caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/249813/067258_caparol-176-new_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Ar armējošām šķiedrām uzlabots sausais minerālais maisījums izolācijas plākšņu armēšanai un līmēšanai siltumizolācijas sistēmās Capatect STANDARD A un B.

Pielietojums

Armēšanas un līmēšanas maisījums tiek izmantots izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanas slāņa veidošanai Capatect STANDARD siltumizolācijas sistēmās.

Īpašības

"nedegošs" vai "grūti uzliesmojošs" saskaņā ar siltumizolācijas kompozīta sistēmas struktūru;

noturīgs pret atmosfēras apstākļu iedarbību;

augsta ūdens tvaiku caurlaidības spēja;

ilgs atvērtības laiks;

stabils – nenoslīd;

ekoloģiski drošs;

uzlabojošas piedevas ūdensnecaurlaidības paaugstināšanai, uzklāšanas ērtībai un labas adhēzijas nodrošināšanai.

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Cementa pelēka

Uzglabāšana

Sausā telpā uz paletēm. Jāaizsargā pret mitrumu. Jāaizsargā pret tiešu saules gaismu. Aizvērtā veidā oriģināliepakojumā var uzglabāt maksimāli 12 mēnešus

Tehniskie dati

Rukums – ne vairāk kā 1.5 mm/m

Atvērtības laiks - ne mazāk kā 120 min.

Pielabošanas laiks - ne mazāk kā 10 min.

Saķeres stiprība ar betonu - ne mazāk kā:

-sausos apstākļos: 0.5 MPa

-polistirola plāksnēm 0.08 MPa

ūdenī:

- ar betona:             0.5 MPa

- polistirola plāksnēm 0.08 MPa

Izturīguma zudums:

- Pēc 50 sasalšanas/atkušanas cikliem – ne vairāk kā 25 %

Tvaiku caurlaidība – ne mazāk kā:

- polistirola plāksnes (EPS) 0.04 mg/m • h • Pa

- minerālvate 0.1 mg/m • h • Pa 

Norāde

Nepieciešams rūpīgi apsegt piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus, dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Līmes šļakatas nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas laikā nepieciešams ievērot vispārpieņemtos noteikumus un nacionālos standartus. Pamatnes virsmai jābūt līdzenai, izturīgai, tīrai, sausai un ar labu nestspēju. Netīrumi un vielas, kas pasliktina adhēziju, piemēram: veidņu eļļas, javas atliekas un citi materiāli, kā arī atlupuši krāsas pārklājumi jānoņem. Nebūtiskas virsmas nepilnības var izlīdzināt, izmantojot  Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 vai Capatect Dämmkleber 175 masu, pie kam izlīdzinošā slāņa biezums nedrīkst pārsniedz 10 mm. Virsmas ar augstu absorbētspēju, kā arī apputējušas virsmas rūpīgi jānotīra un jānogruntē ar Caparol Sylitol 111 Konzentrat grunti. Pamatnes, kuru virsma ir spīdīga, jāraupjina un jānogruntē ar Caparol Putzgrund 605 grunti.

Materiāla sagatavošana

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 (25 kg) iepakojuma saturs uzmanīgi jāieber traukā, kurā ir 5.0-6.0 litri tīra ūdens  istabas temperatūrā un lēnām jāsajauc ar rotējošu maisītāju līdz tiek iegūta viendabīga masa. Atstājiet šķīdumu nostāvēties aptuveni 10 minūtes un tad samaisiet atkal. Ja nepieciešams, regulējiet konsistenci, pielejot nedaudz ūdens. Atkarībā no laika apstākļiem javas atvērtības ilgums ir aptuveni 2 stundas no brīža, kad maisījums tika iebērts ūdenī. Cietēt sākušu un mobilitāti zaudējušu javu nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni un atkārtoti samaisīt, lai to turpinātu izmantot.

Patēriņš

Aptuvens patēriņš:

siltumizolācijas plākšņu līmēšana 4,0 – 6,0 kg/m2
putupolistirola (EPS) lokšņu armēšana 4,5 – 5,5 kg/m2
minerālvates lokšņu armēšana 5,0 – 6,0 kg/m2

Precīzs patēriņš tiek noteikts, konkrētā darbu norises vietā uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C. Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro, lai augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Dībeļus var uzstādīt tikai pēc pietiekamas līmes sacietēšanas, pēc 1-2 dienām. Līme pilnībā sacietē un var tikt noslogota  pēc 3 dienām.

Capatect Klebe- und Armierungsmase 176 sacietē hidratācijas ceļā un fiziskāli iztvaikojot ūdenim, tādēļ gada aukstajā laikā un pie liela gaisa mitruma sacietēšanas ilgums palielinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Siltināšanas plātņu līmēšana

Lai izslēgtu līmjavas apvilkšanos (plēves veidošanos uz līmjavas virsmas), maisījumu uzklāj uz loksnēm, kuras var tikt nekavējoties pielietotas.

