caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/290231/075873_Amphibolin_10_L_NE_20240527_NE.png

Amphibolin

Universāla krāsa uz tīra akrilāta bāzes daudzviedīgam pielietojumam iekšdarbos un ārdarbos.

 • Pielietojums

  Daudzveidīgi pielietojama fasādes un iekšdarbu krāsa ar samazinātu emisiju un bez šķīdinātājiem, ar īpaši labu saķeri gandrīz uz jebkuras virsmas. Īpašais krāsas sastāvs tonētai krāsai samazina paliekošos nospiedumus pēc mehāniskas iedarbības.

  Ārdarbos izmantojama kā pārklājums uz līdzenām un smalki strukturētām pamatnēm ar augstu aizsardzības spēju pret agresīvu ārējās vides iedarbību.
  Universāla krāsa ārdarbos uz minerāliem javu grupu PII un PIII apmetumiem, betona, māla ķieģeļu mūra, šķiedru cementa plāksnēm, veciem krāsojumiem ar labu nestspēju, cinkotā skārda, PVH, tilpumā mainīga koka. Nav piemērota siltumizolācijas sistēmām.

  Iekšdarbos pielietojama pret noberšanu noturīgu, izturīgu, struktūru saglabājošu krāsojumu iegūšanai. Īpaši piemērota krāsošanai uz Capaver stikla šķiedru tapetēm virsmu ar augstu izturību iegūšanai. Sakarā ar augsto gaismas atstarošanas spēju piemērota slikti apgaismotās vietās, tādās kā gaiteņi, pazemes stāvvietas, kāpņu telpas, noliktavas.

  Krāsā Amphibolin-W pārklājuma sastāvā ir biocīdās piedevas pret sēnīšu un aļģu bojājumiem, tāpēc tas nav paredzēts lietošanai iekštelpās.

  Īpašības

  • Laba saķere ar vairumu pamatņu
  • Augsta gaismas atstarošanas spēja
  • Noturīga pret dezinfekcijas līdzekļiem
  • Ar minimālu emisiju un bez šķīdinātājiem
  • laba aizsardzība pret nokrišņiem, ūdeni atgrūdoša

  Materiāla bāze

  100 % tīra akrilāta mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55945 ar mitrās saķeres veicinātāju optimālas saķeres iegūšanai.

  Iepakojums

  Standarta:
  1.25 l, 2.5 l, 5 l, 10 l
  ColorExpress:
  1.25 l, 2.5 l, 10 l

  Krāsu toņi

  Bāze 1 - Balta
  Bāze 2 un 3 - Caurspīdīga (lietojama tikai tonēta)
   
  Amphibolin tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir vāja segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.
  Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

  Krāsu toņu izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26

  Klase: A
  Grupa: 1-3, atkarībā no krāsu toņa

  Spīduma pakāpe

  Amphibolin/ Amphibolin-W: zīdaini matēta, Gsaskaņā ar DIN EN 1062  

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Tehniskie dati saskaņā ar DIN EN 13 300:
  Dati attiecas uz baltu produktu, pēc tonēšanas iespējamas nelielas izmaiņas tajos.

  Mitrās berzes klase: 1.klase, atbilst nodilumizturīgai saskaņā ar DIN 53778
  Kontrasta attiecība: segtspējas klase 2, ar pārklājumu 8 m2/l

  Parametri atbilstoši DIN EN 1062

  Maksimālais grauda lielums

  100 µm, S1

  Blīvums

  apm. 1,4 g/cm3

  Sausā slāņa biezums

  50-100 µm, E2

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

  > 50 m, C1

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w vērtība): ≤ 0,1 [kg/(m2   · h0,5)] (zema), W3

  Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

  (sd -vērtība): ≥0,14 - ≤ 1,4 m (vidēja), V2

  Norāde

  Amphibolin sastāvā esošais „mitrās saķeres veicinātājs" novērš saistvielas uzbriešanu , kā to ir uzrādījuši mūsu laboratoriskie testi uz stikla šķiedras plāksnēm, pat ekstrēmas mitruma noslodzes apstākļos, un tādējādi ilgstoši pasargā krāsojumu no burbuļu veidošanās un nolobīšanās.
  Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)

  Pa kreisi: līdzšinējā dispersijas fasādes krāsa, pa labi: Amphibolin.

