caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/193288/056705_MultiColor-System_au_en.png

DisboXID® MultiColor-System ārdarbiem

Dekoratīva pārklājuma sistēma balkoniem un terasēm.

Disboxid-MultiColor-System ārdarbiem ir virsmas klājuma sistēma augstvērtīgiem grīdas segumiem. Viegli raupjā virsma ir neslīdoša un izturīga.
Ar īpašo čipšu maisījumu tiek panākts izsmalcināts, vienmēr aktuālais akmentiņu dizains. Izteiksmīgāku krāsas toni panāk, papildus uzklājot izteikti spīdīgu laku.
Disbon MultiColor-System ārdarbiem sastāv no sekojošiem produktiem.

UzbūveProdukts
Gruntsklājums
(minerālām pamatnēm)
Disboxid 420 E.MI Primer
StarpklājumsDisboPUR 305
Krāsains iekaisāmais slānisDisboPUR 305
Disboxid 957 MultiColor-Chips
Disboxid 948 ColorChips Glimmer
Virsējais klājumsDisbothan 446 PU-Klarschicht

Pielietojuma sfēras

Pārklājuma sistēma minerālajām pamatnēm (betons, cementa klons), kā arī nestspējīgiem esošiem PU klājumiem uz balkoniem, terasēm. Nojumēm un ieejas zonām iespējams nepieciešama lielāks pretslīdes efekts. Tad var lietot, piem., DISBON StoneColor-System ārdarbiem.

Materiāla bāze

Disboxid 420 E.MI PLUS:
Caurspīdīgs, benzīlu un spirtu nesaturoši 2K- epoksīdsveķi, pilnīgi cieti (saskaņā ar Vācijas būvniecības ķīmiju)

DisboPUR 305 2K-PU klājums balkoniem:
Pigmentēti 2K poliuretānsveķi, nesatur šķīdinātāju

DisboADD 957 krāsanu čipšu maisījumsF (1-2 mm):

Krāsaini mākslīga materiāla čipši

DisboTHAN 446 1K-PU laka:
Transparenta 1K poliuretāna šķidrā plastmasa, satur šķīdinātāju

Spīduma pakāpe

Spīdīgs (virsējais klājums)

Iepakojums / krāsu toņi


 

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa klons.
Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, ar stabilu formu, cietai, nestspējīgai un brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām.
Pamatnes spiedes stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/ mm2.
Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt maks. 4 masas % (betona un cementa klons).

Pamatnes sagatavošana

Pamatne jāsagatavo ar piemērotām metodēm, piem., abrazīvu strūklu vai frēzēšanu. Mazizturīgas kārtas un netīrumus noņemt. Poras un rukuma vietas iztīrīt, pamatnes struktūrai rezultātā jābūt smalki raupjai.

Pārklājuma uzbūve

Gruntēšana
Minerālās pamatnes gruntēt ar DisboPOX 420 E.MI PLUS, aizpildot poras.
Sagatavoto produktu izliet uz virsmas un ar gumijas ķelli lēni izlīdzināt pa visu virsmu, pēc tam krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti. Gruntskārtu pārklāt 24 stundu laikā. Ja pārtraukus ir ilgāks, svaigo gruntskārtu viegli pārkaidšit ar smiltīm.
Raupjas pamatnes izlīdzināt, papildus veicot skrāpējuma špaktelējumu.
Plašāku informāciju skat. Tehniskajā informāciju produktam DisboPOX 420 E.MI PLUS.

Starpklājums
DisboPUR 305 izliet uz virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar roboto ķelli (4-6 mm strīsstūrveida robojums). Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu krusteniski atgaisot ar adatu veltnīti. Uz nebojātiem PU klājumiem starpklājumu kā remontklājumu var neveikt.

Iekaisīts dekoratīvais klājums
DisboPUR 305 izliet uz virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar roboto ķelli (2 mm strīsstūrveida robojums). Pēc tam krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti. Svaigā klājumā iekaisīt vai ar trekterpistoli iepūst virsmā čipšus DisboADD 957. Čipšus iekaisīt vienmerīgi un bagātīgi, lai neveidotos ēnojums. Nestaigāt pa svaigi kaisītu virsmu ar naglu kurpēm. Sargāt iekaisītos čipšus no mitruma.

