caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/250924/067322_No_name_LV..png

Caparol Universal

Viegla, balta minerālā kaļķa-cementa java iekšdarbiem un ārdarbiem, iestrādājama arī mehāniski.
Atbilst standarta EN 998-1 prasībām.

Pielietojums

II un III kategorijas iekštelpu un āra apmetuma darbu veikšanai mehāniski vai ar rokām, izmantojams arī kā apakšējais apmetums zem dekoratīvajiem apmetumiem jebkāda veida telpās, kā arī ēku fasāžu veidošanai.

Īpašības

 • Universāla izmantošana — ēku iekšpusē un ārpusē
 • Viegls, ar perlīta piejaukumu
 • Hidrofobs
 • Balts, tradicionālā cementa un kaļķu apmetuma izskatā
 • Lieliska ūdens tvaiku caurlaidība

Iepakojums

25 kg maiss
48 maisi uz paliktņa = 1200 kg

Krāsu toņi

Balts

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši. Izstrādājums satur piedevas, kas samazina šķīstošā hroma (VI) saturu līdz < 0,0002% (pareizi uzglabājot, izstrādājumu garantēts hroma reducēšanās periods 12 mēneši).

Tehniskie dati

 • Blīvums birstošā veidā: apm.1,28 kg/dm3
 • Saķere ar pamatni, ja apmetuma slāņa biezums ir 12 mm:

  betons: apm. 0,71 N/mm2 — FP: B
  šūnbetons: apm. 0,66 N/mm2 — FP: B
  ķieģeļi: 0,83 N/mm2— FP: B

 • Spiedes izturība: apm. 3,0 MPa
 • Ūdens absorbcijas koeficients: < 0,4 kg/(m2 h0,5)
 • Konsistence: sausā java

Piemērotas pamatnes

Keramikas, silikāta, betona, keramzīta virsmas, šūnbetona bloku sienas vai nesošās veca kaļķakmens vai cementa-kaļķakmens apmetumu virsmas. Ugunsreakcijas klase A1.
Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai un līdzenai.

Pamatnes sagatavošana

Noņemt no virsmas netīrumus un nenoturīgas sastāvdaļas. Nepieciešamības gadījumā pirms apmetuma uznešanas pamatnei jāuzklāj pirmsapmetums saķeres uzlabošanai.
Sienām ar normālu uzsūktspēju, pēc iespējamās mitrināšanas, uzklāt tā saucamo "šļirces" apmetumu (piem., Caparol cementa apmetumu), ar kuru vienmērīgi jāpārklāj apm. 50% virsmas. Pamatnes ar stipru uzsūktspēju iepriekš gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F un arī pārklāt ar apmetumu. Veicot iekšējos apmešanas darbus, virsmām ar augstu saķeri (piem., jaunām keramikas virsmām) pieļaujama uzklāšana bez pamatapmetuma. Izmantojot šo produktu fasāžu apdarē, vienmēr ieteicams veikt pamatnes sagatavošanas darbus. Visos stūros un malās, kompensācijas šuvēm izmantot atteicīgus profilus.

Materiāla sagatavošana

Caparol Universal apmetumu var iestrādāt mehāniski, kā arī manuāli, samaisot ar betona maisītāju vai ar mikseri izmaisot viendabīgā masā bez kunkuļiem, iejaucot tīrā, aukstā ūdenī. 30 kg maisa iejaukšanai ir nepieciešami aptuveni 7,2 l ūdens (atkarībā no nepieciešamās konsistences),. Ja apmetumu uzklāj mehāniski, tad ūdens daudzums ir jānosaka eksperimentāli. Maisīšanas ilgums, izmantojot mikseri apm. 5 min.

Darbarīki. Apmetuma iekārta vai elektriskais mikseris, apmešanas līstes — vadotnes, ķelle, līmeņrādis, tērauda un putuplasta rīvdēļi, rīvdēļi ar filcu vai sūkli, javas konteiners.

