caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/244680/066181_caparol-186msprinter-new_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Sprinter

Minerālā sausā java izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai. Ātri cietējoša. SPRINTER - receptūra mitram un vēsam laikam.

Pielietojums

Īpaši izstrādāta, vēsam un mitram laikam paredzēta armēšanas un līmēšanas java. Piemērota Capatect siltumizolācijas sistēmām A un B.

Īpašības

-  pamatapmetuma java atbilstoši DIN EN 998-1

-  paātrināti cietējoša

-  ātri izturīgs pret lietu

-  īpaši mitriem, aukstiem laikapstākļiem  (0 °C līdz +15 °C)

-  viegla iestrāde

-  augsta saķeres spēja

-  laba svaigas javas struktūras noturība

-  izturīga pret laikapstākļu iedarbību, ūdeni atgrūdoša atbilstoši DIN 18550-1

augsta ūdens tvaiku caurlaidība

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Gaiši pelēka

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Uzglabājama līdz 6 mēnešiem un izlietojama vienas ziemas sezonas laikā. Iestrādāt tikai vēsumā glabātu materiālu.

Sargāt no tiešiem saules stariem. 12 mēnešus zems hromātu saturs.

Difūzijas pretestība µ (H2O)

µ < 25

Ūdens caurlaidības daudzums

klase W2 (vidējs)

Spiedes pretestība

klase CS IV

Cietas javas blīvums

apm. 1,5 kg/dm³

Saistes stiprība

≥ 0,08 N/mm2

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Pamatnes sagatavošana

Mūrim, betonam vai stingriem vecajiem klājumiem jābūt tīriem, sausiem un ar labu nestspēju. Netīrumus un atdalošas vielas (piem., veidņu eļļu), kā arī izvirzītus javas asumus noņemt.

Bojātus, atlūpošus vecus klājumus un struktūrapmetumu pēc iespējas noņemt. Izvirzījumu vietās apmetumu noskaldīt un apmest vienā līmenī ar pārējo virsmu.

Stipri uzsūcošas, birstošas vai krītainas virsmas rūpīgi notīrīt līdz stingrai substancei un gruntēt.

Pamatne nedrīkst būt apledojusi.

Materiāla sagatavošana

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER sagatavo, pievienojot tīru, aukstu ūdeni, rūpīgi izmaisot ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu, līdz veidojas viendabīga masa.

Apm. 3 minūtes atstāt nobriest un tad vēlreiz pārmaisīt. Ja nepieciešams, pēc šī nobriešanas laika vajadzīgo konsistenci iegūst, pievienojot nedaudz tīru ūdeni un pārmaisot.

Ūdens patēriņš apm. 5,5–6,5 l litri uz 25 kg sausā maisījuma (viens maiss). Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks manuāli ir apm. 90-120 minūtes. Iestrādes laiks, atkarībā no materiāla uzglabāšanas un sagatavošanai izmantotā ūdens temperatūras var būt attiecīgi īsāks vai ilgāks. Jau sacietējušu materiālu nekādā gadījumā neatšķaidīt ar ūdeni un neizmantot atkārtoti.
Kā alternatīva, materiāls var tiks sajaukts pielietojot nepārtrauktas darbības sajaukšanas iekārtu. Šajā gadījumā nepieciešams darbināt iekārtu ar intervālu ne lielāku par 20. min un sajaukt vismaz vienu spaini.

Patēriņš

Siltumizolācijas plākšņu līmēšana: (atkarībā no pamatnes)„Joslas-punktu” metode: apm. 4,0–4,5 kg/m2

Pilna laukuma līmēšanai: apm. 5,0–7,0 kg/m2

Nepilna laukuma līmēšanai (tikai ar rūpnieciski gruntētām minerālvates lamellām - piem: Caparol LS-Fassadendämmplatte VB 101): apm. 5,0–5,5 kg/m2

Siltumizolācijas plākšņu armēšanai:

-  apm. 1,5 kg/m2 pie 1 mm bieza slāņa

-  putu polistirola plāksnēm: apm. 4,5 kg/m2

-  minerālvates plāksnēm: apm. 5,0 kg/m2

Minētais patēriņš ir orientējošs. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta, siltumizolācijas tipa un iestrādes specifiku.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:

Līmēšana: Iestrādes laikā temperatūra uz nesasalušas un neapledojušas pamatnes nedrīkst būt zemāka par 0 °C un pārsniegt +15 °C. Pēc 1 stundas kopš iestrādes temperatūra drīkst pazemināties līdz -3 °C.

Armēšana: Iestrādes laikā temperatūra uz nesasalušas un neapledojušas pamatnes nedrīkst būt zemāka par 0 °C un pārsniegt +15 °C. Pēc 6 stundām kopš iestrādes temperatūra drīkst pazemināties līdz -3 °C.

