caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/193287/056704_ColorQuarz-System_innen.png

DisboXID® ColorQuarz-System iekšdarbiem

Dekoratīva pārklājuma sistēma izturīgu, spīdīgu un neslīdošu virsmu izveidei iekštelpās.
Disboxid ColorQuarz-System ir dekoratīva virsmas klājuma sistēma reprezentatīvām iekštelpām.
Tā sastāv no sekojošiem produktiem. 
UzbūveProdukts
GruntsklājumsDisboPOX 420 E.MI Plus
Izlīdzinošais klājumsDisboPOX 420 E.MI Plus
StarpklājumsDisboPOX 475 E.MI Plus
Iekaisāmais slānisDisboADD 984 Quarzsandmischung
LakojumsDisboXID 489
Krāsu toņi:
Anthrazit, Schwarz-Weiß

Pielietojuma sfēras

Uzsūcošas, minerālās pamatnes (be­tons, cementa klons) reprezentatīvās iekštelpās, piemēram, 
pieņemšanas telpās, izstāžu zālēs, veikalos.

Pielietojums

Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.
Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Spīduma pakāpe

Spīdīga

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa klons.
Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, ar stabilu formu, cietai, nestspējīgai un brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām.
Pamatnes virsmas spiedes stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/ mm2.
Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt:
betona un cementa klons: maks. 4 masas % (CM-Methode)
Testa metodes minētajiem rādītājiem - atb. DAfStb, remonta vadlīniju 3. daļai.

Citu pamatņu apstrādes gadījumos nepieciešama īpaša mūsu speciālistu konsultācija.

Pamatnes sagatavošana

Esošo cementveida pamatni sagatavot, noslīpējot ar stingru bezputekļu smilšu strūklu ar vienlaicīgu nosūci. Maznoturīgo slāņu noņemšanas daudzums atkarīgs no strūklas materiāla veida, daudzuma un spiediena. Slīpēšana pieļaujama tikai lokālās mazās vietās (apstrādājot malas), izņemot, ja tiek pielietota dimantu slīpēšanas tehnika.
Papildus ievērot BEB darba instruktāžas lapas KH-0/U un KH 2, kā arī "Vācijas Dzelzsbetona komitejas" 2. daļu, Betona konstrukciju aizsardzības un remonta vadlīniju tabulu 2.5.
Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.
Aizpildāmo vietu sagatavošanā un aizpildīšanā neizmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var izraisīt virsmas bojājumus.
Šķiedras saturošas pamatnes (metāla vai plastmasas šķiedras) atbilstoši jāgruntē, pēc tam jāslīpē un pēc tam vēlreiz jāgruntē, lai izvairītos no "pleķiem" uz virsmas.

 Klona grīdas un segumu federālā savienība, 53842 Troisdorf-Oberlar

Pārklājuma uzbūve

Gruntēšana
Minerālas pamatnes gruntēt ar DisboPOX 420 E.MI Plus, aizpildot poras. Iejauktu materiālu izliet uz virsmas un vienmērīgi, lēni plūstoši izlīdzināt ar gumijas slotu pretēji poru aizvēršanas virzienam. Lai izvairītos no spīdīgu laukumu veidošanās, izlīdzināto materiālu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti. Stipri uzsūcošām pamatnēm nepieciešama otra grutnskārta poru noslēgšanai. Gruntskārtu pārklāt 24 stundu laikā. Ja pārtraukums ir ilgāks, svaigo gruntskārtu viegli pārkaisīt ar smiltīm.

Izlīdzinošais klājums
Vienmērīgam optiskam virsmas izskatam obligāti nepieciešama izlīdzināšana.
Iejaukto materiālu izliet uz gruntētās virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas roboto ķelli (4 mm trīsstūrveida robojums). Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu atgaisot ar adatu rullīti.

Starpklājums
Iejaukto DisboPOX 475 E.MI Plus izliet uz gruntētās virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas roboto ķelli (2 mm trīsstūrveida robojums). Virsmu krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti.


Iekaisīts klājums
Svaigajā klājumā iekaisīt DisboADD 984. Svaigo pārklājumu papildus var pārstaigāt ar naglu kurpēm.

