Capatect-Fassadenputz R un K

Ar siloksānu stiprināts dispersijas struktūrapmetums ārdarbiem. Paredzēts pielietošanai ETA sertificētās Capatect siltināšanas sistēmās. Pateicoties saistvielas bāzei, tonējams īpaši plašā toņu spektrā.
 • Pielietojums

  Lietošanai gatavs un strukturējams organisku saistvielu dekoratīvais apmetums. Piemērots lietošanai, kā noslēdzošais klājums uz sekojošām virsmām:

  • Capatect siltumizolācijas sistēmām ar minerālvati - Capatect CLASSIC A un ar putu polistirolu - Capatect CLASSIC B (atbilstoši EAD 040083-00-0404 (ETAG004));
  • Nepārklāta betona;
  • Javas grupu PII + PIII pamatpmetumiem pēc DIN-T1 18550 / EN 998-1;
  • Matētiem dispersijas krāsu klājumiem ar labu nestspēju;
  • Minerāliem klājumiem ar labu nestspēju;

  Nav piemērots koka, plastmasas vai sintētisko materiālu pamatnēm vai pamatnēm ar sāls izsvīdumiem.

  Īpašības

  • Izturīgs - papildināts ar šķiedrām
  • Stiprināts ar siloksānu
  • Noturīgs pret sārmiem
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Izturīgs pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, ūdeni atgrūdošs pēc DIN 4108
  • Elastīgi iestrādājams
  • Videi draudzīgs, ar minimālu smaržu
  • Saistvielas bāze: mākslīgo sveķu dispersija saskaņā pēc DIN 18558
  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Ugunsreakcija pēc sistēmas:
      ar minerālvati - ugunsreakcijas klase A2-s1,d0 - EN 13501-1 (ETA-0436)
      ar putu polistirolu - ugunsreakcijas klase B-s2,d0 - EN 13501-1 (ETA-12/0383)

  Iepakojums

  25 kg spainis

  Krāsu toņi

  Balts.

  Piemērots automātiskajai tonēšanai ar ColorExpress tonēšanas sistēmu, ļoti plašā toņu spektrā. Tonēšana pēc citām toņu kolekcijām, ar gaismas atstarošanas vērtību > 20 ir pieejama pēc pieprasījuma (Gaismas atstarošanas vērtība < 20 nav piemērota standarta siltumizolācijas sistēmām ar minerālo ārmēšanas slāni. Toņi ar gaismas atstarošanas vērtību ≥ 5 ir ieteicami tikai izmantojot pilnu Caparol Capatect CARBON siltināšanas sistēmu.

  Nelielus apjomus iespējams tonēt pievienojot CaparolColor (bij. Alpinacolor) vai AmphiColor pilntoņa un tonēšanas pigmentus. Nepievienot vairāk kā 2-3% piegmentu, lai konsistence nekļūtu pārāk šķidra.
  Iespējams rūpnīcas tonējums atbilstoši CaparolColor vai Caparol 3D SystemPLUS toņu kolekcijām.

  Spīduma pakāpe

  Matēts

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības. 
  Ja prece tiek uzglabāta konteineros vai silosos, tos pirms ilgākas dīkstāves (ziemas pārtraukuma) pilnībā iztukšot.

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  < 0,14 m, klase V1 (augsts) pēc DIN EN ISO 7783-2

  Ūdens uzņemšanas koeficients

  w < 0,2 kg/(m2 · h0,5), klase W2 (vidējs) pēc DIN EN 1062-3

  Konsistence

  pastveida

  Papildinošie produkti

  Pēc nepieciešamības (skatīt sadaļu "Pārklājuma uzbūve"):
  grunts - Putzgrund 610
  fasādes krāsa - Muresko-Premium
  fasādes krāsa - Thermosan NQG

  Produkta-Nr.

  620

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām.
  Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363. 
  Emaljas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, kā arī minerālos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt. Noturīgus minerālos pārklājumus notīrīt sausā vai mitrā veidā. Pelējuma, sūnu vai aļģu skartās virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc tam apstrādāt ar gruntējošu biocīdu šķīdumu - Caparol Capatox un ļaut pilnībā nožūt.
  Industrijas izplūdes gāzu vai sodrēju notraipītas virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, pievienojot piemērotu tīrīšanas līdzekļus un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

  Uzklāšanas metode

  Ar nerūsējoša tērauda ķelli vai piemērotu apmetuma smidzināšanas aprīkojumu vienmērīgi uzklāt teksturēto apmetumu uz virsmas. Nekavējoties izlīdzināt līdz grauda biezumam un noņemt lieko masu. K (biezpiena) struktūras apmetumu ar apļveida gludināšanas kustībām vienmērīgi apstrādāt ar plastmasas ķelli, poliuretāna dēli vai putu polistirola plāksni. R (lietutiņa) struktūras apmetumu pēc vēlēšanās horizontāli, vertikāli vai apļveida kustībām vienmērīgi apstrādāt ar iepriekšminētiem darbarīkiem. Darbarīku izvēle ietekmē virsmas raupjumu, tādēļ strukturējot, visai virsmai, izmantot viena veida darbarīkus.
  Strādājot smidzināšanas tehnikā, iekārtas sprausla jāizvēlas atbilstoši grauda izmēram (ja tehnikas ražotājs nav noteicis citādi - sprauslas lielums = grauda lielums x 4). Darba spiedienam jābūt 0,3–0,4 MPa (3–4 bar) robežās. Strādājot smidzināšanas tehnikā, sevišķi rūpīgi jāseko līdzi tam, lai materiāls tiktu uzklāts vienmērīgi, un jānovērš pārklājuma sabiezinājuma veidošanās sastatņu salaidumu vai starpstāvu vietās. Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai izvairītos no nevienmērīgu joslu veidošanās (it seviški uz lielām virsmām), nodrošināt iestrādi „mitrs uz mitra” - pietiekamam meistaru skaitam strādājot visos sastatņu līmeņos.
  Sakarā ar dabiskas izcelsmes pildvielām un granulātu, iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas ražošanas partijas materiālu, vai ja ir jālieto dažādu ražošanas partiju materiāli, pirms iestrādes tos savā starpā sajaukt.

  Pārklājuma uzbūve

  Grunts starpklājumam ar Putzgrund 610 jābūt tonētam ar atbilstošo krāsas toni pirms tonētā apmetuma uzklāšanas. Pirms turpmākās apstrādes ļaut gruntskārtai / starpkārtām pilnībā nožūt.

  Capatect siltumizolācijas sistēma:
  Jauni minerālie apmetumi (armējošās masas):
  Gruntēt ar Putzgrund 610.

  Jaunas, cementu nesaturošas armējošās masas:
  Nav nepieciešams gruntēt. Ja armējošais slānis ilgāku laiku (piem. pārziemošanas gadījumā) bijis pakļauts laika apstākļu iedarbībai, gruntēt ar Putzgrund 610.

  PII un PIII javas grupu apmetumi:
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi  ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izsvīdumu risks sārmainām apmetumu grupu PII vai PIII apmetumu virsmām tā, ka pārklāt iespējams jau 7 dienu cietēšanas laika. Starpklājums ar Putzgrund 610.

  Veci apmetumi: uzlabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un izkaltušām.
  Uz rupji porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām uzklāt gruntējumu ar OptiGrund E.L.F. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām - gruntējumu ar Dupa-grund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

  Betons:
  Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Rupji porainas, viegli smilšainas vai uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. Birstošas virsmas gruntēt ar Dupa-grund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

  Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Netīrus, krītainus vecos klājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.
  Veicot cita veida tīrīšanu (nomazgājot, noslaukot ar birsti, apsmidzinot), gruntēt ar Dupa-grund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

  Patēriņš

  ProduktsStruktūraGrauda izmērs (mm)Apt. patēriņš (kg/m2)
  Capatect-Fassadenputz K15Biezpiena struktūra1,52,3-2,4
  Capatect-Fassadenputz K20Biezpiena struktūra2,03,0-3,1

  Minētais patēriņš dots bez izliešanas vai zudumiem darbavietā.
  Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un pārsniegt +30 °C.
  Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos.
  Jāievēro lai augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 65 % relat. gaisa mitrumā apmetuma virsma ir sausa pēc 24 stundām. Pilnībā sauss, noslogojams un pārkrāsojams - pēc 2-3 dienām.
  Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Lai žūšanas laikā virsmu aizsargātu no nokrišņiem, ja nepieciešams, pārklāt sastatnes ar brezentu vai sietu.

  Darbarīku tīrīšana

  Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Materiāla sagatavošana

  Capatect-Fassadenputz iepakojuma saturu rūpīgi izmaisīt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu (iesakām izmantot nerūsējošā tērauda maisītājlāpstu). Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot tīru ūdeni - maks. 1% iestrādājot manuāli, maks. 2% iestrādājot izsmidzinot.

  Norāde

  Capatect-Fassadenputz normālas slodzes gadījumā sniedz pietiekamu aizsardzību pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz virsmas. Ja nepieciešama vēl papildus aizsardzība (izteikti apzaļumotā vidē vai palielināta nokrišņu daudzuma apgabalos), virsmai divās kārtās uzklāt fasādes krāsu ThermoSan vai Muresko-Premium.

  Capatect-Fassadenputz nav piemērots horizontālām virsmām, kas pakļautas lietus vai mitruma iedarbībai.
  Vietās, kur iespējama saskare ar vara izstrādājumiem (jumtiem, palodzēm u.c.) - vara joni lietusūdenī reaģē ar Capatect-Fassadenputz sastāvdaļām, veidojot brūnus iekrāsojumus. Tāpēc šādas vietas uz virsmas jāaizsargā no oksidācijas. Kā alternatīva var tik pielietots mūsu produkts AmphiSilan-Fassadenputz.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot izsmidzinājumu. Lietot putekļu aizsargfiltru A2/P2.
  Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

  Šis maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

  Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Produkts un visi saistītie iepakojumi ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai. Sevišķa uzmanība ir jāpievērš atkritumu likvidēšanai no produkta lietošanas vietas saskaņā ar būvlaukumiem paredzētajām standarta procedūrām. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar šķidriem produkta atlikumiem nodot krāsu un laku atkritumu savākšanas vietā. Izžuvušas/sacietējušas produkta atliekas likvidēt kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.
  Eiropas Atkritumu katalogs (EAK): 08 01 12

  Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

  Skatīt Drošības datu lapas:
  Capatect-Fassadenputz
  Putzgrund 610

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF02

  Atļauja

  Z-33.41-130
  Z-33.42-131
  Z-33.43-132
  Z-33.47-859

  Norāde par CE marķējumu
  CE zīmes marķējums atbilstoši EN 998-1 vai EN 15824 norādīts uz iepakojuma, kā arī dokumentā par CE marķējumu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)