caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/265421/070770_No_name_LV..png

ThermoSan Fassadenputz NQG

Lietošanai gatavs vieglais apmetums ar hibrīda saistvielu un nano-kvarca režģa tehnoloģiju tīrām fasādēm atbilstoši EN 15824.

Pielietojums

Lietošanai gatavs struktūrapmetums ar nano-kvarca režģa tehnoloģiju. Pielietojams kā noslēdzošais klājums uz:

■ Capatect siltumizolācijas sistēmām

■ Capatect siltumizolācijas sistēmas Natur+
■ Capatect siltumizolācijas sistēmas OrCa
■ Capatect piekaramo fasāžu sistēma
■ Neapstrādāta betona
■ PII un PII javas grupu apakšpmetumiem atbilstoši DIN V 18550
■ Matētiem, dispersijas krāsu klājumiem ar labu nestspēju
■ Silikāta klājumiem ar labu nestspēju

Materiālam nepiemērotas ir pamatnes ar sāls izdalījumiem, kā arī sintētisku materiālu vai koka pamatnes.

Īpašības

 • Mazs patēriņš
 • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
 • Laba krāsu toņa noturība
 • Izturīgs pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ūdeni atgrūdošs
 • Elastīga iestrāde
 • Videi draudzīgs, ar minimālu smaržu
 • Silikāta oregano-hibrīda dispersijas un silikona sveķu emulsijas saistvielu kombinācija
 • Atšķaidāms ar ūdeni
 • Satur konservantus, kas nodrošina aizsardzību pret kaitēkļiem, sēnīšu un aļģu izraisītiem bojājumiem
 • dažādas noformēšanas iespējas, pateicoties dažādai graudainībai

Iepakojums

20 kg spainis

Krāsu toņi

Balts. Tonējams atbilstoši toņkartēm CaparolColor, Caparol 3D System un A1.
Citi īpašie toņi ar gaišuma pakāpi > 20 uz pieprasījumu (ja gaišuma pakāpe < 20, materiāls nav piemērots pielietojumam uz siltumizolācijas sistēmām).

Ar armēšanas masu CarboNit vai CarbonSpachtel iespējams tonēt līdz krāsu toņu gaišuma pakāpei ≥ 10.

"dition Carbon DarkSide sistēmā ir iespējams tonēt līdz krāsu toņu gaišuma pakāpei ≥ 5.

Tumšu krāsu toņu gadījumā DarkSide sistēmā, balstoties uz kontrastu attiecību starp armēšanas slāni un virsmas apmetumu, var būt nepieciešams papildus legalizācijas klājums ar ThermoSan.

Mazās devās iespējams tonēt arī ar CaparolColor vai Amphibolin pilntoņu un tonēšanas krāsām, pievienojot ne vairāk kā 2%, pretējā gadījumā konsistence būs pārāk šķidra.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. 
Uzglabājot slēgtā oriģināliepakojumā  derīguma termiņs'līdz apt. 12. mēnešiem.

Tehniskie dati

 • Blīvums:                                                       apm. 1,3 g/cm³
 • Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums sdH2O <0,07m
 • Ūdens uzsūkšanas koeficients                         w < 0,1 kg/(m2.h0,5
 • Konsistence                                                   pastveida

Maksimālais grauda lielums

< 100 µm, S1

Sausā slāņa biezums

100 - 200 µm, E3

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

< 0.14 m (augsta),  V1

Norāde

Norādītie dati ir orientējošas vērtības, neņemot vērā zudumus, kas rodas, izmantojot dabiskos resursus, veicot pārvadājumus.

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspejīgai un brīvai no saķeri mazinošām vielām.  
Ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Alkīda/ akrila emaljas krāsu, dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu apmetumu pārklājumus, kā arī minerālos krāsojumus ar vāju nestspēju pilnībā notīrīt.
Krāsojumus ar labu saķeri notīrīt sausus vai nomazgāt.
Virsmas ar pelējumu, sēnīšu vai aļģu bojājumiem nomazgāt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmu nomazgāt ar Capatox un ļaut kārtīgi nožūt. Ar rūpniecības gāzēm vai kvēpiem nosmērētas virsmas nomazgāt ar ūdens spiediena strūklu, pievienojot atbilstošu mazgāšanas līdzekli un ievērojot likumīgos priekšrakstus.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturu kārtīgi sajaukt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu. Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot maks. 2 % ūdens.

Uzklāšanas metode

Apmetumu uzklāt uz visa laukuma, izmantojot nerūsējošā metāla ķelli, un izlīdzināt grauda biezumā. Tūlīt pēc tam ar plastmasas vai PU-dēli virsmu strukturēt apļveida kustībām biezpiena struktūras gadījumā, savukārt lietutiņa struktūras gadījumā dēli virzīt pārmaiņus vertikāli, horizontāli vai apļveidā.

