caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/245733/066335_caparol-185-new_NOE_LV.png

Capatect Dämmkleber 185

Augstvērtīga minerāla, rūpnieciski sagatavota sausā java minerālvates, putu polistirola vai fenola-putu siltumizolācijas plātņu līmēšanai Capatect (pēc ETAG004 sertificētās) siltināšanas sistēmās.

Pielietojums

Augstvērtīga līmjava, kas paredzēta minerālvates, putu polistirola vai fenola-putu siltumizolācijas plātņu līmēšanai Capatect (pēc ETAG004 sertificētās) siltumizolācijas sistēmās A un B.
Pielietojama arī pēc ETAG004 sertificētās bezdībeļu minerālvates lamellu vai putu polistirola siltināšanas sistēmās.

Īpašības

  • Īpaši spēcīga saķere starp pamatni un siltumizolācijas materiāliem
  • Satur uzlabojošas piedevas hidrofobizācijai, elastīgākai iestrādei un labākai saķerei
  • Ilgs iestrādes laiks - vieglāk izlīmeņot fasādes virsmu
  • Ugunsreakcija A2-s1,d0 (nedegošs) - EN 13501-1
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Laba svaigas javas struktūras noturība
  • Videi draudzīga
  • Optimāls graudainības sastāvs
  • Sastāvā minerālas saistvielas ar plastificējošām piedevām
  • Niansēta un sabalansēta kvarca un kalcīta pildvielu kombinācija, kā arī minerālas vieglās piedevas

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Sarkanpelēka
Capatect-Dämmkleber 185 līmjavu, pēc sarkanpelēkās krāsas, viegli identificēt uzklātu uz siltumizolācijas - neizmantot armējošā slāņa izveidei.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma un tiešiem saules stariem. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Siltumvadītspēja

λ10, sauss ≤ 0,67 W/mK pie P=50% - tab. vērtība saskaņā ar EN 1745

Spiedes pretestība

klase CS IV (> 6 N/mm2) pēc EN 998-1:2010

Neapstrādāta materiāla blīvums (pulvera)

1,5-1,7 kg/dm³ pēc EN 998-1:2010

Saistes stiprība

>0,8 N/mm2; FP:B (lūzuma raksts B) pēc EN 998-1:2010

Uzliesmojamība

A2-s1,d0 (nedegošs) - EN 13501-1

Konsistence

Pulverveida (pēc sagatavošanas ar ūdeni - pastveida)

Kapilārā ūdens uzņemšana

klase W2 (zema, c ≤ 0,20 kg/m2 min0,5) pēc EN 998-1:2010

Produkta-Nr.

185

Pamatnes sagatavošana

Mūrim, betonam vai stingriem vecajiem klājumiem jābūt tīriem, sausiem un ar labu nestspēju. Netīrumus un atdalošas vielas (piem., veidņu eļļu), kā arī izvirzītus javas asumus noņemt.
Bojātus, atlūpošus vecus klājumus un struktūrapmetumu pēc iespējas noņemt. Izvirzījumu vietās apmetumu noskaldīt un apmest vienā līmenī ar pārējo virsmu. Stipri uzsūcošas, birstošas vai krītainas virsmas rūpīgi notīrīt līdz stingrai substancei un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111 vai CapaSol LF Konzentrat.
Nosegt vietas, kuras nepieciešams saglabāt tīras (piem. logu palodzes, izkārtnes un citas).

Materiāla sagatavošana

Capatect-Dämmkleber 185 var sagatavot manuāli. Spainī, sausajam maisījumam pievienojot tīru, aukstu ūdeni, rūpīgi izmaisot ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu (iesakām izmantot nerūsējošā tērauda maisītājlāpstu), līdz veidojas viendabīga masa, kuru 5-10 minūtes atstāj nobriest un tad vēlreiz pārmaisa.
Ja nepieciešams, pēc šī nobriešanas laika vajadzīgo konsistenci iegūst, pievienojot nedaudz tīru ūdeni un pārmaisot. Ūdens patēriņš apm. 5,0–6,0 litri uz 25 kg sausā maisījuma (viens maiss).

Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks ir apm. 2 stundas (izstrādes laiks). Karstā un sausā laikā iestrādes laiks ir īsāks, pretējos apstākļos - garāks. Jau sacietējušu materiālu nekādā gadījumā neatšķaidīt ar ūdeni un neizmantot atkārtoti.
Maisījums rūpnieciski sagatavots tā lai to viegli iestrādātu arī ar jebkuru nepārtrauktas darbības maisītāj-iekārtu.

Uzklāšanas metode

Sagatavoto līmjavu ar „joslas-punktu” metodi (apm. 5 cm plata josla pa plātnes perimetru un plātnes vidū 3 plaukstas lieluma pikas) visai virsmai uzklāt siltumizolācijas plātnes pielīmējamajai plaknei.
Iesakām izmantot nerūsējošā tērauda instrumentusl

Uzklājamais līmjavas daudzums un kārtas biezums atkarībā no pamatnes nelīdzenuma un siltumizolācijas plākšņu īpašībām jāizvēlas tā, lai kontakts ar līmjavu būtu vismaz ≥ 40 % no virsmas.
Siltināmās sienas nelīdzenumus līdz ± 1 cm uz 1 m var izlīdzināt ar līmes slāni. Siltumizolācijas plātnes līmē, cieši vienu pie otras, sākot no sienas apakšas uz augšu un kārtīgi piespiežot.
Plātņu salaiduma vietās līmjavu neuzklāt. Siltumizolācijas savienojuma vietas, lielākas par 3 mm, aizpildīt ar to pašu siltumizolācijas materiālu. Ar līmeņrādi pārbaudīt plaknes horizontalitāti un vertikalitāti.
Ja projektā paredzēts, sākot no nākamās dienas, veikt siltumizolācijas papildus nostiprināšanu ar dībeļiem.

Patēriņš

Apm. 4,0–4,5 kg/m2.
Minētais patēriņš ir orientējošs. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta, siltumizolācijas tipa un iestrādes specifiku.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un pārsniegt +30°C. Zemākās temperatūrās (no -10°C līdz +10°C) pielietot līmjavu Caparol Capatect-Dämmkleber 185 Winter.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro lai augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Līmjava ir pilnībā izžuvusi un noslogojama pēc 2–3 dienām.
Ja paredzēta siltumizolācijas stiprināšana ar dībeļiem, tie stiprināmi tikai pēc līmes slāņa pietiekamas sacietēšanas, pie 20°C un 65 % relat. gaisa mitrumā tas būtu pēc apmēram 1 dienas.
Capatect-Dämmkleber 185 žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim.
Vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Lai žūšanas laikā virsmu aizsargātu no nokrišņiem, ja nepieciešams, pārklāt sastatnes ar brezentu vai sietu.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Nepārtrauktas darbības maisītājs piemēram: Berö Calypso 15 ar standarta dozēšanas maisītājvārpstu.
Svarīga informācija:
Noteikti ievērot iekārtas ražotāja norādījumus!
Elektrības pieslēgums:
Attiecīgi 400 V trīsfāžu maiņstrāva/16 A (būvlaukuma strāvas sadales skapis ar noplūdes drošinātāju);
Ūdens pieslēgums:
3/4˝ šļūtene ar GEKA savienojumu, nepieciešamais ūdens spiediens, iekārtai darbojoties, vismaz 2,5 bar;
Ūdens caurplūde:
Apm. 200 l/h
Vēlamo konsistenci iestata ar maisītāja precīzo ūdens regulēšanas ventili.
Pielietojot materiālu un veicot darbus, ievērot Latvijas likumdošanas būvniecības standartus un iesakām ievērot normu DIN 18550, kā arī DIN 18350, VOB C daļu.