Uzklāšanas metode

Uz viendabīgām pamatnēm uzklāt vienā kārtā. Jauktu vai neviendabīgu virsmu gadījumā klāt divās kārtās „mitrs uz mitra”, uzklājot aptuveni 5 mm biezu pirmo kārtu un iestrādājot tajā stikla šķiedras sietu Capatect 650 Minimālais kārtas biezums: 12 mm. Ja nepieciešamais apmetuma biezums virs 20 mm, klāt kārtās pēc tam, kad iepriekšējais slānis ir nožuvis, piešķirot tam atbilstošu raupjumu saķeres uzlabošanai.
Pēc uzklāšanas virsmu izlīdzināt. Pēc 4 līdz 16 stundām (atkarībā no atmosfēras apstākļiem) jāveic apmetuma apgriešana (apmetumam ir jābūt tik sacietējušam, lai tas birtu, nevis kristu nost) Tad virsmu apsmidzināt ar ūdeni un vienmērīgi norīvēt, izmantojot polistirola rīvdēli ar filcu vai cietu sūklīti.
Minimālais kārtas biezums - 12 mm. Biezāku par 20 mm klāt atsevišķām kārtām, ļaujot iepriekšējai kārtai pietiekami apžūt un piešķirot apakšējai kārtai atbilstošu raupjumu, lai palielinātu saķeri. Veicot darbus ārā, jāizvairās no tiešiem saules stariem, stipra vēja vai miglas. Izmantot noēnošanai pārklājus vai tīklus, lai aizsargātu nesen uzklāto apmetumu no lietus, spēcīgiem saules stariem vai vēja.

Apdare. Pēc apmetuma uzklāšanas uz iepriekš sagatavotās virsmas tas jāizlīdzina ar H veida līstēm, nolīdzinot visu virsmu. Šādi apstrādātas virsmas apmetumam ļaut cietēt 4 līdz 16 stundas (atkarībā no laikapstākļiem). Tad ar trapecveida līsti vai skrāpi virsmas izlīdzināšanai noņemt lieko apmetumu (apmetumam jābūt pietiekami nožuvušam, lai tas nobirtu, nevis tiktu izplēsts). Jāizlīdzina visa virsma. Virsma jānorasina ar ūdeni un jānoberž ar polistirola rīvdēli vai rīvdēli ar stingru sūkli, līdz tā kļūst līdzena un gluda. Lai panāktu smalku, vienotu faktūru, apmetums pēc sākotnējās noberšanas jāapstrādā "sausā" veidā ar rīvdēli ar smalku, mīkstu sūkli vai filcu.

Patēriņš

Apm. 1,1 kg/m2/mm, atkarībā no pamatnes raupjuma.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla sagatavošanas, uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nevar būt zemāka par +5 °C. Ja darbi tiek veikti ziemas periodā, tad telpa ir jāapsilda un jānodrošina apmetamās virsmas atbilstoša temperatūra gan pirms, gan pēc darbu izpildes. Darbus veikt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Svaigi apmestas virsmas ir jāuztur mitrā stāvoklī nākamās 2–3 dienas. Instalāciju šuvju vietas vai dziļas plaisas aizpildīt ar to pašu materiālu vismaz divas dienas iepriekš. Zem keramikas flīzēm vai dekoratīvajiem fasādes elementiem paredzētās virsmas izlīdzināt un norīvēt raupjas, lai veidotu atbilstošu saķeri.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un pie 65% relat. gaisa mitruma apmetuma žūšanas laiks 
— apm. 1 mm/dienā. Apmetums žūst hidratācijas ceļā, kā arī fiziskāli, t. i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Līdz ar to vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas laiks var būt ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni. Nepieļaut materiāla piekalšanu darbarīkiem. Ja tiek izmantota apmetuma iekārta, pēc apmetuma uzklāšanas tā nekavējoties jāmazgā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Krāsojums

Produkti virsmas apdarei
Nožuvušu apmetumu var pārklāt ar Caparol krāsām vai izmantot maisījumus — cēlmateriālu apmetumus.

Produktu izvēle ir atkarīga no individuālajām vēlmēm un vēlamā efekta. Galīgo virsmas apdari var veikt, izmantojot komerciāli pieejamos produktus vai produktus no Caparolklāsta: sedzošas krāsas, cēlmateriālu dekoratīvos apmetumus, dekoratīvās tehnikas, ģipša mozaīkas vai vieglās Caparol Meldorfer ķieģeļflīzes. Izmantojot apdares produktus, ievērot ražotāja instrukcijas.

Svaigi apmestas virsmas jāuztur mitras turpmāko 2 līdz 3 dienu laikā, bet augstu temperatūru gadījumā mitrums ir jākontrolē biežāk. Nepieļaut svaigi apmesto virsmu tiešu uzkaršanu. Izmantot aizsargsietus/aizsargtentus.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/ dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Lūdziet palīdzību mediķiem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības atkritumus vai būvgružus.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Bīstamo preču apzīmējumi:
Xi "kairinošs"
Satur cementu

CE-apzīmējums

EN 998-1

Mūrjavu specifikas. 1. daļa: Apmetuma java

Vieglā apmetuma java (LW) iekštelpu un fasādes pamatnes apmetuma izveidošanai.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga

Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Talsu Valsts ģimnāzija

Aspāzijas bulvāris 7, Rīga

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Lāčplēša iela 48, Rīga

Alberta iela 13, Rīga

Alberta iela 5, Rīga