Neiestrādāt tiešos saules staros un stiprā vējā. Iestrādes laiks ir apm. 90-120 minūtes pie temperatūras +7 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pateicoties labām žūšanas īpašībām Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER ātrāk sacietē arī zemās temperatūrās. Tomēr žūšanu ietekmē temperatūra un gaisa mitrums, tāpēc nelabvēlīgākos laika apstākļos tā var ilgt vairākas dienas.

Atkarībā no laikapstākļiem 3 mm biezas javas kārtas sacietēšanas laiks ir apm. 1 diena.

Gaidīšanas laiks minerālo apmetumu tālākai apstrādei:

-  24 stundas pie 0 °C; augstāka temperatūra gaidīšanas laiku samazina

-  Nakts sala gadījumā: vismaz 36 stundas

Gaidīšanas laiks tālākai apstrādei ar pastveida apmetumiem:

-  vismaz. 36 stundas pie +1 °C (armējuma kārtai jābūt sausai)

-  Nakts sala gadījumā: vismaz 48 stundas

Armējuma kārtai jābūt pilnīgi sausai. Virsma nedrīkst būt apsarmojusi vai apledojusi.

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Darbarīku tīrīšana

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER sagatavo, pievienojot tīru, aukstu ūdeni, rūpīgi izmaisot ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu, līdz veidojas viendabīga masa.

Montāža

Līmēšana uz nelīdzenām virsmām - "Joslas-punktu" metode:

Sagatavoto līmjavu ar „joslas-punktu” metodi (apm. 5 cm plata josla pa plātnes perimetru un plātnes vidū 3 plaukstas lieluma pikas) visai virsmai uzklāt siltumizolācijas plātnes pielīmējamajai plaknei (≥ 40% virmas jābūt kontaktam ar javu).

Pilna laukuma līmēšana (iepriekš, ar līmjavu ierīvētām minerālvates lamellu izolācijas plātnēm):

Līmjavu ar pamatnei piemērotu ķelli uzklāt, nosedzot visu plātnes aizmuguri. Bei nicht vorbeschichteten MW-Dämmplatten ist vorab eine Pressspachtelung vorzunehmen.

Armējuma kārta

Iespējamos izbīdījumus siltumizolācijas plātņu salaiduma vietās noslīpēt. Siltumizolācijas šuves (lielākas par 3 mm) aizpildīt ar pielietoto siltumizolācijas materiālu. Notīrīt radušos putekļus. Logu/durvju ailēs, fasādes stūros un pārejās uzstādīt aizsargstūrus ar sieta joslu (skatīt Caparol profilu pielietojumu), kā arī fasādes ievirzījumu (logu, durvju, u.c. ailes) diagonālajos stūros iestrādāt papildus armējuma sieta joslas - uzklājot, pilna aizsargelementa platumā, armējošo javu uz siltumizolācijas un iegremdējot tajā aizsargelementus. Armējošo javu uzklāt uz siltumizolācijas plātnēm sieta platumā. Vienmērīgāka slāņa un optimāla patēriņa iegūšanai iesakām izmantot nerūsējošā tērauda zobaino ķelli ar zobu izmēru 10x10mm. Iespiest armējošo stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650 tā, lai sieta joslas savstarpēji pārklātos apm. 10 cm platumā. Pēc sieta iespiešanas pāršpaktelēt „mitrs uz mitra” visu virsmu, tā lai pilnībā būtu noklāts viss armējošais siets. Kopējam slāņa biezumam jāveidojas 3–5 mm.

Ēku stūri:

Izmantojot alumīnija stūru aizsargprofilus Capatect-Eckschutzschienen, armējošo sietu klāt ap stūri, veidojot 10 cm platu savstarpējo pārklājumu. Izmantojot aizsargstūrus ar sietu Capatect-Gewebe-Eckschutz vai Capatect-Rolleck, visas fasādes virsmas armējošo sietu klāt tikai līdz fasādes stūrim.

Atkarībā no paredzamajiem laika apstākļiem darba zonā vienmēr jāizvērtē aizsardzības pasākumu nepieciešamība (piemēram, sastatņu tents un lietus aizsegs). Nelietot Capatect Klebe- un Armierungsmasse 186M SPRINTER ar Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M uz vienas fasādes/ vai vienā būvobjekta. Ievērot VOB (Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem), C daļu, DIN V 18 550 un DIN 18 350, 3. nodaļu.

Drošības norādes

Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem. Šis minerālais pulverveida produkts satur cementu un reaģē sārmaini. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem.

Likvidācija

No tukša iepakojuma atbrīvoties apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. Sacietējuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti atbilstoši vietējai likumdošanai. EAK 170904

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skat. Drošības datu lapu

Gis-kods

ZP1

Atļauja

Z-33.41-130

Z-33.43-132
Z-33.44-133

CE-apzīmējums

Norāde CE marķējumam

CE zīmes marķējums atbilstoši EN 998-1 vai EN 15824 norādīts uz iepakojuma, kā arī dokumentā par CE marķējumu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)