Norāde: Spilgtu ColorQuarz krāsu toņu gadījumā starpklājumam jābūt gludam. ColorQuarz jebkurā tonī iekaisīt vienmērīgi un lielākā daudzumā, lai neveidotos ēnojums. Sargāt pārkaisīto klājumu no mitruma. Pēc starpklājuma sacietēšanas visu virsmu uzmanīgi viegli noslīpēt ar grīdas slīpmašīnu un smalku smilšpapīru (sausais smilšpapīrs, raupjums 60-80). Beigās virsmu rūpīgi notīrīt un nosūkt, noslaucīt putekļus.  

Staigājot pa virsmu, uzmanīties, lai uz tās nenonāk netīrumi un lai virsma netiktu pakļauta stiprai mehāniskai slodzei. Darba apavus aptīt ar tīru mikrošķiedras lupatu vai vilkt virsapavus.

Cokola pārklājums:
Uz pamata pēdas un cokola virsmas svaigajā starpklājumā ar trekterpistoli iepūst Disbon 984 ColorQuarz. Atkārtot vairākkārt līdz vēlajamajai segtspējai.
Alternatīvā variantā sajaukt DisboADD 984 ar DisboXID 489 attiecībā 1:1, pievienojot apm. 2 % Disboxid 952 Stellmittel un uzklāt ar nerūsējoša tērauda ķelli.
Uzklāšanas procesa dēļ pastāv krāsu un struktūras atšķirības salīdzinājumā ar horizontālajām virsmām.

Virskārtas lakojums
1 lakojums
Iejaukto DisboXID 489 l izliet uz virsmas, vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas ķelli un krustu šķērsu pārrullēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti.

2. lakojums (ja nepieciešams)
DisboXID 489 2. darba posmā uzklāt jau lakotajai virsmai, kā aprakstīts iepriekš.

Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.
Šis ir ieteikums. Robojuma izmērs atkarīgs no ķelles nodilumizturības, temperatūras un pamatnes stāvokļa.


Patēriņš:

Gruntsklājums
Disboxid 420 E.MI Primer

apm. 300 – 400 g/m2
Izlīdzinošais klājums
Disboxid 420 E.MI Primer
DisboADD 942 Quarzsandmischung

apm. 800 g/m2
apm. 800 g/m2
Starpklājums
DisboPOX 475 E.MI Plus

apm. 500 g/m2

Iekaisīts klājums:
DisboADD 984 Quarzsandmischung, farbig

apm. 3000 - 4000 g/m2
Lakojums 
DisboXID 489 
1. darba posms 
2. darba posms (ja nepieciešams)apm. 300 - 400 g/m2
apm. 150 g/m2

Pārkrāsojams pēc:

DisboPOX 420 E.MI Plus pārklāt 12 līdz 24 stundu laikā vai vēlāk, ja klāts iekaisāmais slānis.
DisboXID 489 pārklāt 8 līdz 24 stundu laikā.

Visi radītāji doti pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitrumaA Ja temperatūra zemāka, gaidīšanas laiks ir ilgāks.

Iestrādes temperatūra

Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 10 °C, maks. 30°C. Relat. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %.
Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs rasas punkta.

Žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma pārstaigājama pēc 8 stundām, pilnībā sacietējusi pēc apm. 7 dienām. Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

Darba drošības un veselības aizsardzības norādes, giskodi un likvdācija, kā arī GOS un CE marķējums atsevišķām sistēmas komponentēm:
lūdzu ievērot sekojošu produktu Tehniskās informācijas:

DisboPOX 420 E.MI PLUS
DisboPOX 475 E.MI PLUS
DisboXID 489 2K-EP-Versiegelung

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Iespējamas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas) kā arī dažādas ķimikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Abrazīvu materiālu lietošana var radīt skrāpējumus virsmā, taču tas neietekmē virsmas funkcionalitāti.

Lai saglabātu virsmas izskatu, nepieciešama tās regulāra tīrīšana un kopšana. Ievērot Disbon norādes grīdu tīrīšanai un kopšanai.

Detalizētāka informācija

Skat. Drošības datu lapas.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Disbon tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

Technischer Beratungsservice

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas

Product recommendation:

Disbon 489 EP-Klarsiegel

DisboADD® 984 Quarzsandmischung, farbig…

DisboPOX® 420 E.MI PLUS…

DisboPUR® 305