caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/57138/027186_Capalith-Fassadenspachtel_P_NL.png

Capalith Fassadenspachtel P

Minerāla pulverveida špakteļmasa fasādes virsmas līdzināšanai un remontam.
 • Pielietojums

  Raupju un nelīdzenu pamatņu plānas kārtas špaktelēšanai, bojātu apmetuma un betona virsmu remontam, pildrežģu veidošanai, kā arī saplaisājušu fasāžu apstrādei (žūšanas plaisas, rukuma plaisas, apmetuma tehniskās plaisas, vieglas plaisas salaiduma un atbalsta šuvēs), izmantojot armēšanas sietu, kā arī pilnīgai mūra, gāzbetona un betona virsmas špaktelēšanai.
  Maksimālais slāņa biezums vienam klājumam:
  visas virsmas špaktelēšanai 10 mm, bojājuma vietu labošanai apm. 20 mm.

  Īpašības

  • Izturīga pret atmosfēras ietekmi
  • Nerūkoša
  • Nedegoša
  • Viegli iestrādājama
  • Laba saķere ar pamatni
  • Filcējama mitra
  • sd vērtība pie kārtas biezuma 5 mm - apm. 0,06 m (ūdens tvaiku caurlaidīgs)
  • Stiprināta ar mikrošķiedrām

  Materiāla bāze

  Ar mākslīgajiem sveķiem bagātināta minerāla saistviela.

  Iepakojums

  25 kg maiss

  Krāsu toņi

  Dabīgi balta

  Uzglabāšana

  Uzglabāt kā kaļķi vai cementu saturošus produktus - sausā vietā un sargāt no mitruma.

  Papildinošie produkti

  Papildinošais produkts:
  Capatect Gewebe 650
  Stiklašķiedras siets

  Piemērotas pamatnes

  Piemērotas pamatnes un to sagatavošana

  Mākslīgo sveķu apmetumi
  Sagatavošana

  Notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Gruntēt ar Putzgrund 610.
  Betons

  Gludu betonu, kā arī betonu ar veciem pārklājumiem notīrīt un gruntēt ar Putzgrund 610. Neapstrādātu, raupju betonu pēc notīrīšanas un samitrināšanas ar ūdeni uzreiz var pārklāt ar špakteli.
  Silikāta vai minerālie apmetumi

  Uzsūcošu apmetumu notīrīt un samitrināt ar ūdeni. Nevienmērīgi uzsūcošu, drūpošu, mīkstu minerālo apmetumu gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.
  Bojāti apmetumi

  Bojātās vietas iepriekš samitrināt un izlabot ar Capalith- Fassadenspachtel P.

  Tālākā apstrāde
  Sagatavotai virsmai uzklāt Capalith-Fassadenspachtel P (ar vai bez armējošā sieta). Nogludināt un nepieciešamības gadījumā filcēt ar sūkļa rīvdēli.

  Capalith-Fassadenspachtel P pēc atbilstošas sagatavošanas var pārklāt ar visiem minerālām ārdarbu virsmām piemērotiem Caparol materiāliem un visiem Sylitol un mākslīgo sveķu apmetumiem.

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnei jābūt sausai, tīrai un brīvai no saķeri mazinošām vielām.
  Stipri uzsūcošas pamatnes samitrināt. Nevienmērīgi uzsūcošas, drūpošas un mīkstas minerālās pamatnes gruntēt ar Sylitol- Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.
  Krāsotas pamatnes notīrīt un gruntēt ar Putzgrund 610.

  Materiāla sagatavošana

  1 maisu (25 kg) iejaukt 5–6 litros ūdens.
  Capalith-Fassadenspachtel P iemaisīt bez kunkuļiem un ļaut 5 minūtes ievilkties. Pirms darbu uzsākšanas pārmaisīt.

  Uzklāšanas metode

  Iestrādes ilgums:
  Apm. 1,5 stunda pie 20°C un 65% relat. gaisa mitruma.
  Neiejaukt vairāk materiāla, nekā var iestrādāt šajā laikā.

  Uzklāšana ar gludo ķelli. Uz lielām virsmām ieteicams izmantot piemērotu apmetuma uzklāšanas ierīci.
  Pēc izlīdzināšanas un īsas nožūšanas filcēt ar sūkļa rīvdēli vai nogludināt ar nerūsējošā metāla ķelli.

  Capalith-Fassadenspachtel P normālos laika apstākļos ir pārkrāsojams pēc apm. 7 dienām. Pilnībā sacietējusi virsma ir pēc apm. 28 dienām.

  Pārklājuma uzbūve

  Špaktelētās vietas pirms tālākas apstrādes, atkarībā no izmantošanai paredzētās materiāla sistēmas gruntēt ar Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe vai Sylitol Minera. Pilnas virsmas špaktelējumus uzreiz var pārklāt ar atšķaidītu krāsu kā parastus kaļķa/cementa apmetumus. Mākslīgo sveķu apmetumus gruntēt ar Putzgrund 610, Sylitol produktu grupas apmetumus - ar Sylitol Minera.

  Pildrežģu būve (izņemotmāla pildrežģus)Nebojāti veci klājumiKlājumi ar vāju nestspējuCeltniecības tehniskās plaisas
  Samitrināt pielabojamo virsmu. Mazas defektu vietas izlabot ar Capalith-Fassadenspachtel P (vecā apmetuma izlīdzināšana). Spraugas starp pildrežģa elementiem pilnībā aizpildīt. Salaiduma vietas starp špakteli un konstrukcijas detaļām atdalīt.Notīrīt, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu. Gruntēt ar Putzgrund 610.Pilnībā notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar krāsas noņēmēju un notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu. Gruntēt ar Putzgrund 610.Samitrināt bojātās vietas un aizpildīt ar Capalith-Fassadenspachtel P.

  Capatect-Gewebe 650

  Papildinošais produkts

  Armējošā sieta ieklāšana:

  Capalith-Fassadenspachtel P uzklāt apm. 6 mm biezumā. Ieklāt Capatect-Gewebe 650, pārklājot 10cm pāri un cieši piespiežot. Pēc tam visu virsmu pārklāt ar špakteli apm. 2 mm biezumā un izlīdzināt ar tērauda ķelli tā, lai armējošais siets nav redzams. Pēc īsa žūšanas laika iespējamos nelīdzenumus noņemt, izmantojot rīvdēli.
  Gadījumā, ja jāiegūst filcēta virsma, pēc 24 stundu žūšanas uzklāt otru kārtu apm. 3mm biezumā un pēc neliela ievilkšanās laika vienmērīgi filcēt.

  Stūru un cokolu noslēgumi:

  Piemēroti ir tirdzniecībā pieejami stūri no nerūsējoša metāla, stiprināti armētie stūri, piem., Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02 vai Capatect Rolleck 042, kā arī apmetumu noslēgumu stūri, piem., Capatect Putzabschlussprofil 661. Armējot visu virsmu, armējošais siets tiek laists līdz stūra līstes aizsargkantes malas.
  Stūrus un apmetuma noslēguma līstes var iestrādāt ar Capalith-Fassadenspachtel P vai citu piemērotu javu.

  Patēriņš

  Apm. 1300 -1500 g/m2/mm vienai kārtai (sauss materiāls), atkarībā no pamatnes raupjuma. Optimālais klājuma biezums ir 5 –10 mm, bet ieklājot stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650 - vismaz 9 mm. Maksimālais vienas kārtas biezums 9 mm, minimālais biezums 3–5 mm.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes temperatūra:
  +5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Norāde

  Vismaz 1 dienu izvairīties no ātras žūšanas tiešu saule staru, augstas temperatūras un vēja ietekmē, veicot piemērotus pasākumus, tādus kā sastatņu tīkli vai sastatņu brezenta jumti. Nepieciešamības gadījumā visu virsmu mitrināt. Augsta gaisa mitruma gadījumā uz tumšiem klājumiem var rasties kaļķa izsvīdumi. Lai no tā izvairītos, pirms tālākas apstrādes jāievēro ilgāks žūšanas laiks un virsma pirms tam jāgruntē ar Capagrund Universal. Savienojuma šuves pie logiem, durvīm un palodzēm profesionāli jāblīvē ar ilgstoši elastīgu blīvēšanas materiālu Capatect Fugendichtband Typ 2D 054/00. Minerālās armēšanas sistēmas, pateicoties to materiāla īpašībām, ir piemērotas tikai žūšanas plaisām, rukuma plaisām, apmetuma tehniskajām plaisām un vieglajām plaisām salaiduma un uzglabāšanas šuvēs.
  Nav garantijas celtniecības tehnisko plaisu veiksmīgai renovācijai.
  Horizontālas virsmas, kas tiek pārklātas ar Capalith, jāapsedz vai jāveido ar noteiktu kritumu.

  Drošības norādes

  Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/ dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Lūdziet palīdzību mediķiem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
  Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus maisus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā celtniecības atkritumus.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, aprakstītā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavisniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Jelgavas Valsts ģimnāzija

  Lāčplēša iela 48, Rīga

  Alberta iela 13, Rīga

  Klusā iela 11, Rīga

  Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela...

  Latvijas Universitātes Bibliotēka

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

  Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

  Dzīvojamā māja Merķeļa ielā 21, Rīgā

  Dzīvojamā māja Elizabetes ielā 12, Rīgā