caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/288341/075544_Klebe_und_Armierungsmasse_133_LEICHT_LV.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht

Minerāla siltumizolācijas līmēšanas un armēšanas java paredzēta pielietošanai Capatect siltināšanas sistēmās

Pielietojums

Minerālā vieglā java minerālvates un EPS bāzes fasādes siltumizolācijas plātņu līmēšanai un armēšanai, uz pietiekami stabilām un nestspējīgām minerālām pamatnēm. Atkarībā no pielietotā siltumizolācijas materiāla un sistēmas uzklājama 4-11 mm biezā slānī.

Īpašības

 • Izturīgs pret laikapstākļiem un ūdensnecaurlaidīgs
 • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
 • Ļoti zems spriegums
 • Ar augstu elastību
 • Viegli uzklājams mehanizēti
 • Laba stabilitāte un ilgs atvērtības laiks
 • Uzlabojošās piedevas hidrofobizācijai, vienmērīgai iestrādei un labākai saķerei

Iepakojums

25 kg maiss / 42 gab paletē

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā vietā un pasargāt no sala.
Sargāt no tiešiem saules stariem. Pirms ilgstošas dīkstāves (ziemas pārtraukuma) pilnībā iztukšojiet tvertnes un silosus.

Slēgtā oriģināliepakojumā var uzglabāt aptuveni 12 mēnešus.

Siltumvadītspēja

0,27 W/m•K

Difūzijas pretestība µ (H2O)

µ ≤ 10 nach DIN EN 998-1

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

sd: apt. 0,04 m saskaņā ar DIN EN ISO 7783

Spiedes pretestība

Klase CS II saskaņā ar DIN EN 998-1

Cietas javas blīvums

apt. 1,0 g/cm³ saskaņā ar DIN EN 998-1

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 saskaņā ar DIN EN 13501

Saistvielas bāze

Minerāla saistviela saskaņā ar DIN EN 197-1 un DIN EN 459-1
(DIN - "Deutsche Industrie Norm", tulk. Vācu rūpniecības standarts ).

Kapilārā ūdens uzņemšana

apt. 0,18 kg/(m2 · h0,5) saskaņā ar DIN 52617

Produkta-Nr.

133
Žūšanas laikā, lai pasargātu apstrādājamās virsmas no lietus  ietekmes, ja nepieciešams, pārklājiet sastatnes ar tentu. Lietošanas un izpildes laikā jāievēro DIN 18550-1 un DIN 18350, VOB, C daļa.

Pamatnes sagatavošana

Palodžu un pieguļošo elementu maskēšana.
Rūpīgi pārklājiet stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.

Pamatnei ir jābūt cietai, sausai, bez taukiem un putekļiem un, ja nepieciešams, ar pietiekamu nestspēju dībeļu izmantošanai.
Piesārņojuma un atdalošās vielas (piemēram, veidņu eļļa), kā arī izvirzītās javas izciļņi ir jānoņem. Bojātā, nolobījusies krāsa un strukturapmetums pēc iespējas jānoņem. Apmetuma dobumu vietas jānoņem un jāapmet vienā līmenī ar virsmu.
Ļoti uzsūcošas, smilšainas vai miltainas virsmas rūpīgi jānotīra un jāgruntē, līdz tās ir cietas.
Jebkuru esošo pārklājumu saderība ar materiālu ir jāpārbauda ekspertam.

Materiāla sagatavošana

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht kann mit allen gängigen Durch­lauf­mischern, Schneckenförderpumpen und Putzmaschinen verarbeitet, aber auch manuell mit einem kräftigen, langsam laufenden Rührwerk mit sauberem, kaltem Wasser zu einer klumpenfreien Masse angeteigt werden. Ca. 5 Minuten reifen lassen und nochmals kurz durchrühren. Falls erforderlich, ist die Konsistenz nach dieser Reifezeit mit etwas Wasser nach­zustellen.
Wasserbedarf ca. 8–9 l je 25 kg-Sack.

Witterungsabhängig beträgt die Ver­arbeitungszeit bei manuell angeteigtem Material ca. 2 bis 2,5 Stunden (Topfzeit), bei maschineller Förderung maximal 60 Minuten. Bereits angesteiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder gangbar machen.