Pamatnes nelīdzenumi līdz ±1 cm uz 1m var tikt izlīdzināti ar līmjavas kārtu. Nelīdzenumus virs ±1 cm uz 1m nepieciešams izlīdzināt ar piemērotu apmetumu. Siltumizolācijas plāksnes jāpielīmē vienā līmenī, cieši vienu pie otras, nepieļaujot krustveida savienojuma vietu veidošanos. Līmēšanu veic no apakšas uz augšu. Novērst līmjavas iekļūšanu savienojuma vietās starp siltumizolācijas plāksnēm. Savienojuma šuves lielākas par 3mm aizpilda ar pielietoto siltumizolācijs materiālu. Siltumizolācijas lokšņu mehānisko stiprināšanu, izmantojot speciālus dībeļus, veic pēc 1-3 dienām pēc siltumizolācijas pielīmēšanas.

Līmēšana uz nelīdzenas virsmas – "joslas- punkta” metode:

Uzklājiet sagatavoto maisījumu pa siltumizolācijas plāksnes perimetru ≈ 5 cm platas joslas veidā. Plāksnes centrā 3 (tris) plaukstas lieluma pikas. Maisījums jāuzklāj tā, lai pēc piespiešanas pamatnei, līmes kontaktvirsmas laukums būtu vismaz ≥40 %.

Pilna virsmas līmēšana: Minerālās vates lameļu sagatavošanas procesā līmjavu uzklāj uz visas siltumizolācijas loksnes virsmas ar ķelli ierīvējot tajā līmjavu. Tālākai līmjavas uzklāšanai pielietot nerūsējošā tērauda zobu ķelli (zobu platums un dziļums tiek izvēlēts vadoties no virsmas īpašibām). Pēc līmes uzklāšanas siltumizolācijas loksnes nekavējoties piespiest pie virsmas un nofiksēt nepieciešamajā stāvoklī.

Nepilnas virsmas līmēšana (rūpnieciski gruntētas minerālās vates lameles):

Uzklāt līmjavu kontaktvirsmai vertikāli novietotas viļņveida nepārtrauktas joslas veidā (kontaktvirsmas laukums ≥ 50% no virsmas). Joslas platumam ir jābūt vismaz 50mm platai un 10 mm biezai joslas vidū. Attālums starp joslu centriem nedrīkst pārsniegt 10cm. Pēc līmes uzklāšanas siltumizolācijas loksnes nekavējoties piespiest pie virsmas un nofiksēt nepieciešamajā stāvoklī.

Armējuma kārta

Armējošā slāņa uzklāšana var tikt uzsākta tikai pēc līmjavas pilnīgas sacietēšanas. Siltumizolācijas loksnēm jābūt droši nostiprinātām ar specialiem dībeļīem. Siltumizolācijas plākšņu virsmai jābūt līdzenai, bez līmeņa novirzēm starp izolācijas plāksnēm. Gadījumā, ja nepieciešams siltumizolācijas plāksnes papildus izlīdzināt, to iespējams izdarīt ar raupju smilšpapīru. Ja salaiduma vietas starp siltumizolācijas plāksnēm ir platākas par 2 mm, tās jāaizpilda visā izolācijas biezumā, izmantojot atbilstošas sloksnes, kas izgrieztas no pielietotās siltimizolācijas plāksnes. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 masa tiek uzklāta uz nofiksētu siltumizolācijas plākšņu virsmas aptuveni 2 mm biezā slānī (uzklājot masas pirmo slāni, ērtai uzklāšanai iespējams izmantot ķelli ar zobainu malu, kuras zobu izmērs ir 6x6 vai 8x8 mm), pēc tam jāuzklāj sārmizturīgs armēšanas stikla šķiedras sietu Capatect Gewebe 650, veidojot pārklājumu ne mazāku, kā 100 mm platumā. Vēlāk siets jānogludina un jāuzklāj nākamais maisījuma slānis tādā biezumā, lai siets būtu pilnībā pārklāts. Armēšanas slāņa kopējam biezumam jābūt 3- 5 mm (polistirols) vai 4 – 5 mm (minerālvate).

Drošības norādes

Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem.
Minerālais pulverveida produkts satur cementu un tam ir sārmaina reakcija. Kairina ādu. 
Nopietnu bojājumu draudi acīm. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs - izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. Ja nokļūst acīs - uzmanīgi, vairākas minūtes, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Likvidācija

Produkts un visi saistītie iepakojumi ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.
Otrreizējai pārstrādei nodot tikai iztukšotus maisus (bez birstošiem materiāla atlikumiem). Sacietējušus
materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumus.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Gis-kods

ZP1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga