā no laikapstākļiem). Ja nepieciešams, Sylitol® Finish atšķaidīt ar 3 % Sylitol® Konzentrat 111.
Parasti pietiek ar vienu egalizācijas klājuma kārtu apmetuma tonī. Krāsainu pārklājumu gadījumā nepieciešamas 2 kārtas – gruntskārta un nobeiguma klājums.

Patēriņš

Apm. 150–250 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Žūšanas laiki starp atsevišķiem krāsojumiem un pārklājumiem:
Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma starp krāsošanas reizēm ievērot vismaz 12 stundu garu žūšanas laiku, pēc 24 stundām virsma ir lietusdroša. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli. Darba pārtraukumos darbarīkus uzglabāt krāsā vai ūdenī.

Norāde

Krāsu toņi ar gaismas atstarošanas vērtību (HBW) < 20 standarta siltināšanas sistēmām nav piemēroti, izņemot īpāši tam paredzētas siltināšanas (ETICS) sistēmas.

Egalizācijas klājums nenodrošina tehniski funkcionālu pārklājumu. Tas paredzēts tikai un vienīgi tonētu apmetumu krāsas toņa izlīdzināšanai.

Neiestrādāt tiešos saules staros, lietū, ļoti augsta gaisa mitruma apstākļos (miglainā laikā) vai stiprā vējā. Nepieciešamības gadījumā izmantot sastatņu pārklājus. Uzmanīties, ja pastāv nakts salnu risks. Nepiemērotas ir pamatnes ar emaljas klājumu vai sāls izsvīdumiem, kā arī plastmasas vai koka pamatnes.

Krāsa nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Virsmām ar nelielu slīpumu jāraugās, lai ir nodrošināta netraucēta ūdens noplūde. Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visām matētām fasādes krāsām raksturīga īpašība.

Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.

Fasāžu virsmām, ko noteiktos objekta apstākļos vai dabisku laika apstākļu dēļ mitrums iespaido stiprāk nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks. Tādēļ bojātām virsmām iesakām izmantot mūsu speciālo produktu Sylitol® Finish 130-W. Šis produkts satur aktīvās vielas, kas uz kādu laiku aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos.

Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

Vara joni lietus ūdenī reaģē ar Sylitol® Finish sastāvdaļām, veidojot brūnus iekrāsojumus. Tāpēc šādas vietas uz virsmas jāaizsargā no oksidācijas. Kā alternatīva var tik pielietoti mūsu produkti Sylitol Fassadenfarbe vai Histolith SolSilikat.

Saderība ar citiem pārklājuma materiāliem:
Lai saglabātu specifiskās īpašības, Sylitol® produktus nedrīkst samaisīt ar citiem pārklājuma materiāliem.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi pārklāt krāsojamās virsmas apkārtni, īpaši tas attiecas uz stiklu, keramiku, alkīda/ akrila emaljas krāsojumiem, klinkeriem, dabiskajiem akmeņiem, metālu un laika apstākļu ietekmētām vai lazētām koka virsmām. Krāsas šļakstus nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Stipra vēja gadījumā pārklāt sastatnes.

Konstruktīvie pasākumi:
Izbīdītas būvdetaļas, tādas kā dzegas, palodzes, karnīzes utt., pienācīgi jānosedz, lai izvairītos no netīrumu nosēdumu veidošanās vai sienas stiprākas samirkšanas.

Virsmas ar sāls izdalījumiem:
Sāls izdalījumus noņemt sausus ar birsti. Gruntēt ar Dupa-grund. Pārklājot virsmas ar sāls izdalījumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izdalījumu vietu izolācija.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Produkts reaģē stipri sārmaini. Tāpēc acis un ādu sargāt no krāsas šļakatām. Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni. Sprauslas uz alkīda/akrila krāsām, stikla, keramikas, metāla, dabīgajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot vecu krāsu/laku savākšanas vietā, sakaltušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur <20 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

Sylitol Finish 130: GISCODE BSW10

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, šķidrais stikls, silikona sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, šķīdinātājs / krāsas plēvi veidojoša palīgviela, alifāti, piedevas.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

LIDL veikals, Lietuva

Dzīvojamā māja Fiziķu gatve, Viļņa,…

Sv.Terēzes baznīca, Viļņa, Lietuva

Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo…

Zemgales iela 11, Liepāja

Dzīvojamais kvartāls Live, Viļņā,…

Gogoļa iela 8, Rīga

Kocēnu muiža, Latvija

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Talsu Valsts ģimnāzija

Dzīvojamā māja Kadriorgas apkaimē,…

Tirdzniecības centrs GO 9, Viļņa,…

Aspāzijas bulvāris 7, Rīga

Bāriņu iela 15, Liepāja

Privātmāja Igaunijā, Pērnavā

Observatorija, Tartu, Igaunija

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas pils

Baznīcas iela 18, Rīga

Kuģu iela 15, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Alberta ielā 7, Rīga

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola…

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Staļģenes Muiža

Latgales apgabaltiesa, Daugavpils…

Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

Meitenes dzelzceļa stacija

Dzīvojamā māja Merķeļa iela 21, Rīga

Dzīvojamā māja Elizabetes iela 12, Rīga