DisboADD 957 ir gatavs ietrādei. Blakusesošām virsmām čipšus vajadzīgajā daudzumā iebērt lielā traukā un viegli izmaisīt ar roku.

Pēc starpklājuma sacietēšanas visu virsmu viegli noslīpēt ar slīpēšanas bloku kātā (sausais smilšpapīrs, raupjums 60-80), ssus stūrus noapaļot.  Beigās virsmu rūpīgi nostīrīt un nosūkt, noslaucīt putekļus.
Staigājot pa virsmu, uzmanīties, lai uz tās nenonāk netīrumi un lai virsma netiktu pakļauta stiprai mehāniskai slodzei.

1. lakojums
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung izliet uz sacietējuša starpklājuma, vienmērīgi uzklāt ar mīkstu gumijas ķelli un krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti.

2. lakojums
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung sajauktu ar apm. 10 svara % DisboADD 947 Glasperlen, rough un apm. 6 % Disbocolor 499 šķīdinātāju/atšķaidītāju PU sveķiem un vienmērīgi virs grauda biezuma uzklāt ar PE gludo ķelli.

Nobeigumā krustu šķērsu pārrulēt ar raupju porainu rulli Moltopren (Ø 5mm). Ilgākos darba pārtraukumos materiālu laiku pa laikam izmaisīt.

Materiāla patēriņš:

Gruntsklājums
DisboPOX 420 E.MI PLUSapm. 300–400 g/m2
Starpklājums 
DisboPUR 305apm. 1.500 g/m2
Iekaisīts klājums
DisboPUR 305apm. 500 g/m2
Pārkaisīts klājums
DisboADD 957 Farbchipsmischung

apm. 900–1.300 g/m2
Lakojums 
1. darba posms zur Abporung 
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

apm. 400-600 g/m2
2. darba posms 
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, rough
Disbocolor 499

apm. 150 g/m2
apm. 50 g/m2
9 ml/m2
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.
 Šis ir ieteikums. Robojuma izmērs atkarīgs no ķelles nodilumizturības, temperatūras, pildījuma pakāpes un pamatnes stāvokļa.

Pārkrāsojams pēc:

DisboPOX 420 E.MI PLUS pārklāt 12 līdz 24 stundu laikā vai vēlāk, ja klāts iekaisāmais slānis.

Saistīšanās laiks starp starpklājumu un hermetizācijas klājumu: min. 20 stundas, maks. 48 stundas. Saistīšanās laiks starp hermetizācijas slāni un nobeiguma klājumu: min. 20 stundas.

Iestrādes temperatūra

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
DisboPOX 420 E.MI PLUS un DisboPUR 305: min. 10 °C und maks. 30 °C,
DisboTHAN 446: min. 5 °C, maks. 30 °C.
Relat. gaisa mitrumam jābūt 35 % - 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

Žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma virsējo klājumu var sākt klāt pēc apm. 12 stundām. Pēc 7 dienām virskārta ir pilnībā mehāniski un ķīmiski noslogojama.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos DisboPOX 420 E.MI Plus mazgāt ar DisboADD 419 Verdünner, DisboPUR 305 un DisboTHAN 446 - ar DisboADD 499 Verdünner.

Darba drošības un veselības aizsardzības norādes, kā arī giskods un likvidācijas norādes atsevišķām sistēmas komponentēm:
Lūdzu ievērot atbilstošo produktu Tehniskās informācijas:
DisboPOX 420 E.MI PLUS
DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Detalizētāka informācija

Skat. Drošības datu lapas.

Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

Technischer Beratungsservice

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas

Product recommendation:

DisboXID® 948 Color-Chips

DisboPOX® 420 E.MI PLUS…

DisboPUR® 305

DisboTHAN® 446 PU-Klarschicht