caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/219415/062195_caparol-mitau-putz-bag2_1_LV.png

Mitau Putz

Vēsturisku ēku kaļķa bāzes apmetums, ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Īpaši izstrādāts kaļķa bāzes apmetums, pielīdzinot Jelgavas pils vēsturiskā apmetuma receptūrai.
Piemērots kā pamata/virs apmetums uz mūra vai esoša noturīga apmetuma, iekšdarbos un ārdarbos.
Pielietojams vēsturiskā mūra labošanai un atjaunošanai.

Īpašības

  • Balts – tradicionāla vēsturiskā apmetuma izskatā 
  • Grauda lielums 0-1,5 mm
  • Stiprības klase CS I
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Iestrādājams ar rokām vai mehāniski

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Balts

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Piemērotas pamatnes

Piemērots mūrim saskaņā ar DIN 1053 un nesošām veca kaļķa vai cementa-kaļķa apmetumu virsmām. Nav piemērots mitram un ar sāli noslogotam mūrim. Pamatnei jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, ar labu nestspēju, brīvai no ledus, kā arī no saķeri mazinošām vielām. Noņemt no virsmas netīrumus un nenoturīgas sastāvdaļas. Apakšapmetumiem jābūt labi nostiprinātiem un uzraupinātiem. Pamatne rūpīgi notīrīta. Stingru, stabilu veco apmetumu nostiprināt ar silikāta bāzes grunti Caparol Sylitol konzentrat 111. Pamatnes ar stipru uzsūktspēju gruntēt divas reizes. Stipri irdenu vecu apmetumu iepriekš gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB. Pamatnes pirms apmetuma uzklāšanas iepriekš samitrināt(matēti mitras).

Materiāla sagatavošana

Caparol Mitau Putz iestrādāt ar rokām vai izmantojot apmetuma uzklāšanas mašīnas. Nepieciešamais ūdens daudzums: apm. 5,5-6,5 l/25kg maiss. Ja apmetumu uzklāj mehāniski, tad ūdens daudzums ir jānosaka eksperimentāli. Maisīšanas ilgums, izmantojot mikseri apm. 5 min. Izstrādes laiks: apm. 30 minūtes.

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt uz sagatavotas pamatnes 5-15 mm biezumā, virsmu pēc ievilkšanās uzraupināt. Pēc pietiekoši ilga žūšanas laika var uzklāt otru apmetuma kārtu ar tādu pašu materiālu. Vidējam slāņa biezumam ārdarbos būtu jābūt 15 mm (pieļaujamais minimālais biezums 10 mm) un iekšdarbos 10 mm (pieļaujamais minimālais biezums 5 mm). Gadījumā, ja jāveido filcēta virsma, pēc pietiekoša žūšanas laika var uzklāt un filcēt Histolith Feinputz vai Histolith Renovierspachtel.

Patēriņš

1,4 - 1,5 kg/m2/mm, atkarībā no pamatnes raupjuma. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma apmetumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra apkārtnei un pamatnei jābūt no + 5°C līdz + 30°C. Nestrādāt tiešu saules staru ietekmē, lietū un spēcīgā vējā vai virsmas atbilstoši aizsargāt.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un pie 65% relat. gaisa mitruma apmetuma žūšanas laiks — apm. 1 mm/dienā. Apmetums žūst hidratācijas ceļā, kā arī fiziskāli, t. i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Līdz ar to vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas laiks var būt ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.
Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā veidā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu darbiniekiem. Mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/ dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Lūdziet palīdzību mediķiem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības atkritumus vai būvgružus.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Skroderu iela 13, Ventspils, Latvija

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

Sv. apustuļa Jēkaba baznīca, Jonava,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Fredos muiža, Kauņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Zemgales iela 11, Liepāja

Gogoļa iela 8, Rīga

Bērzaines iela 7, Cēsis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,…

Dobeles Livonijas ordeņa pils

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Borherta muižas ēku komplekss, Zvārdes…

Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Dzīvojamā māja, Kalnciema iela 32a, Rīga

Peetri Tuulik, Peetri ciemats, Igaunija

Stāmerienas pils, Vecstāmariena

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…

Jelgavas pils

Baznīcas iela 18, Rīga

Kuģu iela 15, Rīga

Klusā iela 11, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Alberta ielā 7, Rīga