caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218918/062074_Sylitol_Minera_NE_22_KG_NE.png

Sylitol Minera

Kvarca grunts un nobeiguma pārklājums uz silikātu bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem - atbilstoši DIN 18 363, 2.4.1. atk.

 • Pielietojums

  Labi pildošiem, struktūru izlīdzinošiem un plaisas aizklājošiem klājumiem iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota kā grunts, starpklājums un nobeiguma pārklājums. Sylitol-Minera lieliski ir piemērota kā saķeri uzlabojoša kontaktgrunts uz gludām un blīvām pamatnēm vai virsmām ar nobeicētiem vecajiem klājumiem, kā gruntsklājums pirms sekojoša silikāta materiāla klājuma, kā arī apmetuma plaisu, rievu vai bojājuma vietu aizšpaktelēšanai pirms sekojoša silikāta krāsu vai apmetumu klājuma. Izmantojama iekšdarbos smalkas struktūras virsmu starpklājumiem pirms radošu lazūras tehnikā veiktu virsmu veidošanas. Sylitol-Minera piemērota kā virsmas aizsargkārta gāzbetona sienu plāksnēm un atbilst gāzbetona ražotāju prasībām.

  Īpašības

  • nesatur konservantus, šķīdinātājus un mīkstinātājus
  • izturīga pret atmosfēras iedarbību
  • labas pildošās īpašības, aizpilda sīkas plaisas
  • ar sorbcijas spēju
  • CO2 caurlaidīga
  • laba saķere, pateicoties pārkvarcošanās minerālveidošanās procesam ar minerālām pamatnēm
  • saķeri stiprinoša kontaktgrunts uz gludām, blīvām pamatnēm
  • videi draudzīga
  • nedegoša, A2, atbilstoši DIN 4102
  • nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas

  Materiāla bāze

  Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām atbilstoši DIN 18363, atk. 2.41.

  Iepakojums

  8kg, 22kg

  Krāsu toņi

  Balts.
  Tonējama ar Histolith pilntoņa krāsām maks. 10%. Pievienojot vairāk, netiks iegūta vēlamā struktūra un pildspēja. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām. Pasūtot 200 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Sylitol-Minera tonējams automātiski ColorExpress sistēmā visos aktuālajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz toņa gaišuma pakāpei apm. 70 . Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa precizitāti. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus. Pārklājot gāzbetonu, krāsu toņa gaišuma pakāpei (refleksijas līmenim) būtu jābūt lielākai par 40. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
  Klase: B
  Grupa: 1

  Spīduma pakāpe

  Matēta

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala. Aizsāktus spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas spaiņos. Glabāšanas laiks apm. 12 mēneši.

  Tehniskie dati

  Parametri atbilstoši DIN EN 1062

  Maksimālais grauda lielums

  < 1500 µm S3

  Blīvums

  apm. 1,7 g/cm3

  Sausā slāņa biezums

  200–400 µm, E4

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w-vērtība): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2·h0,5)] (zema), W3

  Plaisu klases

  Plaisu nosegšana
  Krāsojuma uzbūve: 2 x 400 g/m2 Sylitol-Minera, klase: A1 (> 100 µm)

  Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

  (sd-vērtība): < 0,14 (0,015) m (augsta), V1
  Tonējot iespējamas izmaiņas tehniskajos datos.

  Papildinošie produkti

  • Sylitol-Konzentrat 111

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnes ārdarbos:
  Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma parasti pēc 2 nedēļām. Ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks.

  Apmetums un saistvielas plēvīte:
  Krītainas vai miltainas virsmas, tā saucamo saistvielas plēvīti, kas mazina saķeri, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith Fluat, un nomazgāt.

  Apmetums ar cieto kalcītu kārtu:
  Cieto kalcītu kārta, ko var atpazīt pēc tās viegli spīdošā izskata, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

  Virsmas ar drūpošu apmetumu:
  Noslaucīt sausu ar birsti un visu virsmu notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.

  Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
  Netīras virsmas notīrīt manuāli vai mehāniski, ievērojot likumīgos priekšrakstus, piemēram, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai augstspiediena ūdens strūklu ar smilšu piedevu. Mitrās smilšu strūklas izmantošana ir iespējama tikai uz javu grupu PII un PIII apmetumiem.

  Gāzbetona sienu plāksnes:
  Gāzbetona virsmas pamatīgi noslaucīt ar birsti: Pilnībā noņemt netīrumus. Lūzumu un defektu vietas ar > 5 mm dziļumu  izlabot ar Disbofein 331 Reparaturmörtel, rukuma dobumus un ražošanas procesā radušos nelīdzenumus, kā arī  lūzumu un defektu vietas līdz 5 mm dziļumam izlabot ar Disbofein 332.

  Apmetuma uzlabošana:
  Veicot atvērtu plaisu un bojātu apmetuma virsmu izlabošanu, ievērot, lai uzlabošanai izmantotā java atbilstu esošā apmetuma cietībai un struktūrai. Apmetuma izlabošanai īpaši labi piemērotas ir gatavās javas uz Trassa-kaļķa/ Trassa-cementa bāzes. Pirms krāsošanas izlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un sausām, tās jāfluatē ar Histolith® Fluat un jānomazgā. Turklāt jāievēro, ka fluatēšana vienmēr notiek 1-2 birstu platumā pāri uzlabošanas vietai. Lielāku apmetuma uzlabojumu gadījumā vienmēr jāfluatē visa kopējā virsma (vecais un jaunais apmetums).

  Veci minerālie krāsojumi:
  Stingrus vecos krāsojumus notīrīt mitrā vai sausā veidā. vājus, atmosfēras ietekmes rezultātā cietušus minerālos pārklājumus noņemt, slīpējot, nokasot vai noskrāpējot, un visu virsmu labi noskalot ar ūdeni. Gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Veci dispersijas krāsu klājumi ar vāju nestspēju:
  Noņemt bez atlikuma ar krāsas noņēmēju un izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Beicētu, neuzsūcošu pamatni gruntēt ar Sylitol-Minera. Uz virsmas, kas apstrādāta ar krāsas noņēmēju, stipri uzsūcošas pamatnes veikt cietinošu gruntējumu ar Sylitol-Kozentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Veci dispersijas krāsu klājumi ar labu nestspēju:
  Netīrumus un vieglu krītošanos noņemt, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai citas piemērotas metodes, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Starpklājums ar Sylitol- Compact.

  Silikātķieģeļu mūris:
  Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi mūrēšanas ķieģeļi, kuros nav migrējošu vai krāsojošu ieslēgumu, tādu kā smilts vai māls. Šuvēm jābūt aizpildītām bez plaisām, un tās nedrīkst saturēt saķeri samazinošus blīvēšanas materiālus vai ko tamlīdzīgu. Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti. Krītainas/drūpošas virsmas gadījumā visu virsmu apstrādāt ar Histolith® Fluat un nomazgāt. Jumtu, logu un grīdas pieslēgumiem jābūt izpildītiem saskaņā ar direktīvām par Silikātķieģeli.

  Akmens apstrāde:
  Dabīgajiem akmeņiem jābūt cietiem, sausiem un brīviem no izsvīdumiem. Uz virsmas esošos atmosfēras ietekmes rezultātā cietušos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt, vairākkārt apstrādājot ar Histolith® Steinfestiger. Netīrus akmeņus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Akmens uzlabojumus neveikt ar apmetuma javu, bet gan ar akmens aizvietotājmateriāliem. Izlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un sausām, pirms krāsošanas tās jāfluatē ar Histolith® Fluat un jānomazgā.

  Pieaugošs mitrums:
  Pieaugoša mitruma rezultātā krāsojumi var tikt priekšlaicīgi bojāti. Ilgstošu rezultātu var iegūt, tikai uzklājot horizontālu izolāciju. Labu un ilgstoši noturīgu risinājumu piedāvā Histolith Trass-Sanierputz sistēma. Īpaši vecu celtņu gadījumā liela priekšrocība ir žūšanas jeb iztvaikošanas zonu ievietošana, iepildot filtrējošas gruntsslāni starp cokolu un zemi.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

  Pamatnes iekšdarbos:
  Minerālas pamatnes ar cieto kalcītu kārtu, miltainu vai  noberztu virsmu:
  Notīrīt tīras mehāniski vai fluatējot ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni.

  Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Izlabotās vietas pēc nožūšanas fluatēt ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni.

  Javu grupas PIV ģipša apmetumi:
  Stingri apmetumi: gruntēt ar Caparol Haftgrund. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Gruntēt ar Caparol Haftgrund. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntsklājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

  Ģipša būvniecības plātnes:
  Grunts klājums ar Caparol Haftgrund.

  Betons:
  Notīrīt iespējamos gružus un citus netīrumus.  Gruntsklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Silikāta ķieģeļu mūris:
  Sāļu izdalījumus noņemt sausus ar birsti.

  Ķieģeļu mūris:
  Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund.

  Matēti dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu klājumi ar labu nestspēju:
  Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund.

  Minerālkrāsu pārklājumus ar vāju izturību noņemt mehāniski. Gruntējums ar Sylitol-Konzentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB un starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Sienas ar pelējumu:

  Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntēt atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir ļoti cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīva par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

  Uzklāšanas metode

  Uz gludām virsmām Sylitol-Minera iesakām iestrādāt ar birsti, savukārt uz strukturētām pamatnēm uzklāt ar rullīti.

  Pārklājuma uzbūve

  Sylitol-Minera kā gruntsklājumu atšķaidīt ar Sylitol-Konzentrat 111 līdz maks. 10 %, kā starpklājumu un nobeiguma klājumu atšķaidīt ar Sylitol-Konzentrat 111 līdz maks. 5 % Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes vispirms gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1. Izmantojot kā gāzbetona pārklājumu, viens spainis (22 kg) Sylitol-Minera kā gruntsklājums tiek atšķaidīts ar apm. 1,6-2,0 l (8-10 svara %) Sylitol-Konzentrat 111, kā nobeiguma pārklājums - ar apm. 0,4-0,6 l (2-3 svara %) Sylitol-Konzentrat 111.

  Patēriņš

  400-500 g/m2 vienā kārtā. Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras, patēriņš palielinās. Pirmo reiz pārklājot gāzbetona sienu plāksnes, ievērot patēriņu 900 -1000 gm2 gan gruntskārtai, gan arī veikt paraugklājumu objektā.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +8°C pamatnei un apkārtējam gaisam
  Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, lietū, ekstrēmos gaisa mitruma (migla) apstākļos un vējā. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargpārsegu. Uzmanīties no nakts sala riska.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20°C un 65 % rel. gaisa mitruma ievērot vismaz 12 stundu žūšanas laiku starp atsevišķiem klājumiem. Gāzbetona pirmās pārklāšanas gadījumā - vismaz 24 stundas. Vēsa un mitra gaisa apstākļos žūšanas laiks atbilstoši pieaug.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli. Darba pārtraukumos darbarīkus uzglabāt krāsā vai ūdenī.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot lielākas platības, iesaistīt pietiekoši darba spēka un ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Tonētām Sylitol-Compact virsmām žūstot var veidoties mākoņainuma (plankumu) efekts. Gadījumā, ja tas nav vēlams, virsma jāapstrādā ar Sylitol-Finish vēlamajā krāsu tonī. Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, tāpēc ir neizbēgama (BFS atgādne Nr. 25). Uz ģipsi saturošiem materiāliem var veidoties krāsu nospiedumi dažādās uzsūktspējas dēļ. Pilnas virsmas starpklājums ar Caparol-Haftgrund šo risku samazina.

  Atzinums

  Sylitol-Minera ūdens tvaiku difūzija un ūdens caurlaidība.

  Drošības norādes

  Sargāt no bērniem. Slīpējot izmantot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Produkts ir stipri sārmains. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Rūpīgi apklāt pārklājamās virsmas apkārtni. Šļakstus uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, stikla, metāla un dabīgajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 10 gl/GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-SK01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Kālija šķidrais stikls, akrila sveķu dispersija, minerālie pigmenti un pildvielas, ūdens, piedevas.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Staļģenes Muiža