caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/30218/007644.png

Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114

Šķīdinātājus nesaturoša, divkomponenšu blīvējošā un līmējošā masa.
 • Pielietojums

  Bituma līme Capatect pamatu izolācijas plākšņu pielīmēšanai uz bituma izolācijas pamatnes un citām pamatnēm ar labu nestspēju Capatect siltumizolācijas sistēmas ietvaros. Piemērots arī vertikālajai virsmu noblīvēšanai būvdetaļām, kas ir tiešā saskarē ar zemi.  Izmanto kā bituma hidroizolāciju saskaņā ar DIN 18195 – 4-6: 2000-08 izolācijai pret zemes mitrumu, infiltrācijas ūdeņiem, kā arī infiltrācijas ūdeņiem kas īslaicīgi var uzkrāties, un spiedošu ūdeni.

  Īpašības

  - nesatur šķīdinātājus
  - patīkama iestrāde
  - laba saķere jau sākumā
  - izžūstot elastīga
  - ļoti laba ūdens noturība
  - špaktelējama konsistence
  - ilgstoši kalpo, nepūst
  - plaisas pārsedzoša līdz 2 mm (E DIN 28052-6, pastāvot 4°C)
  - pielietojama līdz 3m dziļumam

  Iepakojums

  30 kg kombinētais iepakojums:
  Šķidrā komponente  A = 22 kg (bituma emulsija)
  Pulvera komponenta B = 8 kg (hidrauliskā saistviela)

  Krāsu toņi

  Melns.

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, bet neļaut sasalt. Sargāt no tiešiem saules stariem.
  Silosi: Konteinerus un silosus pirms ilgstošākiem dīkstāves periodiem (ziemas pārtraukums) pilnībā iztukšot. 1 gadu no ražošanas datuma.

  Tehniskie dati

  Blīvums: A daļa: apm. 1,06 kg/l
  Konsistence: nesamaisīta: pulverveida un šķidra
  Samaisīta: pastveidīga
  Pilnībā sacietējusi pēc apm. 2 dienām.
  Maisījuma attiecība: 22 svara daļas A un 8 daļas B
  Noturīga pret lietu: pēc apm. 4 stundām.
  Slāņa biezums: 1mm sausa slāņa atbilst 1,38mm slapjam slānim
  Saistīšanā slaiks , pastāvot 20°C: apm. 2 stundas

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Tā var būt matēti mitra, bet nedrīkst būt slapja. Jauniem gruntējuma apmetumiem ļaut vismaz 2-4 nedēļas izkalst. Esošos betona vai špaktelēšanas nelīdzenumus, no zemes radušos netīrumus, vecus bituma blīvējumus ar vāju nestspēju vai tamlīdzīgi ir jānoņem. Atvērtas šuves 2-5mm ir jāaizver, izmantojot skrāpēšanas špaktelēšanas tehnoloģiju ar Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 vai izmantojot piemērotu apmetumu.

  Betona pamatņu gadījumā (poru veidošanās) ir nepieciešams skrāpējuma špaktelējums. Ir jāizvairās no burbuļu veidošanās dziļo poru vai iedobumu dēļ. Pārstrāde ar skrāpējuma špaktelējumu ar  Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 ir iespējama apmēram pēc 3 stundām. Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 pirmā slāņa pārstrāde pēc apm. 1-2 dienām, tas ir atkarīgs no temperatūras. Padziļinājumus vai šuves, kas ir lielāki par 5 mm, pārsvarā jāaizdara ar piemērotu javu.

  Patēriņš

  Skrāpējuma špaktelējums: apm. 1-2 kg/m2

  Blīvējošā gruntskārta: 
  apm. 0,1-0,2 kg/m2

  Pamatnes mitrums un infiltrācijas ūdens, kas neuzkrājas: 4,7 kg/m2 (4,1 mm slapjš)

  Infiltrācijas ūdens, kas periodiski uzkrājas:
  6,2 kg/m2 (5,5 mm slapjš)

  Spiedošs ūdens:  6,2 kg/m2 (5,5 mm slapjš)

  Izolācijas plākšņu salīmēšana: apm. 1,5-2,5 kg/m2

  Atkarībā no pamatnes raupjuma patēriņa vērtības var svārstīties. Nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudi, uzklājot izmēģinājuma klājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes temperatūra:
  Iestrādes un žūšanas laikā apkārtnes. Pamatnes temperatūrai nevajadzētu būt zemākai par +5° C un augtākai par +30° C .Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, stipra vēja, miglas vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šinī sakarā norādām uz atgādni "Apmetumu  uzklāšana augstās un zemās temperatūrās" izd. Vācijas Apmešanas aroda federācija. Neveikt iestrādi uz saulē sakarsētām virsmām, sasalušas pamatnes vai lietū.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Sacietēšanas laiks atkarībā no pamatnes, temperatūras, gaisa mitruma un slāņa biezuma ir apm. 2 dienas. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Darbarīku tīrīšana

  Darbarīkus var mazgāt uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni. Ja darbarīki ir apkaltuši, tīrīšanai var izmantot šķaidītāju.