Darbarīku izvēle nosaka virsmas raupjuma profilu, tādēļ strukturējot jāizmanto vieni un tie paši darbarīki.
Strādājot smidzināšanas tehnikā, sprausla jāizvēlas atbilstoši grauda izmēram. Spiedienam jābūt 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) robežās. Strādājot smidzināšanas tehnikā, sevišķi rūpīgi jāseko līdzi tam, lai materiāls tiktu uzklāts vienmērīgi un jānovērš pārklājumu veidošanās sastatņu salaidumu vietās.
Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ.
Lai novērstu nevienmērīgu joslu veidošanos, nodrošināt iestrādi „mitrs uz mitra”, vienlaikus uz visām sastatnēm strādājot pietiekamam meistaru skaitam.
Sakarā ar dabiskas izcelsmes piedevu klātesamību iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ blakus esošām virsmām izmantot tikai viena produktu numura materiālu, vai arī dažādu numuru materiālus pirms iestrādes savā starpā izmaisīt. ThermoSan-Fassadenputz NQG horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Pārklājuma uzbūve

Ja virsmai paredzēta apdare, grunts- vai starpklājumam izmantoto Putzgrunt 610 tonēt krāsu tonī, kas   atbilst noslēdzošā klājuma tonim.
Grunts- un starpklājumam pirms tālākas apdares jābūt sausam.

Capatect siltumizolācijas sistema un Capatect piekaramo fasāžu sistēma

Jaunas minerālās armējošās masas
-  gruntēt ar Putzgrund 610.

Jaunas, cementu nesaturošas armējošās masas

-  nav nepieciešams gruntēt.
-  ja virsma ilgāku laiku bijusi neapstrādāta (piem., pārziemošanas gadījumā) laikapstākļu bojātās armējošās kārtas gruntēt ar Putzgrund 610.

PII un PIII javas grupu apmetumi

Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Gruntēt ar Putzgrund 610.
Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks.
Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izdalījumu risks, tā, ka apmetumu pārklāt iespējams jau pēc 7 cietēšanas dienām.

Veci apmetumi

Uzlabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Raupji porainas, uzsūcošas, drūpošas apmetuma virsmām gruntēt ar OptiGrund E.L.F. Starpklājums ar Putzgrund 610.
Stipri drūpošus, krītainus apmetumus gruntēt ar Dupa-grund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Betons

Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Raupji porainas, viegli birstošas, resp. uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F.
Birstošas virsmas gruntēt a Dupa-grund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Netīrus, krītainus vecos klājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.
Veicot cita veida tīrīšanu (nomazgājot, noslaukot ar birsti, apsmidzinot), gruntēt ar Dupa-grund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Silikāta krāsu klājumi ar labu nestspēju

Pārklāt ar Sylitol vai AmphiSilan materiāliem.

Patēriņš

Produkts

Struktūra

Grauda lielums (mm)

Apt. patēriņš (kg/m2)

ThermoSan-Fassadenputz NQG R20

 

Lietutiņa struktūra

2,0

1,9-2,1

ThermoSan-Fassadenputz NQG R30

 

Lietutiņa struktūra

3,0

2,6-2,8

ThermoSan-Fassadenputz NQG K15

 

Biezpiena struktūra

1,5

1,7-1,9

ThermoSan-Fassadenputz NQG K20

 

Biezpiena struktūra

2,0

2,2-2,4

ThermoSan-Fassadenputz NQG K30

 

Biezpiena struktūra

3,0

2,9-3,1


Minētais patēriņš ir orientējošs. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un pārsniegt +30 °C. Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šai sakarā norādām uz Vācijas Apmešanas darbu speciālistu apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % relat. gaisa mitruma apmetums ir apžuvis pēc 24 stundām. Pilnībā sauss, noslogojams un pārkrāsojams pēc 2-3 dienām.
Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks.
Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas nepieciešamības gadījumā pārsegt ar brezentu
Pastāvot +20ºC un 65% relatīvā gaisa mitrumam apmetuma virskārta pēc 24 stundām ir apžuvusi. Pilnībā izžuvusi, noslogojama un pārkrāsojama virsma ir pēc 2 – 3 dienām. Apmetums žūst fizikāli, iztvaikojot mitrumam. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Aizsardzībai pret lietus iedarbību žūšanas fāzē sastatnes ieteicams nosegt ar brezentu.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

ThermoSan-Fassadenputz NQG ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze sniedz ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma noslodze. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama.

Drošības norādes

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Detalizētāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Saskaņā ar ES Regulu Nr. 528/2012 šis produkts ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīds produkts) un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: terbutrīns (CAS-Nr. 886-50-0), cinka piritons (CAS-Nr. 13463-41-7), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (CAS-Nr. 26530-20-1).

Likvidācija

Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu/laku savākšanas vietā, iekaltušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-SF01 F

Atļauja

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-31.1-171

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamais kvartāls Tonkuno, Kauņa,…

Privātmāju ciemats Pašilių, Lietuva

Biroja ēka Daugavpilī, Muitas iela 3e

Daugavpils Universitāte, Vienības iela…

Hotel L’Embitu Superior, Tallina,…

Dzīvojamo māju komplekss Pikaliiva,…

Miško namai, Viļņa, Lietuva

Daugavpils Universitāte, Daugavpils

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Raua…

Teātra centrs Vaba Lava, Tallina,…

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Siili…

Dzīvojamā māja Sõbra 48, Tartu, Igaunija

 Daugavpils Universitātes meža…

RTU Laboratoriju korpuss