caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/265421/070770_No_name_LV..png

ThermoSan Fassadenputz NQG

Lietošanai gatavs vieglais apmetums ar hibrīda saistvielu un nanokvarca režģa tehnoloģiju

Pielietojums

Lietošanai gatavs strukturējams vieglais apmetums uz hibrīda saistvielas bāzes un nanokvarca režģa tehnoloģiju ilgstoši tīrām fasādēm atbilstoši EN 15824.

Piemērots minerālām un organiskām sienu un griestu virsmām ārpus telpām, pielietojams Capatect fasāžu siltumizolācijas sistēmām.

Īpašības

■ Samazināts patēriņš
■ Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
■ Augsta krāsu toņa noturība
■ Atšķaidāms ar ūdeni
■ Elastīga iestrāde
■ Augsta aizsardzība pret  sēnītes un aļģu bojājumiem

Iepakojums

20 kg spainis (K15, K20, K30)

Krāsu toņi

Balts

Iespējama rūpnieciska tonēšana. Piemērots tonēšanai ar ColorExpress tonēšanas iekārtām.

Citi toņi ar gaismas atstarošanas vērtību > 20 pēc pieprasījuma. Ja dizaina apsvērumu dēļ ir paredzēti krāsu toņi ar gaismas atstarošanas vērtību < 20, nepieciešams veikt virsmas pārkrāsošanu ar CoolProtect 2x kārtās. 


Koša/ tumša apdare ar gaismas atstarošanas vērtību ≥ 5 iespējama tikai pie noteiktas sistēmas konstrukcijas.

Tumšu toņu gadījumā, siltināšanas sistēmas ietvaros, dēļ liela toņa kontrasta starp armējošo slāni un apdares slāni, var būt nepieciešama egalizācijas kārta ar ThermoSan® Fassadenfarbe NQG® fasādes krāsu uz apmetuma.

Mazās devās iespējams tonēt arī ar CaparolColor vai Amphibolin pilntoņu un tonēšanas krāsām, pievienojot ne vairāk kā 2%, pretējā gadījumā konsistence būs pārāk šķidra.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Uzglabājot slēgtā oriģināliepakojumā derīguma termiņš līdz apt. 12. mēnešiem.

Blīvums

apm. 1,3 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,14 m pēc DIN EN ISO 7783
Klase V1 (augsta) pēc DIN EN 15824

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 pēc DIN EN 13501-1 (nedegošs)

Konsistence

Pastozs

Saistvielas bāze

Silikāta-organo-hibrīda dispersijas un silikona sveķu emulsijas saistvielu kombinācija

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

≤ 0,1 kg/(m2• h0,5) pēc DIN EN 1062-3
Klase W3 (zema) pēc DIN EN 1582

Produkta-Nr.

628

Norāde

Sniegtie dati atspoguļo vidējās vērtības, kas var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas, ko ietekmē dabisko izejvielu izmantošana.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspejīgai un brīvai no saķeri mazinošām vielām. Ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļas, DIN 18363, 3.punktu.

Virsmas ar pelējumu, sēnīšu vai aļģu bojājumiem nomazgāt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmu nomazgāt ar Capatox un ļaut kārtīgi nožūt. Ar rūpniecības gāzēm vai kvēpiem nosmērētas virsmas nomazgāt ar ūdens spiediena strūklu, pievienojot atbilstošu mazgāšanas līdzekli un ievērojot likumīgos priekšrakstus.

Pielietojot apmetumu ar grauda izmēru < 2,0 mm, var būt nepieciešama papildu pamatnes pirmapstrāde.

Uzklāšanas metode

Apmetumu uzklāt uz visas virsmas, izmantojot nerūsējošā metāla ķelli vai piemērotu apdares apmetuma izsmidzināšnas mašīnu un izlīdzināt grauda biezumā. Tūlīt pēc tam ar plastikāta vai PU-dēli virsmu strukturēt apļveida kustībām "biezpiena" struktūras gadījumā, savukārt "lietutiņa" struktūras gadījumā rīvdēli virzīt pārmaiņus vertikāli, horizontāli vai apļveidā. Instrumenta izvēle ietekmē virsmas raupjuma profilu, tāpēc vienmēr strādājiet ar vienādu struktūrēšanas instrumentu viena objekta ietvaros.

Strādājot smidzināšanas tehnikā, sprausla jāizvēlas atbilstoši grauda izmēram (Sprausla = graunda izmērs x 4). Spiedienam jābūt 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) robežās. Strādājot smidzināšanas tehnikā, sevišķi rūpīgi jāseko līdzi tam, lai materiāls tiktu uzklāts vienmērīgi un jānovērš pārklājumu veidošanās sastatņu salaidumu vietās. Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai novērstu nevienmērīgu joslu veidošanos, nodrošināt iestrādi „mitrs uz mitra”, vienlaikus uz visām sastatnēm strādājot pietiekamam meistaru skaitam.

Sakarā ar dabiskas izcelsmes piedevu klātesamību iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas ražošanas partijas materiālu, vai arī dažādu numuru materiālus pirms iestrādes savā starpā sajaukt. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG® nav paredzēts horizontālām virsmām ar patstāvīgu ūdens noslodzi.