Patēriņš

Izlīdzinoša špaktelējuma kārta:
apt. 1,5-2,0 kg/m2

Līmēšana:

apt. 3,0-3,5 kg/m2 --- Daļēja līmēšana (Profilu stiprinājuma sistēma)
apt. 4,0-5,0 kg/m2 --- Joslas- punktu metode

Armēšana:
Aptuveni 1,1 kg/m2 uz mm slāņa biezuma. Atbilst aptuveni 5,5 kg/m2 , ja slāņa biezums ir 5 mm.

Šie patēriņa rādītāji ir orientējoši; jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta vai iestrādes apstākļiem.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C.
Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta mitruma apstākļos. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz Vācijas Būvniecības un Fasāžu asociācijas bukletu "Apmešana, siltināšana, špaktelēšana un pārklājumu klāšana augstā un zemā temperatūrā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms turpmākas pārklāšanas gruntskrāsai un starpkārtu pārklājumiem jābūt pielnībā nožuvušiem.
Pārklāšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, mitruma, gaisa kustības un saules ietekmes.
Tāpēc šī informācija ir orientējoša. Dībeļu instalācija, ja tāda paredzēta, jāveic tikai pēc tam, kad līmes slānis ir pietiekami sacietējis.
Armēšanas slānim jābūt pietiekami un vienmērīgi nožuvušam.

Gaidīšanas laiks pēc līmēšanas

 • Vismaz 24 stundas.

Gaidīšanas laiks pēc armēšanas

 • Minerālie apdares apmetumi vismaz 1 diena uz mm slāņa biezuma, bet ne mazāk kā 2 dienas.
 • Pastveida (organiskie) apdares apmetumi vismaz 5 dienas.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

 • Nepārtrauktas darbības maisītājs, piemēram, inoMIX F51 vai m-tec D10
 • Padeves sūknis, piemēram, m-tec P 25 V
 • Sajaukšanas sūknis, piemēram, InoCOMB Maxi jauda vai PFT G4 (½ jaudas)

Piegādes šļūtenes:
Palaišanas šļūtenes – iekšējais Ø 35 mm; Gala šļūtene – iekšējais Ø 25 mm

Padeves maršruti/augstums:
Maksimālais transportēšanas attālums 50 m; maksimālais padeves augstums 20 m
(atkarīgs no temperatūras)

Smidzinātājs:
Sprausla Ø 8 - 12 mm

Pirms regulāras ekspluatācijas izskalojiet padeves šļūtenes ar kaļķa pieniņu vai klīsteri.

Ja darbs tiek pārtraukts, neatstājiet padeves šļūteni tiešos saules staros, izmantojiet materiālu konteinerus, piem. pārklājiet ar foliju un uzglabājiet pistoli un sprauslu zem ūdens. Pārtraukuma laiks max 30 minūtes līdz turpmākai iestrādei, pretējā gadījumā materiāls šļūtenē var sacietēt.

Pirms darba pārtraukuma materiāla tvertne padeves sūknī ir jāatstāj pēc iespējas tukša "atvērtajā sistēmā" (nepārtraukts maisītājs + padeves sūknis), lai, atkārtoti iedarbinot, novērstu materiāla tunelēšanu. Ja tas netiek ievērots, materiāls var būt jāpadara "kustīgs" pirms mašīnas iedarbināšanas (ar izslēgtu mašīnu). Papildinformāciju var atrast "Smidzināšanas tehnoloģiju rokasgrāmatā”.

Jāievēro mašīnas ražotāja specifikācijas.