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1

  iekšdarbi 2

  iekšdarbi 3

  ārdarbi 1

  ārdarbi 2

  +

  +

  +

  +

  +

  (-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām un sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

  Pamatnes sagatavošana

  Virsmas ārdarbos

  Javas grupu PII un PIII apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5 N/ mm2

  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izdalījumu risks sārmainām apmetumu grupu PII vai PIII apmetumu virsmām, tā, ka pārklāt iespējams jau pēc 7 cietēšanas dienām.

  Veci apmetumi:

  Uzlabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Uz rupji porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām uzklāt gruntējumu ar OptiSilan-Tiefgrund. vai CapaSol RapidGrund. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām - gruntējumu ar Dupa-Putzfestiger.
  Minerālos javu grupas PII vieglos apmetumus pārklāt ar Sylitol- vai AmphiSilan materiāliem.

  Betons:

  Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz vāji uzsūcošām vai gludām virsmām uzklāt gruntējumu ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan-Tiefgrund. vai CapaSol RapidGrund. Birstošas virsmas gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Šķiedru cementa plāksnes (neapstrādātas):

  Ievērot BFS atgādni Nr. 14. Uzklājot uz azbesta cementa plāksnēm, ievērot TRGS 519. Gruntēt atbilstoši Tehniskajai informācijai Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana”. Plāksnes, kas ir no visām pusēm pakļautas atmosfēras ietekmei, apstrādāt, neizlaižot arī to aizmugurējās puses un malas. Lai izvairītos no kaļķu izdalījumiem, jaunas, stipri sārmainas šķiedru plāksnes gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Šķiedru cementa plāksnes ar silikāta pārklājumu, piemēram, emaljētas šķiedrcementa plāksnes:

  Pārbaudīt pārklājumu nestspēju. Gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer. Ievērot BFS- atgādni Nr. 14.

  Ar cementu saistītas koka skaidu plāksnes:

  Ar cementu saistīto koka skaidu plākšņu augstās sārmainības pakāpes dēļ, lai izvairītos no kaļķa izdalījumiem, gruntēt ar Disbon 481 EP- Uniprimer.

  Alkīda/ akrila emaljas krāsu un dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:

  Spīdīgas virsmas un emaljas pārklājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, notīrīt ar rokām vai izmantojot citu piemērotu tīrīšanas metodi, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens.

  Veci, plastiski elastīgi dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju, piemēram, vecas Cap-elast virsmas:

  Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, notīrīt ar rokām vai izmantojot citu piemērotu tīrīšanas metodi, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pamatnei ļaut kārtīgi nožūt. Pārklājot šādas pamatnes, Amphibolin vai Amphibolin-W būtu jābūt tonētai tikai baltā vai gaišā līdz vidējā krāsu tonī ar krāsu toņa gaišuma pakāpi >60.

  Mākslīgo sveķu apmetumu pārklājumi ar labu nestspēju:

  Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas, ievērojot likumīgos priekšrakstus, virsmām ļaut kārtīgi nožūt pirms nākamās kārtas uzklāšanas. Gruntēt ar Amphibolin vai Amphibolin-W, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens.

  Alkīda/ akrila, dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumi ar vāju nestspēju:

  Pilnībā notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar krāsas noņēmēju un sekojošu mazgāšanu ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt ar Amphibolin vai Amphibolin-W, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Birstošas, stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Minerālie krāsojumi ar vāju nestspēju:

  Pilnībā notīrīt, noslīpējot, noslaukot ar birsti, nokasot, nomazgājot ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus, vai izmantojot citu piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut kārtīgi nožūt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Tilpumā mainīga, nekrāsota koksne:

  No jaunas koksnes noņemt sveķus un sveķu kabatas. Taukus saturošu tropisko koksni nomazgāt ar nitro šķīdumu. Vecām koksnēm noņemt laika apstākļos cietušos slāņus līdz veselam kokam. Koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst pārsniegt 12 %, skuju kokiem - 15 %. Gruntēt ar Capacryl HolzSchutz-Grund. Koksnēm, kas var krāsoties, uzklāt starpklājumu ar Capacryl Holz-IsoGrund.

  Cinkotas virsmas:

  Cinkotas virsmas tīrīt saskaņā ar BFS atgādni Nr. 5. Gruntēt ar Amphibolin vai Amphibolin-W, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Uz krāsainiem pārklājumiem uz cinkotām virsmām mitruma iedarbībā var veidoties balti izdalījumi. Tie jānoslauka sausi un jāpārklāj ar papildus Amphibolin vai Amphibolin-W klājumu.

  Cietais PVH:

  Notīrīt un noslīpēt. Gruntēt ar Amphibolin vai Amphibolin-W, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Ievērot BFS atgādni Nr. 22.

  Coil-Coating pārklājumi:

  Notīrīt, izmantojot amonjaku saturošu mazgāšanas līdzekļu šķidrumu. Gruntēt ar Amphibolin vai Amphibolin-W. Ievērot: silikonu saturošus Coil-Coating pārklājumus nevar pārkrāsot. Tā kā celtniecības laukumā šos pārklājumus nevar konstatēt, vienmēr jāveic izmēģinājuma klājums ar sekojošu saķeres pārbaudi.

  Ķieģeļu mūris:

  Krāsojumam piemēroti tikai pret salu izturīgi, uzsūktspējīgi mūrēšanas ķieģeļi vai klinkeri bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt sausam, bez plaisām un bez sāļu izdalījumiem.

  Gruntēt ar Amphibolin vai Amphibolin-W, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Gadījumā, ja pamata krāsojumā parādās brūni pleķi, tālāk krāsot ar ūdeni nesaturošo fasādes krāsu Duparol.

  Ar rūpniecības gāzēm vai kvēpiem nosmērētas virsmas:

  Pārklāt ar ūdeni nesaturošu fasādes krāsu Duparol.

  Virsmas ar sēnīšu vai aļģu bojājumiem:

  Pelējuma vai sēnīšu skartās vietas nomazgāt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmu nomazgāt ar Capatox. Lai novērstu atkārtotu pelējuma veidošanos, pēc virsmas kārtīgas nožūšanas uzklāt fungicīdo un algicīdo speciālo fasādes krāsu Amphibolin-W.

  Ieplaisājušas apmetuma vai betona virsmas:
  Atkarībā no plaisu lieluma un stāvokļia, pārklājiet virsmas ar FibroSil, PermaSilan vai Cap-elast sistēmu.

  Virsmas ar sāls izdalījumiem:

  Sāls izdalījumus noņemt ar sausu birsti. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Pārklājot virsmas ar sāls izdalījumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izdalījumu vietu izolācija.

  Defektu vietas:

  Mazas defektu vietas minerālās pamatnēs izlabot ar Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielas defektu vietas līdz 20mm vislabāk pārklāt ar Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt.

  Virsmas iekšdarbos (Amphibolin-W iekšdarbiem nav paredzēts):

  Javas grupu PII un PIII apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5 N/ mm2:

  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Stipri porainas, uzsūcošas, drūpošas apmetuma virsmas gruntēt ar OptiSilan TiefGrund vai CapaSol RapidGrund. 

  Javas grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 13279 vismaz 2 N/ mm2:

  Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.

  Ģipša paneļi:

  Uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund. vai Caparol Tiefgrund TB.

  Ģipša plāksnes (ģipškartona plāksnes):

  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol Tiefgrund TB. Plāksnes ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām gruntēt ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons:

  Iespējamos esošos atdalošo vielu atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons:

  Gruntēt ar Capaplex, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3

  Silikātķieģeļu un mūra sienas:

  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju:

  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un emalju pārklājumus uzraupināt.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:

  Emalju un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz vāji uzsūcošām, gludām virsmām pārklājumu veikt bez iepriekšējas apstrādes. Raupju porainas, drūpošas vai uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund. vai CapaSol RapidGrund. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski, un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Līmes krāsu krāsojumi:

  Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caprol Dupa-Putzfestiger.

  Nekrāsotas šķiedru tapetes, reljefa vai krāsojamā struktūrtapetes no papīra:

  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Vāji turošās tapetes:

  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caprol Dupa-Putzfestiger.

  Virsmas ar pelējumu:

  Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox un ļaut kārtīgi nožūt. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:

  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund.
  Uz stipri netīrām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Caparol IsoDeck vai Caparol Aqua-inn No 1.

  Koks un koka materiāli:

  Gruntēt ar neatšķaidītu Amphibolin. Koksnēm vai koka materiāliem, kas var krāsoties, uzklāt izolējošu gruntējumu ar Capacryl Holz-IsoGrund.

  Mazas defektu vietas:

  Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Amphibolin uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas ierīcēm. Veicot izsmidzināšanu uz vāji uzsūcošām līdz neuzsūcošām pamatnēm, gruntēt ar CapaGrund Universal.

  Iestrāde ar airless iekārtu:

  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,017–0,021”
  Izsmidzināšanas spiediens:150–180 bar

  Amphibolin-W uzklāt ar otu vai rullīti.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntskārta un starpklājums:
  Neatšķaidīts Amphibolin / Amphibolin-W vai arī atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens.

  Nobeiguma pārklājums:

  Neatšķaidīts Amphibolin / Amphibolin-W vai atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Uz raupjām virsmām gruntskārtu vai starpklājumu un nobeiguma klājumu atšķaidīt ar 5% ūdeni un rūpīgi nokrāsot.

  Patēriņš

  Apm. 120 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes.
  Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma ir sausa un atkārtoti pārkrāsojama pēc 4-6 stundām, lietusdroša - pēc 24 stundām. Pilnībā nožuvusi un noslogojama - pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Krāsa nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

  Uz raupjām, strukturētām pamatnēm ārdarbos optiskos nolūkos iesakām izmantot matētas fasādes krāsas Muresko, AmphiSilan-plus vai Sylitol-Fassadenfarbe. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu.

  Izmantojot Caparol Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipiskais šķīdinātāju aromāts. Tādēļ nepieciešams rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta Dupa-Putzfestiger.

  Fasāžu virsmām, ko noteiktos objekta apstākļos vai dabisku laika apstākļu dēļ mitrums iespaido stiprāk nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks. Tādēļ bojātām virsmām iesakām izmantot mūsu speciālos produktus, piemēram, ThermoSan, Amphibolin-W vai Duparol-W. Šie produkti satur aktīvās vielas, kas uz kādu laiku aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos.

  Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu līdz zīdaini matētu fasādes krāsu produktam specifiskā īpašība.

  Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus, kondensāts, migla) palīgvielas uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus (emulsijas izdalījumus). Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas. Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25). Fenola bāzes dezinfekcijas līdzekļu pielietošana var izraisīt virsmas dzeltēšanu.

  Palīgvielu (emulsijas) izdalījumi/ notecējumi netiek uzskatīti par produkta defektu un nevar kalpot par pamatu reklamācijām.

  Drošības norādes

  Amphibolin-W:

  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazolīn-3-ons, oktilizotiazolinons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239- 6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Slīpējot lietot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

  Amphibolin:
  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot vecu krāsu/laku savākšanas vietā, sakaltušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Amphibolin: (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1g/l GOS
  Amphibolin-W: (Kat.A/c): 40g/l (2010). Šis produkts satur maks. 10g/l GOS

  Produkta krāsu un laku kods

  Amphibolin: M-DF01

  Amphibolin-W: M-DF01 F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Amphibolin:
  Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons)

  Amphibolin-W:

  Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons), biocīdās aizsargvielas (terbutrīns, cinka piritons, oktilizotiazolinons)

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Rakveres valsts ģimnāzija, Igaunija

  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

  Dzīvojamais kvartāls Karaliaučiaus,…

  Dzīvojamo māju kvartāls Smolensko,…

  Dzīvojamais kvartāls Pilaitės kvartalai,…

  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas…

  RINKTINĖS URBAN, Viļņa, Lietuva

  Daugavpils promenāde pie Daugavpils…

  Metropol Spa Hotel, Tallina, Igaunija

  Klusā iela 11, Rīga

  Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

   Daugavpils Universitātes meža…

  Skrundas muiža

  Dzīvojamā māja Rīgā