caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/245064/066242_No_name_LV..png

Capatect-ZF-Spachtel 699

Iestrādei gatava vieglā špaktele ar pastiprinātu šķiedru armējošu špakteļkārtu veidošanai.

Pielietojums

Armējošā špaktele Capatect-WDV Sistēmai B.
Pielietojama arī kā renovējošā špaktele.

Piemērota stūru profilu montāžai. Stipri uzsūcošām pamatnēm pielietojama arī kā līmējošs materiāls.

Īpašības

  • ugunsreakcijas klase „grūti uzliesmojošs" – B1
  • ļoti laba saķere
  • noturīga pret atmosfēras ietekmi, ūdeni atgrūdoša pēc DIN V 18550
  • ūdens tvaikus caurlaidīga
  • atšķaidāma ar ūdeni
  • ar mazu spriegumu
  • gatava iestrādei
  • viegla, vijīga iestrāde
  • piemērota kā līme stipri uzsūcošām pamatnēm
  • nenotek

Iepakojums

20 kg spainis, 800 kg OneWay konteiners

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.

Sargāt no tiešiem saules stariem. Konteinerus un silosus pirms ilgākas dīkstāves (ziemas periodā) pilnībā iztukšot.

Blīvums

apm. 1,3 kg/dm3

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

sd = ca. 1,0 m pēc DIN EN 7783, klase V2 (vidēja) – pie paredzētā kārtas biezuma

Ūdens uzņemšanas koeficients

≤ 0,14 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN EN 1062, klase W2 (vidēja)

Konsistence

pastveidīga

Triecienizturība

15 J pie kārtas biezuma 3 mm

Produkta-Nr.

699

Pamatnes sagatavošana

Iespējamos izbīdījumus polistirola siltumizolācijas plākšņu saduru vietās pirms tam noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Palodzes un citas piebūvētās daļas aplīmēt.

Materiāla sagatavošana

Capatect-ZF-Spachtel 699 ir gatava iestrādei un pirms tam ir tikai īsi jāizmaisa. Ja nepieciešams,konsistenci var regulēt, pievienojot nedaudz ūdens.
Armējuma masa jāuzklāj armējošā sieta joslu platumā, iespiežot tajā armējošo sietu Capatect-Gewebe 650 ar vismaz 10 cm lielu pārlaidumu, un virsma gludi jānošpaktelē. Ja nepieciešams, pēc tam virmu pāršpaktelēt „slapjš slapjā”, tā, lai pilnībā tiek noklāta visa armējošā sieta virsma.
Armējošam sietam jāatrodas armējuma kārtas augšējā trešdaļā. Kopējam kārtas biezumam jābūt apm. 2–3 mm.
Izmantojot Capatect-Echschutzschienen (Capatect stūru aizsargprofili), uz ārējiem stūriem armējošo sietu pārklāj vienu otram pāri 10 cm.

Pielietojot Capatect-Gewebe-Eckschutz (Capatect stikla šķiedras auduma stūru aizsargprofili), armējošā sieta joslas klāj tikai līdz stūrim.

Patēriņš

Apm. 1,3 kg/m2 vienam klājumam.

Šie patēriņa dati ir orientējoši; ir jāņem vērā atkāpes, kas atkarīgas no objekta īpašībām vai iestrādes nosacījumiem.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +30 °C. Neuzklāt tiešu saules staru ietekmē, spēcīga vēja, miglas vai liela gaisa mitruma apstākļos. Šai sakarā vēršam uzmanību uz Vācijas Apmešanas aroda federācijas atgādni "Apmetuma uzklāšana augstās un zemās temperatūrās” (Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen").

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % relat. gaisa mitruma armējošās apmetumkārtas virsma sausa pēc 24 stundām, kārta pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc 3 dienām. Pirms tālākas apstrādes jāpārliecinās materiāla pietiekamu nožūšanu visas kārtas biezumā.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Veicot slīpēšanu, lietot putekļu filtru P2. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidri materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā ūdenī šķīstošas līmes, iekaltuši materiāla atlikumi – kā sacietējušas līmes masas vai kā sadzīves atkritumi.
EAK 080410

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Atļauja

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018

ETA-08/0304
ETA-10/0160

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)