caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/118790/042360_Capatect_Leicht_170_1_copy_RU.png

Capatect-Leichtgrundputz 170

Vieglais minerālais apmetums uz kaļķa un cementa bāzes iekštelpu un fasādes pamatnes apmetuma izveidošanai. Atbilst EN 998-1 standarta prasībām.
 • Pielietojums

  Minerālais vieglais apmetums speciāli pielietojams uz moderniem, viegliem, sienu būvmateriāliem ar augstām siltumizolācijas prasībām.
  Lietojams kā pamatapmetums uz:
  • betona
  • šūnu betona
  • pilnajiem ķieģeļiem, dobajiem ķieģeļiem, keramikas blokiem
  • vieglajiem, porainajiem ķieģeļiem ar izolācijas īpašībām
  • porainās keramikas

  Īpašības

  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Hidrofobiska
  • Zema siltumvadītspēja
  • Zems iekšējais spriegums un augsta elastība vieglo minerālo pildvielu dēļ
  • Ļoti labas formēšanas iespējas
  • Iestrādājama mehāniski
  • Viegli uzklājama
  • Draudzīga videi
  • Izstrādāta uz kaļķa un cementa bāzes
  • Satur augstās kvalitātes, atbilstoši piemeklētas minerālas pildvielas
  • Satur uzlabojošās vielas piemaisījumu, kas nodrošina hidrofobizāciju, atvieglo apstrādi un uzlabo saķeri

  Iepakojums

  25kg maiss

  Uzglabāšana

  Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma.
  Izstrādājums satur piedevas, kas samazina šķīstošā hroma (VI) saturu līdz <0,0002% (pareizi uzglabājot izstrādājumu, garantēts hroma reducēšanās periods 12 mēneši).

  Birstoša materiāla blīvums

  apm. 1,15 kg/dm3

  Difūzijas pretestība µH2O

  µ < 25

  Spiedes pretestība

  4,5 MPa

  Ūdens uzņemšanas koeficients

  w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) wg EN 1062

  Konsistence

  sausā java

  Piemērotas pamatnes

  Gāzbetons (porbetons), pilnais ķieģelis, caurumotais ķieģelis, vieglais, porainais ķieģelis ar izolējošām īpašībām, vieglbetons, betons. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai un bez saķeri samazinošām vielām.

  Pamatnes sagatavošana

  Uz normālām uzsūklspēļigām visrsmām, piem., mūra – pēc nepieciešamības samitrināt, uzklāt saķeres kārtu uzmetot (piem., Capatect Vorspritz 030), stipri uzsūcošas virsmas iepriekš gruntēt ar Sylitol Konzentrat 111. Visos stūros un malās, kompensācijas šuvēm izmantot atteicīgus profilus.

  Materiāla sagatavošana

  Capatect Leichtgrundputz 170 var iestrādāt mehāniski (ar visām satandarta apmetuma mašīnām), kā arī manuāli, ar mikseri izmaisot viendabīgā masā bez kunkuļiem, iejaucot tīrā, aukstā ūdenī. Masai ļauj 5 minūtes ievilkties un vēlreiz pārmaisa. Ja nepieciešams, pēc materiāla nobriedināšanas, iespējams konsistenci pamainīt, pievienojot ūdeni. 25 kg maisa iejaukšanai ir nepieciešami aptuveni 6–7 l ūdens.

  Lai iejauktu 25 kg javas, ir nepieciešami 6 līdz 7 l ūdens. Jaukšanas laiks ‒ 5 min.

  Uzklāšanas metode

  Uz viendabīgām pamatnēm uzklāt vienā kārtā. Jauktu vai neviendabīgu virsmu gadījumā (piem., enkuri, griestu savilces, iebūvētas rullo žālūzijas kastes utt., kā arī fibrolīta plāķšu sadures vietas) klāt divās kārtās „mitrs uz mitra”, uzklājot aptuveni 5 mm biezu pirmo kārtu un iestrādājot tajā stikla šķiedras sietu Capatect 650. Otro kārtu ieklāj, kad materiāls ir sacietējis, bet nav pilnībā izžuvis, virsmu apstrādā ar asu birsti, padarot to raupju saķeres uzlabošanai.

  Patēriņš

  1,2 kg/m2/mm ‒ apm. 12 kg pie 10 mm biezas kārtas, atkarībā no pamatnes raupjuma. Norādītajām vērtībām ir informatīvs raksturs, un tās neiekļauj zudumus produkta uzklāšanas laikā. Jāņem vērā arī novirzes, kas saistītas ar objekta specifiku vai iestrādes apstākļiem.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla sagatavošanas, uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nevar būt zemāka par +5 °C. Nepieļaut pārāk ātru žūšanu tiešu saules staru, augstas temperatūras vai caurvēja iespaidā. Žūstošas virsmas nepieciešamības gadījumā samitrināt. Produktu nav ieteicams lietot miglas apstākļos vai zem rasas rašanās temperatūras. Iepriekš norādītie apstākļi jānodrošina min. 48 stundu laikā pēc apmetuma uzklāšanas.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C temperatūras un pie 65% relat. gaisa mitruma apmetuma žūšanas laiks – apm. 1 mm/dienā. Apmetums žūst hidratācijas ceļā, kā arī fiziskāli, t. i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Līdz ar to vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas laiks var būt ilgāks. Pēc apmetuma sacietēšanas un nožūšanas virsma jānogruntē ar Caparol Putzgrund 610. Tikai uz nogruntētās apmetuma virsmas drīkst uzklāt plānas kārtas vieglo minerālo apmetumu Capatect ML vai silikāta apmetumu Sylitol Fassadenputz R und K. Pirms virsējās apmetuma kārtas uzklāšanas Capatect-Leichtgrunputz 170 jābūt sausam. Capatect-Leichtgrunputz 170 pēc nožūšanas var krāsot ar fasādes silikāta krāsām Sylitol vai silikona krāsām AmphiSilan/Thermosan.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uklāšana

  Dekoratīvā apmetuma izveidošana
  Pirms dekoratīvā apmetuma izveidošanas Capatect-Leichtgrunputz 170 jābūt sausam. Pēc Capatect-Leichtgrunputz 170 sacietēšanas un nožūšanas virsma jānogruntē ar Caparol Putzgrund 610. Tikai uz nogruntētas apmetuma virsmas drīkst uzklāt plānas kārtas vieglo minerālo apmetumu Capatect ML vai silikāta apmetumu Sylitol Fassadenputz R und K.

  Krāsas pārklājumi
  Capatect-Leichtgrunputz 170 pēc nožūšanas var krāsot ar fasādes silikāta krāsām Sylitol vai silikona krāsām AmphiSilan, ThermoSan, CarboSol.
  Svaigi apmestas virsmas jāuztur mitras turpmāko 2 līdz 3 dienu laikā, bet augstu temperatūru gadījumā mitrums ir jākontrolē biežāk. Nepieļaut svaigi apmesto virsmu tiešu uzkaršanu. Izmantot aizsargsietus/aizsargtentus.

  Drošības norādes

  Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/ dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Lūdziet palīdzību mediķiem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības atkritumus vai būvgružus.

  CE-apzīmējums

  EN 998-1

  Mūrjavu specifikas. 1. daļa: Apmetuma java

  Vieglā apmetuma java (LW) iekštelpu un fasādes pamatnes apmetuma izveidošanai.

  Bāriņu iela 15, Liepāja

  Staļģenes Muiža

  Latgales apgabaltiesa, Daugavpils…

  Meitenes dzelzceļa stacija