Pārklājuma uzbūve

Caparol PutzGrund 610, ko paredzēts izmantot kā pamatu vai starpkārtu, tonēta apmetuma uzklāšanai jābūt ietonētam, lai tas atbilstu apmetuma krāsai. Pirms tālākas apstrādes gruntskrāsām un starpkārtām jābūt nožuvušām.

Capatect siltumizolācijas sistema (ETICS)

Jaunas minerālās pamatnes (armējošās masas): gruntēt ar Putzgrund 610.
Jaunas, cementu nesaturošas armējošās masas: nav nepieciešams gruntēt. Ja virsma ilgāku laiku bijusi neapstrādāta (piem., pārziemošanas gadījumā) laikapstākļu bojātās armējošās kārtas gruntēt ar Putzgrund 610.

PII un PIII javas grupu apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Gruntēt ar Putzgrund 610.
Gruntēšana ar CapaGrund Universal samazina kaļķu izsvīduma risku, lai apdares apmetumu varētu pārklāt pēc 7 dienu nostāvēšanas. Starpkārta ar PutzGrund 610.

Veci apmetumi
Uzlabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Raupji porainas, uzsūcošas, drūpošas apmetuma virsmām gruntēt ar OptiSilan TiefGrund. Starpklājums ar Putzgrund 610.
Stipri drūpošus, krītainus apmetumus gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Raupji porainas, viegli birstošas, resp. uzsūcošas virsmas gruntēt OptiGrund TiefGrund. Birstošas virsmas gruntēt a Dupa-Putzfestiger.. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Netīrus, krītainus vecos klājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.
Veicot cita veida tīrīšanu (nomazgājot, noslaukot ar birsti, apsmidzinot), gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Silikāta krāsu klājumi ar labu nestspēju
Pārklāt ar Sylitol vai AmphiSilan materiāliem.

Patēriņš

ProduktsStruktūraGrauda lielums
(mm)
Patēriņš apm.
(kg/m2)
Capatect ThermoSan®
Fassadenputz NQG®
K15, "biezpiena" struktūra1,51,7 - 1,9
K20, "biezpiena" struktūra2,02,2 - 2,4
K30, "biezpiena" struktūra3,02,9 - 3,1

Minētais patēriņš ir orientējošs. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un pārsniegt +30 °C.

Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta mitruma apstākļos. Ja uz pamatnes virsmas izpildes un žūšanas laikā ir spēcīga gaisa kustība, pastāv saraušanās plaisu un poru veidošanās risks apdares apmetumā.

Šai sakarā norādām uz Vācijas Apmešanas darbu speciālistu apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % relat. gaisa mitruma apmetums ir apžuvis pēc 24 stundām. Pilnībā sauss, noslogojams un pārkrāsojams pēc 2-3 dienām.


Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks.

Aizsardzībai pret lietus iedarbību žūšanas fāzē sastatnes ieteicams nosegt ar brezentu.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturu kārtīgi sajaukt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu. Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot maks. 2 % ūdens.

Norāde

Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG® ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze sniedz ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma noslodze. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama.


Lai pasargātu virsmu no lietus ietekmes žūšanas fāzē, nepieciešamības gadījumā, nosedziet sastatnes ar brezentu.

Drošības norādes

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums:

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošu iedarbību. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur:1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, oktilinonu (ISO), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona reakcijas masa (3:1). 

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Šis produkts nav biocīdu produkts, bet saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: terbutrīnu (CAS Nr. 886-50-0), oktilinonu (ISO) (CAS Nr. 26530 - 20-1).

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar VdL vadlīniju 01: polivinilacetāta sveķi, hibrīda saistviela (organo-silikāts/akrilāts), kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, esteris, piedevas, plēves aizsargviela, konservants.

ES robežvērtība GOS saturam šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 10 g/l.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu/laku savākšanas vietā, iekaltušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Gis-kods

BSW50

Atļauja

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.43-1523

CE-apzīmējums

Piezīme par CE marķējumu: Marķējums ar CE saskaņā ar DIN EN 15824 notiek uz iepakojuma un CE marķējuma datu lapas, kas ir pieejama internetā www.caparol.lv.

Tehniskā konsultācija

Šajā publikācijā nevar aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to tehnisko apstrādi. Ja ir jāapstrādā pamatnes, kas nav norādītas šajā tehniskajā informācijā, ir nepieciešams konsultēties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs ar prieku sniegsim jums detalizētus padomus par pielietošanu noteiktā objektā.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daudzdzīvokļu kvartāls Tiskreoja,…

Dzīvojamo māju kvartāls, Mārupē

Dzīvojamais kvartāls Tonkuno, Kauņa,…

Privātmāju ciemats Pašilių, Lietuva

Biroja ēka Daugavpilī, Muitas iela 3e

Daugavpils Universitāte, Vienības iela…

Hotel L’Embitu Superior, Tallina,…

Dzīvojamo māju komplekss Pikaliiva,…

Miško namai, Viļņa, Lietuva

Daugavpils Universitāte, Daugavpils

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Raua…

Teātra centrs Vaba Lava, Tallina,…

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Siili…

Dzīvojamā māja Sõbra 48, Tartu, Igaunija

 Daugavpils Universitātes meža…

RTU Laboratoriju korpuss