caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/253954/068067_caparol-laichputzk20-new_LV.png

Capatect Mineral-Leichtputz

Minerāls sausais apmetums pēc EN 998-1, virsapmetums
iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums

Minerāls, strukturējams vieglais apmetums pēc EN 998-1. Pielietojams kā nobeiguma pārklājums Capatect siltināšanas sistēmās, uz mūra bez pārklājuma, kā arī uz visām noturīgām minerālas bāzes sienu un griestu virsmām, iekštelpās un ārā, piem. Capatect iekštelpu izolācijas sistēmas vai apmetuma sistēmas uz monolīta konstrukcijām.

Nelietot uz virsmām, kas pakļautas lielai mehāniskai slodzei.

Īpašības

  • viegli uzklājams, pateicoties vieglajām pildvielām
  • ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību
  • videi draudzīgs, bez biocīdiem un fungicīdiem
  • ļoti ekonomisks, pateicoties mazam patēriņam un vieglai iestrāde
  • ar zemu iekšējo spriegums
  • ūdens atgrūdošs

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Dabīgi balts
Rūpnieciski tonēts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Sargāt no tiešiem saules stariem. Ja produkts tiek uzglabāts konteineros vai silosos, tos pirms ilgstošākas dīkstāves (ziemas pārtraukuma) pilnībā iztukšot.
Uzglabāšanas laiks oriģināliepakojumā apm. 12 mēneši.

Difūzijas pretestība µ (H2O)

µ ≤ 25 (K15,K20)
µ ≤ 20 (K10, K30, K40, K50, R30, R50)
pēc DIN EN 998-1

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

sd ≤ 0,1 m pēc DIN EN ISO 7783

Cietas javas blīvums

apt. 1,1 - 1,3 kg/dm³ pēc DIN EN 1015-10

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 pēc DIN EN 13501-1

Konsistence

Pulverveida

Saistvielas bāze

Minerāla saistviela pēc DIN EN 197-1 un DIN EN 459-1 ar silikāta piedevām

Kapilārā ūdens uzņemšana

c ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5)
Klase Wc2 pēc DIN EN 998-1

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

w < 0,2 kg/(m2·h1/2) pēc DIN EN 1062-3
Klase W2 pēc DIN EN 1062-1

Produkta-Nr.

ProduktsStruktūraGrauda izmērs, mmapt. Patēriņš (kg/m2)
R30Lietutiņš3,02,5
R50Lietutiņš5,03,6
K10Biezpiena1,01,0
K15Biezpiena1,51,5
K20Biezpiena2,02,3
K30Biezpiena3,02,8
K40Biezpiena4,03,4
K50Biezpiena5,04,5

Norādītais patēriņš neietver materiāla zudumus.
Jāņem vērā atkāpes, kas saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Lai izvairītos no lietus ietekmes žūšanas fāzē, nepieciešamības gadījumā pārklāt sastatnes ar aizsargtentu. Uzmanīgi nosegt laukumus ap pārklājamo zonu, jo īpaši stiklu, keramiku, krāsojumu, klinkeru, dabīgo akmeni, metālu un dabīgo vai lakotu koku. Apmetuma šļakatas nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām. Pelējuma,
sūnu vai aļģu bojātas virsmas notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām. Pēc tam apstrādāt ar Caparol Capatox un ļaut pilnībā nožūt.

Rūpnieciskā piesārņojuma (rūpnīcu dūmu) vai kvēpu notraipītās virsmas notīrīt ar augstspiediena
ūdens strūklu, kam pievienots atbilstošs tīrīšanas līdzeklis, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

Visām pamatnēm, it īpaši pamatapmetumiem, jābūt vienmērīgi nožuvušām, lai izvairītos no krāsas novirzēm virsējā slānī.

Uzklāšanas metode

Ar nerūsējoša tērauda ķelli vai piemērotu smidzināšanas aprīkojumu vienmērīgi uzklāt sagatavoto
apmetumu uz virsmas un izvilkt grauda biezumā. Nekavējoties virsmu vienmērīgi strukturēt apļveida
kustībām, vertikāli vai horizontāli, izmantojot polistirola vai koka rīvdēli, švammes rīvdēli, resp.
plastmasas rīvdēli.
Uzklāšanas metode
Darbarīku izvēle nosaka virsmas raupjuma profilu, tādēļ strukturējot jāizmanto vieni un tie paši
darbarīki. Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam
pašam meistaram, tādējādi novēršot struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai izvairītos no
nevienmērīgu joslu veidošanās, nodrošināt pietiekamu meistaru skaitu visos sastatņu līmeņos.
Materiālu iestrādāt „slapjš slapjā”.
Granulas un pildvielas ir dabīgi materiāli, tāpēc pabeigtā pārklājuma krāsas tonis reizēm var nedaudz
mainīties. Izmantot tikai tās pašas partijas izstrādājumu vai, ja ir jālieto dažādu partiju materiāli, laikus
samaisīt visu nepieciešamo daudzumu

Capatect Mineral-Leichtputz nav piemērots horizontālām virsmām ar patstāvīgu ūdens noslodzi.

Pārklājuma uzbūve

Pirms tālākas apstrādes ļaut gruntskārtai / starpkārtām pilnībā nožūt.

Capatect siltumizolācijas sistēmas:
Jauni minerālie pamatapmetumi (armējuma kārtas):
Normālos apstākļos nepārtrauktā darba procesā gruntēšana nav nepieciešama.
Ja virsma ilgāku laiku bijusi neapstrādāta (piem., pārziemošanas gadījumā) laikapstākļu bojāto
pamatapmetumu gruntēt ar Putzgrund 610.

Virsmas ar Capatect-Klebe- und Armierungsputz 133 Leicht un apatect-Klebe- und Armierungsmasse
186M nepieciešamības gadījumā, atkarībā no uzsūktspējas un laikapstākļiem gruntēt ar Sylitol Konzentrat 111.

Capatect IDS (Iekšējā siltināšanas sistēma):
Jaunām armējuma kārtām uz minerāljavas bāzes nepārtrauktā darba procesā gruntēšana nav
nepieciešama.

Javu grupu PII un PIII pamatapmetumi, kā arī esoši minerālie apmetumi un betons:
Jauni pamatapmetumi, ja nav norādīts citādi:
Atstāt neapstrādātus 2–4 nedēļas
Gruntēt ar Putzgrund 610

Betons, cietas un nestpējīgas virsmas:
Gruntēt ar Putzgrund 610

Apmetumi un betons, raupji poraina, viegli birstoša, uzsūcoša virsma:
Pamatgruntēšana ar OptiSilan Tiefgrund. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Apmetumi un betons, stipri uzsūcoša, krītaina virsma:
Pamatgruntēšana ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un augstāka par + 30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šai sakarā norādām
uz Vācijas Apmešanas darbu speciālistu apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu
temperatūru gadījumā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Jaunu apmetumu drīkst pārklāt pēc pietiekami ilga žūšanas laika, parasti – pēc 2 nedēļām, pastāvot
+20ºC un 65% relatīvajam gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir nelabvēlīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks žūšanas laiks.

Žūšana/ žūšanas laiks
Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās izsvīdumu risks, tā ka virsējo apmetumu var
pārklāt jau pēc 7 dienu ilga žūšanas laika.
Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un
pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks.

Apmēram 2 - 5 dienas, var pārklāt pēc pietiekama žžušanas laika, parasti pēc 2 nedēļām pie aptuveni 20 °C un 65 % rel. mitrums

Apmetums izžūst hidratācijas un fiziski, t.i., maisīšanas ūdens iztvaikošanas rezultātā, un ir atkarīgs no uzklāšanas daudzuma. Nelabvēlīgos laikapstākļos, piem. vēja vai lietus ietekmē jāievēro ievērojami ilgāks žūšanas laiks. Papildu CapaGrund Universal grunts kārta samazina kaļķu izsvīduma risku un apmetumu varētu pārklāt jau pēc 7 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Capatect-Mineral-Leichtputz var iejaukt ar jebkuru nepārtrauktas darbības maisītāju, gliemežsūkņi
un apmetuma mašīnu, kā arī iejaukt manuāli ar jaudīgu lēnas gaitas mikseri, pievienojot tīru,
aukstu ūdeni, līdz veidojas viendabīga masa, ļaut tai nobriest un vēlreiz izmaisa. Ja nepieciešams,
konsistenci regulē, pievienojot nedaudz ūdens.

Biezpiena struktūra (K):

1,0 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt. 6,5 l ūdens
1,5 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt. 6,5 l ūdens
2,0 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt.  7,0 l ūdens
3,0 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt.  7,5 l ūdens
4,0 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt. 7,0 l ūdens
5,0 mm 25 kg sausa maisījuma maiss) apt. 7,0 l ūdens

Lietutiņa struktūra (R):
3,0 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt. 7,0 l ūdens
5,0 mm 25 kg sausa maisījuma (maiss) apt.  6,5 l ūdens


Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks ir apm. 1 līdz 1,5 stunda.
Izmantojot mehanizētu padeves iekārtu maksumālais stāvēšanas laiks caurulēs - 30 minūtes.
Jau cietēt sākušu materiālu nekādā gadījumā neatjaukt ar ūdeni.

Krāsojums

Ietonētu minerālu apmetumu gadījumā, to īpašību dēļ ne vienmēr var izvairīties no krāsas novirzēm un pleķu veidošanos un fasādes. Tas nav tehniski funkcionāls defekts un nevar būt par pamatu reklamācijām. Lai izvairītos no krāsas nevienmērīguma, apmetuma virsmas ieteicams apstrādāt ar Sylitol® Finish 130 vai ThermoSan NQG kā izlīdzinošo apmetuma krāsā kārtu.

Ja vēlama plašāka, profilaktiska aizsardzība pret aļģēm un sēnītēm, ieteicama dubulta fasādes krāsas ThermoSan NQG pārklājuma kārta.

Ja dizaina apsvērumu dēļ ir nepieciešamas intensīvākas krāsas ar gaismas atstarošanas vērtību < 20, pārklāšanai var izmantot CoolProtect.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Mehanizētas uzklāšanas gadījumā, lūdzu, pieprasiet papildus informāciju par apstrādi ar mehanizētu aprīkojumu.

Drošības norādes

GOS saturs saskaņā ar RL 2004/42/EG: Šis produkts satur ne vairāk kā 1 g/l.

BĪSTAMI. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, paņemiet pie rokas iepakojumu vai etiķeti. SARGĀT NO BĒRNIEM. Neieelpot putekļus vai miglu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Valkājiet aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas. Turpiniet skalošanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU/ārstu.

Satur: cementu, portlandcementu, ķīmiskas vielas, kalcija hidroksīdu. Ūdens cementa maišijumam ir sārmainas iedarbība.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar VdL vadlīniju 01:
Cements, kalcija hidroksīds, polivinilacetāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, minerālpigmenti/pildvielas, piedevas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodod tikai pilnībā iztukšotos iepakojumus.
Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt, kā jauktus celtniecības atkritumus vai būvgružus. 

Gis-kods

ZP1

Atļauja

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

ETA-10/0436
ETA-12/0575
ETA-12/0383
ETA-11/0300

CE-apzīmējums

Piezīme par ekspluatācijas īpašību deklarāciju / CE marķējumu:
CE marķējums saskaņā ar DIN EN 998-1 ir marķēts uz iepakojuma un ekspluatācijas īpašību deklarācijas datu lapā / CE marķējuma, kas pieejams internetā www.caparol.de un www.caparol.lv

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Privātmāja Igaunijā, Pērnavā

Kalamaja residents, Igaunijā, Tallinā

Staļģenes Muiža