Drošības norādes

Minerālajam pulverveida produktam ir sārmaina reakcija. Kairina ādu.
Nopietnu bojājumu draudi acīm. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs - izmantot aizargcimdus un acu aizsargus. Ja nokļūst acīs - uzmanīgi, vairākas minūtes, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Produkts un visi saistītie iepakojumi ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.
Otrreizējai pārstrādei nodot tikai iztukšotus maisus (bez birstošiem materiāla atlikumiem). Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumus.
Eiropas Atkritumu katalogs (EAK): 17 09 04

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Satur cementu.
Skatīt Drošības datu lapu.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Sertifikācija
ETA-10/0160
ETA-11/0300
ETA-12/0575
ETA-07/0184
ETA-13/0289
ETA-12/0383
ETA-08/0304
ETA-09/0368

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091
Z-33.46-480
Z-33.49-1071

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamais kvartāls Baltas lapas 2,…

Daudzdzīvokļu kvartāls Tiskreoja,…

Dzīvojamais kvartāls Raemõisa, Igaunija

Daudzdzīvokļu māja, Tallina, Igaunija

Daudzdzīvokļu māja Dainas ielā 10A, Rīgā

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

LIDL veikals, Lietuva

Dzīvojamais kvartāls Urban kvartalas,…

Dzīvojamā māja Fiziķu gatve, Viļņa,…

Dzīvojamo māju kvartāls, Mārupē

Dzīvojamais kvartāls Live, Viļņā,…

Dzīvojamo māju kvartāls Paukščių takas,…

Daudzdzīvokļu māja Viļņā, Lietuvā

Dzīvojamais kvartāls Tonkuno, Kauņa,…

Dzīvojamais kvartāls Grigalaukio…

Fasādes siltināšana Klaipēdā, Lietuva

Klaipēdas valsts koledža, Klaipēda,…

KANSO dzīvojamais kvartāls, Viļņa,…

Viļņas liceja, Viļņa, Lietuva

Privātmāju ciemats Pašilių, Lietuva

Ēkas atjaunošana Volta 1, Tallina,…

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija, Tartu,…

Daudzdzīvokļu māju kvartāls Küti,…

Dzīvojamo māju kvartāls Kodulahe,…

Dzīvojamais komplekss Kesk-Peetri,…

Dzīvojamais kvartāls Kodu Tartu,…

Biroja ēka Daugavpilī, Muitas iela 3e

Daugavpils Universitāte, Vienības iela…

Skandināvu stila kompleks Lucky Homes,…

Daugavpils universitātes kopmītnes ēka -…

Biroju ēka Liepynas, Lietuva, Viļņa,…

Jauns moderns kvartāls Lietuvā, Viļņā,…

Baltas lapas kvartalas, Lietuva, Viļņa,…

Daudzdzivokļu projekts Žvėryno vakarai,…

Hotel L’Embitu Superior, Tallina,…

Nacionālais ķīmiskās fizikas un…

Dzīvojamā māja, Liimi 1B, Tallina,…

Dzīvojamā māja, Laagri, Igaunija

Dzīvojamo māju komplekss Pikaliiva,…

Paupys kvartāls, Viļņa, Lietuva

Aspāzijas bulvāris 7, Rīga

Rindu māju projekts, Rīga

Villa Linnea, Rīga

Villa Magnolia, Rīga

Āgenskalna iela 24, Rīga

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Raua…

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Endla…

Kalamaja residents, Igaunijā, Tallinā

Teātra centrs Vaba Lava, Tallina,…

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Kopli…

Dzīvojamā māja Sõbra 48, Tartu, Igaunija

Dzīvojamā māja, Tartu, Igaunija

Dzīvojamās mājas R.Tobiase 9 un…

Špoģu mūzikas un mākslas skola

RTU Laboratoriju korpuss