Siltināšanas plātņu līmēšana

 • Iespējama manuāla vai mehānizēta iestrāde
 • Izolācijas plātnes jālīmē ar vismaz 10 cm šuvju nobīdi un cieši jāsavieno.
 • Lokšņu saduršuves pasargāt no līmjavas iekļūšanas.
 • Nekad neaizpildiet šuves starp izolācijas plāksnēm ar līmi.
 • Savienojumus ≤ 5 mm biezumā aizpildiet ar piemērotām liesmu slāpējošām šuvju putām.
 • Savienojumus un spraugas > 5 mm aizpildiet ar līdzvērtīgām izolācijas strēmelēm.
 • Izolācijas materiālus ēkas stūros savstarpēji savienot, veidojos šaha veida savienojumu.
 • Nodrošināt vienādu un perpendikulāru montāžu
 • Minerālvates izolācijas plātnes līmjavas uzklāšanas zonā iepriekš nogruntēt, ar līmjavu stingri iespiežot virsmā.
 • Nedrīkst uzstādīt bojātas izolācijas plāksnes

Joslas-punktu metode
Uzklāt joslu pa plātnes perimetru un punktus loksnes centrā.

 • apmetuma sistēma - līmes saķeres laukums ≥ 40 %.

Pilnas virsmas līmēšanas metode
Uz līdzenas pamatnes līmjavu var uzklāt pa visu virsmu, izmantojot zobveida špakteļlāpstiņu/ zobķelli. Izolācijas plāksnes uzreiz, vēlākais pēc 10 minūtēm, ar to pusi, uz kuras uzklāta līmjava, jāpieliek pie pamatnes, piespiežot, noregulē izvietojumu.
Minerālvates lameles vienmēr jālīmē pa visu virsmu.

Mehanizēta līmjavas uzklāšana (daļējas virsmas metode)
Ar mašīnu izsmidzina materiālu uz pamatnes vertikālu joslu veidā. Līmes joslām jābūt aptuveni 5 cm platām un vismaz 10 mm biezām joslas vidū. Attālums no joslas centra līdz centram nedrīkst pārsniegt 10 cm. Izolācijas plātnes nekavējoties jāiespiež svaigā līmes javas slānī un jānolīmeņo, lai izslēgtu apžuvušas kārtiņas izveidošanos.

 • EPS loksnes - līmjavas saķeres laukums ≥ 60 %
 • Minerālās vates loksnes - līmjavas saķeres laukums ≥ 50 %Armējuma kārta

Lai nodrošinātu vienmērīgi līdzenu virsmu un stabilizētu minerālvates izolācijas plātņu izolācijas virsmu, pirms armējošā slāņa uzklāšanas ieteicams veikt izlīdzināšanu špaktelējumu. Lai to izdarītu, pirmo armēšanas javas kārtu uzklājiet aptuveni 2 mm biezumā un ļaujiet tai apžūt.

 • Ēkas ailu stūru zonā papildus iestrādājiet Capatect diagonālo armējumu, pārsedzes stūra profilu vai sieta sloksnes (aptuveni 25 x 25 cm) pa diagonāli ieklājot armēšanas slānī.
 • Ievietojiet apmetuma, pieslēguma, stūra armēšanas profilus, iepriekš uzklātajā, armēšanas javas slānī pa visu virsmu un izlīdziniet. Pielietojot Capatect stūru armēšanas profilus, izvietojiet armējošā sieta sloksnes tikai līdz profila kantei.
 • Ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu vai ar mašīnu uzklājiet armēšanas javu. Pārbaudiet slāņa biezumu ar atbilstošu zobķelli. Armēšanas slāņa biezumam jābūt vienmērīgam.
 • Capatect Gewebe 650 ieklājiet pa visu virsmu un iedziļiniet tā, lai tas būtu slāņa vidū, ja kopējais biezums sastāda līdz 4mm un augšējā trešdaļā, ja biezums pārsniedz 4 mm.
 • Sietu ieklāj veidojot vismaz 10 cm pārklāšanos.
 • Pēc tam veiciet virsmas pāršpaktelēšanu klājot mitrs uz mitra, lai nodrošinātu pilnīgu sieta pārklājumu.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Sastāvā ietilpst: cement, portland, chemicals, Kalcija hidroksīds, flue dust, portland cement.

Likvidācija

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skatīt Drošības Datu Lapu.

Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama www.caparol.lv, sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK: Šis produkts satur maks. 1 g/l.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Cements, Kalcija hidroksīds, Polivinilacetāta dispersija, silikāti, piedevas.

Atļauja

ETA-08/0304
ETA-10/0436 
ETA-12/0383

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.42-1739
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)