caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/247433/066623_caparol-feinspachtelp-new_LV.png

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Ar sintētiskiem sveķiem uzlabota minerāla pulverveida špaktele, filcējama.
Pielietojama ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Raupju un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai, bojātu apmetumu un betona virsmu nolīdzināšanai.

Mūru redzamās daļas, gāzbetona un betona špaktelēšanai.
Smalku un gludu fasāžu veidošanai.
Maks. slāņa biezums 0-5 mm.

Īpašības

  • ūdeni atgrūdoša
  • noturīga pret atmosfēras iedarbību
  • nerūk
  • neuzbriest mitruma ietekmē
  • viegla iestrāde
  • laba saķere ar pamatni
  • izvelkama līdz „nullei"
  • pēc pilnīgas nožūšanas slīpējama

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas

Iepakojums

25kg papīra maisi

Krāsu toņi

Dabīgi balts vai pelēks

Uzglabāšana

Sausā vietā, sargāt no mitruma.

Lielākā grauda izmērs

≤ 0,2 mm

Sausā slāņa biezums

apm. 1,4 kg/dm³

Neapstrādāta materiāla blīvums (pulvera)

apm. 1,7 kg/dm³

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, nestspējīgai un brīvai no netīrumiem un atdalošām vielām. Stipri uzsūcošas pamatnes iepriekš samitrināt. Nevienmērīgi uzsūcošas, smilšainas un mīkstas minerālās pamatnes gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1. Pārklātas pamatnes un mākslīgo sveķu apmetumus nomazgāt tīrus un uzklāt Caparol Putzgrund 610.

Grudas betona virsmas, kā arī betona virsmas ar pārklājumiem ar labu saķeri pēc nomazgāšanas gruntēt ar Caparol Putzgrund 610.

Nepārklātas betona virsmas pēc tīrīšanas samitrināt un nekavējoties pārklāt ar špakteli.

Capalith Fassaden-Feinspachtel P nav ETICS (siltināšanas sistēmas) komponents un nav paredzēts pielietošanai uz armēšanas slāņa ar iestrādātu stiklšķiedras armēšanas sietu.

Materiāla sagatavošana

Viena maisa saturu, 25 kg, vienmērīgi iemaisīt 6 – 7 l ūdens. Ļaut apm. 5 minūtes ievilkties un atkārtoti izmaisīt.

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar nerūsejošā tērauda ķelli. Pēc nivelēšanas mazliet nogaidīt un norīvēt ar sūkļa rīvdēli vai nerūsejošā tērauda ķelli.

Tālāka apstrāde:

Normālos laikapstākļos Capalith-Fassadenfeinspachtel P var krāsot pēc 7 dienām. Špaktele pilnīgi sacietē pēc apm. 28 dienām. Pēc atbilstošas iepriekšapstrādes špaktele pārkrāsojama ar visiem minerālām pamatnēm piemērotiem materiāliem vai pārklājama ar minerāliem, mākslīgo sveķu vai silikāta apmetumiem.
Špaktelētās vietas pirms tālākas apstrādes, atkarībā no izmantojamās izejvielu sistēmas, vispirms gruntēt ar CapaGrund, Sylitol-Minera vai AmphiSilan-Grundierfarbe.
Vienlaidus špaktelēta virsma var tikt gruntētas ar atšķaidītu krāsu kā normāls kaļķa/cementa apmetums. Mākslīgo sveķu apmetumus gruntēt ar Caparol Putzgrund 610, silikāta apmetumus - ar Sylitol-Minera.

Patēriņš

Apm. 1400 – 1500 g/m2/mm (neatjaukts materiāls) vienam kārtas biezumam, atkarībā no pamatnes raupjuma. Optimālais kārtas biezums - 1-4 mm.
Maks. slāņa biezums vienai kārtai - 5 mm. Izvelkams līdz „nullei".

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
Min. + 5°C materiālam, pamatnei un apkārtējam gaisam.

Iestrādes ilgums:
Apm. 2,5 stundas pie + 20°C un 65 % relat. gaisa mitruma. Vienā reizē materiālu sagatavot tikai tik daudz, cik iespējams uzklāt šajā laikā. Sagatavotu materiālu neatjaukt atkārtoti ar ūdeni!

Drošības norādes

Minētā minerālā pulverveida špaktele satur cementu un kalcija hidroksīdu (kalcija sārmu), tāpēc reaģē sārmaini.
Xi – kairinošs
Satur cementu
Kairina ādu.

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iekaltušus materiāla atlikumus nodot kā būvniecības atkritumus.

Tuvākas norādes

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamā māja Strēlnieku iela 5, Rīga

Dzīvojamā māja - Zaļā harmonija,…

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Latgales apgabaltiesa, Daugavpils…

Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

Dzīvojamā māja Merķeļa iela 21, Rīga

Dzīvojamā māja Elizabetes iela 12, Rīga