  Uklāšana

  Izmantot maisītāju ar lāpstiņu. Vispirms īsi samaisīt šķidro komponenti daļu A. Beigās porcijās pievienot pulvera komponenti daļu B šķidrajai komponentei un samaisīt viendabīgā masā bez kunkuļiem. Izmantojot daudzumu daļas, abām daļām jābūt nosvērtām pareizajā attiecībā (Daļa A : Teil B = 22 : 8). Uzklātā materiāla saistīšanās laiks 20° C ir apm. 2 stundas. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

  No būves atkarīgi nosacījumi

  Priekšnosacījums cokola vai perimetra izolācijas ieklāšanai ir jau celtnē esoša, ar valdošo noslogojumu saskaņota izolācija pret mitrumu, atbilstoši vai līdzvērtīgi DIN 18195 attiecībā uz noslogojuma pakāpēm "pamatnes mitrums", „nespiedošs ūdens" un „spiedošs ūdens". Iespējamie nepieciešamie pasākumi ūdens novadīšanai ar drenāžas caurulēm saskaņā ar DIN 4095  „uzkrājoša ūdens" vai "ilgstoši spiedoša ūdens" gadījumā jāveic pirms izolācijas un siltināšanas. Atbilstoši DIN 18195 vertikālais mitruma aizsprostojums ir jāuzklāj līdz apm. 30 cm pāri zemes virsmas līmenim.

  Piemērotas pamatnes virs zemes virskārtas

  Piemērots visām minerālām pamatnēm, tādām kā mūris no betona akmeņiem, caurumotie ķieģeļi, silikāta ķieģeļi, vieglie, porainie ķieģeļi, betons, gāzbetons, jauni minerālie apmetumi, kā arī armējuma slāņi no siltumizolācijas sistēmām, javu grupu PI, PII, PIII apakšapmetumi saskaņā ar DIN V 18550 un citas minerālās veco apmetumu un krāsojumu virsmas ar labu nestspēju.

  Hidroizolācija

  Periodiski uzkrājoša infiltrācijas ūdens un spiedoša ūdens slodžu gadījumos, vidū jāieklāj Capatect Gewebe 650/110. Uzklāšana tiek veikta divos slāņos ar 24 stundu žūšanu starp tiem. Ievērot DIN 18195, 6. daļu.

  Aizsargšpaktelējums

  Capatect-siltumizolācijas sistēmas armēšanas slānis nepieciešamības gadījumā var  tikt nedaudz nolaists zem zemes virsmas līmeņa uz Capatect perimetra izolācijas plāksnēm. Pēc to sacietēšanas šajā jomā līdz teritorijas augšējai malai kā mitruma  tiek uzklāta vai uzšpaktelēta aizsardzība līmēšanas un blīvēšanas masa. Aizsargšpaktelējuma augšējai malai būtu jāieiet grunts filtrējošajā slānī, nedaudz zem zemes virsmas līmeņa. Saskaņā ar DIN 18195 parasti 30 cm pāri virsmas augšējai malai, tomēr vismaz 15 cm.

  Siltināšanas plātņu līmēšana

  Cokola virsmu siltumizolācijai (sākot ar 20 mm biezumu) un ar zemi saskarošos būvju virsmu (perimetra izolācija  sākot ar 50 mm biezums) siltumizolācijai Capatect-Perimeterdämmplatten 115 perimetra izolācijas plāksnes  pielīmēt ar Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 pie vertikālās būves hidroizolācijas. Ievērot Vispārējās Celtniecības uzraudzības atļaujas Nr. Z-23.33-1257 noteikumus perimetra izolācijai.

  Drošības norādes

  Pulvera komponente (sausā java):
  Kairina ādu. Nopietnu acu bojājumu risks. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Strādājot izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/ sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai  etiķeti, Šis minerālais pulverveida produkts reaģē sārmaini.

  Likvidācija

  Šķidrā komponente: Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidras materiāla atliekas likvidēt kā ūdens bāzes līmvielas, sacietējušus materiālus kā bituma maisījumus vai kā jauktos celtniecības un būvgružus. 

  Pulvera komponente (sausā java): Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības un gruvešu atkritumus.

  Tuvākas norādes

  Skatīt drošības datu lapu.

  Daugavpils universitātes kopmītnes ēka -…

  Daugavpils Universitāte, Daugavpils