caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/265611/070811_caparol-Interior-bag-web_LV.png

Caparol Interior

Smalkgraudains minerālais cementa-kaļķakmens apmetums lietošanai iekštelpās.

Pielietojums

II un III kategorijas iekštelpu apmetums iestrādei mehāniski vai ar rokām, kā arī apmetums zem dekoratīvajiem apmetumiem jebkāda veida telpās. Ieteicams uz keramikas, silikāta, betona, keramzīta virsmām, uz šūnbetona bloku sienām vai uz nesošajām veca kaļķakmens vai cementa-kaļķakmens javu virsmām ar ugunsreakcijas klasi vismaz A1.

Īpašības

 • Smalkgraudaina struktūra, iestrādājams manuāli un mehāniski
 • Iekšdarbiem
 • Piemērots dažādām pamatnēm
 • Ļoti laba ūdens tvaiku caurlaidība

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Gaiši pelēks

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz koka paletēm. Sargāt no mitruma.
Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Tehniskie dati

 • Blīvums birstošā veidā: apm. 1,26 kg/dm
 • Saķere ar pamatni, ja apmetuma slāņa biezums ir 12 mm:
  betons: apm.  0,5 N/mm2  - FP: B
  šūnbetons: apm.  0,49 N/mm2  - FP: B
  ķieģeļi: apm. 0,6 N/mm2  - FP: B
 • Spiedes izturība: apm. 2,1 MPa
 • Konsistence: sausā java

Piemērotas pamatnes

Keramikas, silikāta, betona, keramzīta virsmas, šūnbetona bloku sienas vai nestspējīgas veca kaļķakmens vai cementa-kaļķakmens javu virsmas ar ugunsreakcijas klasi vismaz A1.

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, līdzenai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām.

Pamatnes sagatavošana

Uz virsmām ar normālu uzsūktspēju, pēc iespējamas saslapināšanas, uzklāt pirmo apmetuma slāni saķeres uzlabošanai, vienmērīgi pārklājot apmēram 50% no virsmas. Virsmas ar augstu uzsūktspēju iepriekš gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. un arī uzklāt pirmo apmetuma slāni saķeres uzlabošanai. Uz virsmām ar labu saķeri (piem., jaunas keramiskās virsmas) ir pieļaujams klāt apmetumu bez sākotnējā apmetuma slāņa saķeres uzlabošanai. Visos stūros un malās, kompensācijas šuvēs izmantot atbilstošus apmetuma profilus.

Materiāla sagatavošana

Apmetumu visefektīvāk ir uzklāt ar atbilstošām javas pievades un padeves mašīnām. Iespējams arī izmantot javu maisītāju un gliemežpārvada sūkni vai virzuļsūkni. Ja apmetums tiek klāts ar rokām, to var samaisīt ar betona maisītāju vai ar mikseri. 25 kg apmetuma iejaukšanai ir nepieciešami aptuveni 6 l ūdens (atkarībā no nepieciešamās konsistences). Ja apmetums tiek klāts mehāniski, tad ūdens daudzums ir jānosaka eksperimentāli. Maisīšanas ilgums, izmantojot mikseri, ir apmēram 5 min.

Uzklāšanas metode

Uz viendabīgām virsmām uzklāt vienā paņēmienā. Jauktu vai nevienmērīgu virsmu gadījumā klāt divās kārtās „mitrs uz mitra”. Virsmu vienmērīgi norīvēt, izmantojot polistirola rīvdēli ar filcu vai cietu sūklīti. Koksnes materiālu, žalūziju kasešu, siju, griestu savienojumu vietu vai nevienmērīgu sienu rajonā vispirms uzklā aptuveni 5 mm biezu apmetuma slāni un iestrādā tajā stikla šķidras sietu Capatect Gewebe 650, atstājot atbilstoša lieluma pārsedzi. Cietējošo virsmu viegli norīvēt ar asu birsti. Minimālais slāņa biezums: 12 mm; biezāku par 20 mm klāt atsevišķām kārtām pēc tam, kad iepriekšējais slānis ir nožuvis, piešķirot tam atbilstošu raupjumu saķeres uzlabošanai. Izvairīties no caurvēja, bet nodrošināt atbilstošu telpu ventilāciju.

Apstrāde: Pēc apmetuma uzklāšanas uz iepriekš sagatavotās virsmas izlīdzināt apmetumu ar H tipa līsti, tādējādi izlīdzinot visu virsmu. Šādi apstrādātu virsmu atstāt uz 4 līdz 16 stundām (atkarībā no žūšanas apstākļiem) līdz sākotnējai apmetuma sacietēšanai. Pēc tam ir jāveic apmetuma apgriešana (apmetumam ir jābūt tik sacietējušam, ka tas birst, nevis krīt nost), izmantojot trapecveida līsti vai skrāpi, līdz virsma ir pietiekamā mērā izlīdzināta, šo darbību veicot visai virsmai. Pēc tam apsmidzināt ar ūdeni un noberzt, izmantojot polistirola rīvdēli vai rīvdēli ar cietu sūklīti, kamēr tiek iegūta līdzena un gluda virsma. Lai iegūtu smalku, viendabīgu faktūru, apmetums ir jāapstrādā pēc sākotnējās sausās norīvēšanas, izmantojot rīvdēli ar smalku, mīkstu sūklīti vai filcu.

Pārklājuma uzbūve

Minimālais slāņa biezums: 12 mm; pakāpeniski veidots kārtas biezums: 20 mm.

Ieteicamie produkti tālākai apdarei:
Nožuvušu apmetumu var pāklāt ar Caparol krāsām un dekoratīvajiem apdares materiāliem, atkarībā no vēlamā rezultāta. Tādā gadījumā ievērot produktu Tehniskās informācijas.

Patēriņš

Apm. 1,3 kg/m2/mm. Šīs patēriņš neparedz materiāla zudumus, kas radušies darba gaitā. Nosakot faktisko patēriņu, jāņem vērā objektīvi darba veikšanas apstākļi.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla sagatavošanas, uzklāšanas un nožūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Ja darbi tiek veikti ziemas periodā, tad telpa ir jāapsilda gan pirms, gan pēc darbu izpildes, lai saglabātu atbilstošu temperatūru. Darbus veikt temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Svaigi apmestas virsmas ir jāuztur mitrā stāvoklī nākamās 2-3 dienas, bet pie augstām temperatūrām attiecīgi biežāk jākontrolē mitruma līmenis. Nepieļaut tiešu svaigi apmestās virsmas uzkaršanu. Izmantojot sildītājus, nepieciešams vēdināt telpas vai nodrošināt atbilstošu to ventilāciju, lai nodrošinātu atbilstošu karbonizācijas procesu. Instalāciju šuvju vietas vai dziļas plaisas iepriekš aizpildīt ar to pašu materiālu (vismaz divas dienas iepriekš). Zem keramikas flīzēm paredzēto virsmu izlīdzināt un norīvēt raupju, lai saglabātu atbilstošu saķeri.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un pie 65% relat. gaisa mitruma apmetuma žūšanas laiks - apm. 1 mm/dienā. Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t. i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas laiks var būt ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.
Nepieļaut materiāla piekalšanu darbarīkiem. Ja tiek izmantota apmetuma iekārta, pēc apmetuma uzklāšanas tā nekavējoties jāmazgā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Svaigi apmestas virsmas jāuztur mitras turpmāko 2 līdz 3 dienu laikā, bet augstu temperatūru
gadījumā mitrums ir jākontrolē biežāk. Nepieļaut svaigi apmesto virsmu tiešu uzkaršanu. Izmantot
aizsargsietus/aizsargtentus.

Drošības norādes

Produkts satur cementu un kalcija hidroksīdu, tāpēc tam ir sārmaina reakcija. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies nepareizas vai mērķim neatbilstošas izstrādājuma lietošanas rezultātā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Materiāla atlikumus
likvidēt kā jauktus celtniecības atkritumus vai būvgružus.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Bīstamo preču apzīmējums: Xi "kairinošs".
Satur cementu.

CE-apzīmējums

EN 998-1
Mūrjavu specifikas. 1. daļa: Apmetuma java
Vieglā apmetuma java (LW) iekštelpu pamatnes apmetuma izveidošanai.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

Talsu Valsts ģimnāzija

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas…

Aspāzijas bulvāris 7, Rīga

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Staļģenes Muiža

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs