caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206418/059916_Capatect_AmphiSilan_Fassadenputz_NQG_Sprinter_K30.png

AmphiSilan Fassadenputz K20 un K30 Sprinter

Iestrādei gatavs struktūrapmetums uz silikona sveķu bāzes.

SPRINTER – receptūra mitram un vēsam laikam.

Piezīme

SPRINTER receptūras produkts nav paredzēts lietošanai nepiemērotos laikapstākļos, bet tikai ātrākai apmetuma virskārtas apžūšanai un tādējādi ātrākai noturībai (piem., pret lietu). Pilnīga apmetuma sacietēšana un izšūšana, tāpat kā standarta receptūras gadījumā, atkarīga no laikapstākļiem.

Sārmaina pamatnes, piem., cementa bāzes armējošie klājumi negatīvi ietekmē paātrinātu virsmas aizsargkārtas izveidošanos.

Nesajaukt ar standarta receptūras produktu.

Papildus ņemt vērā tehnisko instrukciju: "Siltumizolācijas sistēmas ar SPRINTER sērijas produktiem".

Pielietojums

Lietošanai gatavs, strukturējams, silikona sveķu bāzes dekoratīvais apmetums. Piemērots lietošanai kā noslēdzošais klājums uz sekojošām virsmām:

■ Capatect siltumizolācijas sistēmās A un B

■ Capatect siltumizolācijas sistēmā Natur+

■ nepārklāta betona

■ javas grupu PII + PIII pamatapmetumiem atbilstoši DIN 18 550-1

■ matētiem dispersijas krāsu klājumiem ar labu nestspēju

■ silikāta pārklājumiem ar labu nestspēju

Īpašības

■ A2-s1, d0 atbilstoši DIN EN 13501-1

■ augsta ūdens tvaiku caurlaidība

■ ūdeni atgrūdošs

■ saistvielu bāze: silikona sveķu dispersija

■ izmeklēta kombinācija ar gaismas noturīgiem pigmentiem, saistvielām un granulām

■ atšķaidāms ar ūdeni

■ Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG Sprinter satur konservantus pret aļģu un sēnīšu veidošanos

■ paātrināti cietējošs

■ amonjakam līdzīga smarža

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Balts

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala, uzglabājams līdz 8 nedēļām. Iestrādāt tikai vēsumā glabātu materiālu!

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

s d (pie 3 mm) < 0,1 m pēc DIN EN ISO 7783

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 atbilstoši DIN EN 13501-1

Ūdens uzņemšanas koeficients

w < 0,25 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN EN 1062-3

  Klase W2  pēc DIN EN 15824

Konsistence

Pastveida

Papildinošie produkti

Adhēzijas grunts - Putzgrund 610 SPRINTER
Armējošā minerālā masa - Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER
Armējošā organiskā masa - Capatect Carbon Spachtel SPRINTER un Capatect ZF- Spachtel 699 SPRINTER
Produkta-Nr.

Produkts

Struktūra

Grauda izmērs

(mm)

Apt. patēriņš

(kg/m2)

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG SPRINTER

K20, biezpiena struktūra

2,0

3,2

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG SPRINTER

K30, biezpiena struktūra

3,0

4,1

Minētais patēriņš dots bez izliešanas vai zudumiem darbavietā. Jāņem vērā atkāpēs, kas saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes virsmai jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām, kā arī neapsarmojušai un bez apledojuma. Ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3. nodaļu.

Dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu apmetumu pārklājumus, kā arī minerālos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt. Krāsojumus ar labu saķeri notīrīt sausus vai nomazgāt. Pelējuma, sūnu vai aļģu skartās virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc tam apstrādāt ar gruntējošu biocīdu šķīdumu Caparol Capatox un ļaut pilnībā nožūt Industrijas izplūdes gāzu vai sodrēju notraipītas virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, pievienojot piemērotu tīrīšanas līdzekļus un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturu kārtīgi sajaukt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu. Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot maks. 0,5 % ūdens.

Uzklāšanas metode

Apmetuma masu uz virsmas uzklāt, izmantojot nerūsējoša tērauda ķelli. Nekavējoties izlīdzināt līdz grauda biezumam un noņemt lieko masu. Uzsākot uzklāšanu ir nepieciešams veidot tekstūru, izmantojot plastmasas vai poliuretāna rīvdēli, ar ko uz apstrādājamas virsmas jāveic vienmērīgas kustības. Darbarīku izvēle ietekmē virsmas raupjumu, tādēļ strukturējot visai virsmai izmantot viena veida darbarīkus.

Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai nepieļautu pamanāmu pārklāšanās vietu veidošanos, katrā darba veikšanas zonā jābūt pietiekamam darbinieku daudzumam, lai materiālu varētu uzklāt ātri un bez pārejām, pielietojot metodi «mitrs uz mitra».

Sakarā ar dabiskas izcelsmes pildvielām iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas ražošanas partijas materiālu, vai, ja ir jālieto dažādu ražošanas partiju materiāli, pirms iestrādes tos savā starpā sajaukt. Capatect Amphisilan Fassadenputz NQG SPRINTER nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Pārklājuma uzbūve

Minerālās armējošās masas jāgruntē ar Putzgrund 610 SPRINTER, pretējā gadījumā sārmainā pamatne samazinās paātrinātu virskārtas aizsargkārtas veidošanos.

Grunts- vai starpklājumam ar Putzgrund 610 SPRINTER jābūt tonētam ar atbilstošā krāsas toni pirms tonētā apmetuma uzklāšanas.

Pirms turpmākās apstrādes ļaut gruntskārtai / starpkārtām pilnībā nožūt.

Capatect siltumizolācijas sistēma:

Jaunas minerālās armējošās masas:

- gruntēt ar Putzgrund 610 SPRINTER

Jaunas, cementu nesaturošas armējošas masas:

- nav nepieciešams gruntēt

- ja armējošais slānis ilgāku laiku (piem., pārziemošanas gadījumā) bijis pakļauts laika apstākļu iedarbībai, bojātās vietas gruntēt ar Putzgrund 610 SPRINTER.

Betons, monolīts:

Cietas virsmas ar labu nestspēju:

- gruntēt ar Putzgrund 610 SPRINTER

Rupji porainas, uzsūcošas, viegli drūpošas virsmas:

- gruntēt ar OptiGrund E.L.F.

- starpklājums ar Putzgrund 610 SPRINTER

Birstošas virsmas:

- gruntēt ar Dupa-grund

- starpklājums ar Putzgrund 610 SPRINTER

PII un PIII javas grupu apmetumi:

Jauni apmetumi:

- 2-4 nedēļas atstāt neapstrādātus

- gruntēt ar Putzgrund 610 SPRINTER

Rupji porainas, uzsūcošas, viegli drūpošas virsmas:

- gruntēt ar OptiGrund E.L.F.

- starpklājums ar Putzgrund 610 SPRINTER

Stipri uzsūcošas, birstošas virsmas:

- gruntēt ar Dupa-grund,

- starpklājums ar Putzgrund 610 SPRINTER

Matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:

Vāju uzsūcoši pārklājumi:

- gruntēt ar Putzgrund 610 SPRINTER

Netīri, krītaini klājumi:

- tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības

- gruntēt ar Dupa-grund, atšķaidītu 20 % ar denaturēto spirtu.

- starpklājums ar Putzgrund 610 SPRINTER

Silikāta krāsu klājumi ar labu nestspēju:

Noturīgi klājumi:

- notīrīt sausus vai nomazgāt

- gruntēt ar Putzgrund 610 SPRINTER

Žūšana/ žūšanas laiks

Iestrādes temperatūra: optimālā variantā no +2 °C līdz +8 °C, bet ne zemāka par +1 °C un ne augstāka par +15 °C.

Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 90%.

Žūšanas fāze šīm robežvērtībām jāatbilst vismaz 4 stundu laikā pēc uzklāšanas. Tikai pēc tam apmetuma virskārta ir noturīga pret nelielu vai vidēji spēcīgu, īslaicīgu lietu un salu līdz -5 °C.

Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Žūšanas procesa sekmēšanai nepieciešama pietiekama gaisa apmaiņas plūsma. Vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks.

Pirms tālākas apstrādes apmetumam jābūt pilnīgi sausam.

Neiestrādāt temperatūrās virs +15 °C un tiešos saules staros, jo materiāls pārāk ātri apžūst un nav iespējama virsmas strukturēšana.  Atvērtības laiks var tikt samazināts uzklājot apmetumu uz uzsilušas pamatnes vai pielietojot līdz istabas temperatūrai uzsidītu materiālu.

Žūšanas laiks atkarīga no laika apstākļiem! Precīzs žūšanas ilgums nav definējams.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Atkarībā no paredzamajiem laika apstākļiem darba zonā, vienmēr jāizvērtē aizsardzības pasākumu nepieciešamība (piemēram, sastatņu tents un lietus aizsegs). Nelietot Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG K Sprinter ar Capatect AmphiSilan- Fassadenputz NQG uz vienas fasādes/vienā būvobjektā.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Satur: 1,2-benzizotiazolin-3(2H)-ons, maisījums no 5- hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Saskaņā ar ES Regulu Nr. 528/2012 šis produkts ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīds produkts) un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: karbendazīms (CAS-Nr. 10605-21-7), izoproturons (CAS-Nr. 34123-59-6), terbutrīns (CAS-Nr. 886-50-0), oktilizotiazolinons (CAS-Nr. 26530-20-1). Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Gis-kods

BSW50

Produkta krāsu un laku kods

(novecojis: M-SF01 F)

Atļauja


Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133


Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)