caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/210385/061102_Caparol_Samtex_7_LV.png

CAPAROL Samtex 7 E.L.F.

Zīdaini matēta lateksa krāsa iekšdarbiem.

 • Pielietojums

  Gludām, izturīgām virsmām un struktūru izceļošiem krāsojumiem iekšdarbos. Produkts ir piemērots virsmām ar lielu slodzi, piem. skolās, slimnīcās, bērnudārzos, sabiedriskās ēkās, birojos, viesnīcās, restorānos u.t.t. Sevišķi piemērota struktūrtapešu krāsošanai, jo izceļ to struktūru.

  Īpašības

  -   Ar ūdeni atšķaidāma, vidi saudzējoša, praktiski bez smakas
  -   Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju
  -   Augsta baltuma pakāpe
  -   Lieliska segtspēja
  -   Difūza
  -   Izturīga pret mājsaimniecībā lietotajiem tīrīšanas līdzekļiem
  -   Viegli uzklājama

  Materiāla bāze

  Sintētiskais latekss saskaņā ar DIN 55 945.

  Iepakojums

  1,25; 2,5; 5; 10 un 15 litri.

  Krāsu toņi

  Balta (Bāze 1). Bāzes 2 un 3, transparentas, izmantot tikai tonētas.

  Samtex7 E.L.F. var tikt tonēta ar AVA Amphibolin un Alpinacolor pilntoņu krāsām. Pasūtot vairāk kā 100 l krāsas ir iespējams to ietonēt rūpnīcā.

  Samtex 7 E.L.F. var tikt ietonēta tonējamā mašīnā ColorExpress sistēmā pēc vairums toņu katalogiem. Spilgti, intensīvi toņi, piemēram, dzeltens, oranžs un sarkans uzrāda vāju segstpēju. Tāpēc tiek ieteikts krāsot zem šiem toņiem, uz baltās bāzes (1 Bāze) veidotu līdzīgu, pasteļa toni, pēc situācijas var būt nepieciešama otra nobeiguma kārta.

  Spīduma pakāpe

  Matēta.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Mitrās berzes klase

  2. klase

  Kontrastu attiecība

  Segstpējas klase 2 pie patēriņa apm 160ml/m2 vai 6m2/l.

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (<100µm)

  Blīvums

  Apm., 1,4 g/cm3

  Norāde

  Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

  Piemērotas pamatnes

  Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

  Pamatnes sagatavošana

  Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt  ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Capasol LF Konzentrat.

  Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt  ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

  Ģipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai Capasol LF Konsentrat. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

  Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c.

  Gāzbetons: Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1:3 ar ūdeni.

  Silikātķieģeļu un ķieģeļu mūris: Krāsot bez gruntēšanas.

  Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

  Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund LF vai Capasol LF Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrāsu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Krāsojumi ar līmes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas.
  Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt  ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu nomazgāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot  ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W.

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Dupa-inn No. 1       

  Koka virsmas: Krāsot ar Caparol AquaPalace vai Capacryl sērijas krāsām.

  Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu, rullīti vai smidzinot.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntējošas jeb starpkrāsojums: SamtGrund vai CAPAROL Samtex 7E.L.F. atšķaidot ar ūdeni max. 5%. 

  Noslēdzošais krāsojums: CAPAROL Samtex 7 E.L.F. atšķaidot ar ūdeni max. 2%.

  Patēriņš

  Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 120 ml/m2. Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais gaisa mitrums 65%, tad pēc apm. 4-6 stundām virsējā kārta ir nožuvusi un virsmu var atkārtoti krāsot. Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām. Ja telpas sienas vai gaisa temperatūra zemāka un (vai) gaisa mitrums lielāks, žūšanas process attiecīgi pagarinās.

  Darbarīki

  Otas, rullītis vai smidzinot.

  Darbarīku tīrīšana

  Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

  Uzmanību

  Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Ūdens dispersija, ūdens, titāna dioksīds, minerālās pildvielas, piedevas, konservanti, grafīts. 

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

  Hotel L’Embitu Superior, Tallina,…

  Fotografiska fotomākslas centrs

  Privātmāja Igaunijā, Pērnavā

  Metropol Spa Hotel, Tallina, Igaunija

  Klusā iela 11, Rīga

  Liepājas Valsts tehnikums

  RTU Laboratoriju korpuss

  Latvijas Universitātes Bibliotēka

  Skrundas muiža

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

  Administratīvā ēka Tukumā

  Kurzemes apgabaltiesa

  Rietumkrasta Nams

  Koncertzāles „Lielais dzintars&quot;

  Latvijas Nacionālā bibliotēka